Rhif Cangen/Branch Number: C
Cyfrinair/Password:
Gweld Manylion. Fersiwn 1.1.6

Os oes gennych cwestiwn ynglyn a'ch aelodaeth anfonwch neges at aelodaeth@urdd.org neu anfonwch neges ar-lein yma

Yr ydym yn datblygu ein rhaglenni o hyd. Os oes gennych unrhyw broblemau, awgrymiadau neu sylwadau ar y rhaglen ei hun e-bostiwch Rhydianwyn@urdd.org gan nodi'r rhif fersiwn y rhaglen os gwelwch yn dda

If you have any questions about membership, please send a message to aelodaeth@urdd.org or send one online here

We are improving our programs continuously. If you have any problems, suggestions, or comments on this program, e-mail Rhydianwyn@urdd.org Please remember to include the version number. Thank You