Canlyniadau Celf, Dylunio a Thechnoleg Cenedlaethol 2004

 

281: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Drawing : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Catherine Hughes, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
2il
Beth Evans, Ysgol Babanod Abergwaun, Rhanbarth Penfro
3ydd
Rhys Underdown, Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
282: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Drawing : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Dylan Jones, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
2il
Seren Richards, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Andrea Mitchell, Adran Llanaelhaearn, Rhanbarth Eryri
283: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Drawing : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Sion Busson, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
2il
R Mark Jones, Adran Bro Goronwy, Rhanbarth Môn
3ydd
Ashley Beacall, Ysgol Gynradd Nant y Coed, Rhanbarth Conwy
284: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Drawing : Age Years 7 and 8
1af
Rhian Ford, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Laura Hein Hartmann, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Megan Smith, Ysgol Uwchradd Sant Joseph, Rhanbarth Fflint Maelor
285: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blwyddyn 9 - Drawing : Age Year 9
1af
Leah Wyn Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
289: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 2D Creative Work : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Tomos Rowlands, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
2il
Gwenllian Owen, Ysgol Gynradd Llansadwrn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Bethan Owen, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
290: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 2D Creative Work : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Michael Ryan, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
2il
Sioned Llewelyn, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
3ydd
Naiomi Fflur, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
291: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 2D Creative Work : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Jasmine Blackmore, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
2il
Sophie Shea, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Rosie Wilds, Ysgol Gynradd Tymbl, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
293: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blwyddyn 9 - 2D Creative Work : Age Year 9
1af
Elizabeth Jennings, Coleg Llanymddyfri, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Lowri.A. Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
Rozzie Todd, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
294: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - 2D Creative Work : Age Years 10 and 11
1af
Ceredig ap Dafydd, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
295: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - 2D Creative Work : Age Years 12 and 13
1af
Donna James, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
296: Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol - 2D Creative Work : Under 25 years with the exception of school pupils
1af
Aron Jones, Aelod Unigol.C.Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Jennifer Jones, Aelod Unigol.C.Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
297: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 3D Creative work : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Ellis William Lewis, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
Gwenllian Parry, Ysgol Gymraeg Trelyn, Rhanbarth Gwent
3ydd
Glesni Pugh, Ysgol Gynradd Login Fach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
298: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 3D Creative work : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Angharad Haf Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
2il
Ffion Roberts, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Emyr Tayler, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
299: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative work : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
1af
Gwion Thomas, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Megan Davies, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Bethan Thomson, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
300: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 3D Creative work : Under 8 years (Age Year 2 and under) (Group work)
1af
Grwp Elis, Ysgol Gynradd Pencaernisiog, Rhanbarth Môn
2il
Grwp James, Ysgol Gynradd Llangynnwr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Grwp Rhiannon, Ysgol Gynradd Cemaes, Rhanbarth Môn
301: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 3D Creative work : 8-10 years (Age Years 3 and 4) (Group work)
1af
Grwp "Mynd i'r Eisteddfod", Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
2il
Anna, Lowri a Emma, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
3ydd
Paige Skuse a Stephanie Price, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
302: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative work : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
1af
Merched Beuno, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Grwp Daniel Jenkins, Ysgol Gynradd Crymych, Rhanbarth Penfro
3ydd
Dylan, David a Carwyn, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
303: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 3D Creative work : Age Years 7 and 8
1af
Elinor Barlow, Ysgol Gyfun Merched Aberdar, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
Lana Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Jenny NG, Ysgol Gyfun Merched Aberdar, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
304: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 9 - 3D Creative work : Age Year 9
1af
Hywel Prytherch Roberts, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
Rachel Stephens, Ysgol Gyfun Merched Aberdar, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
Katie Galia, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
306: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - 3D Creative work : Age Years 12 and 13
1af
Bethan Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Rachel Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
308: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Ceramics/Pottery : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Cai Elgood, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Alexander Anton-Stephens, Ysgol Fabanod Ladywell Green, Rhanbarth Maldwyn
2il
Rhiannon Edwards, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
309: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Ceramics/Pottery : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Siriol Angharad Elis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Elain Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ieuan Williams, Ysgol Gynradd Pontrobert, Rhanbarth Maldwyn
310: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Ceramics/Pottery : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Cai Llwyd Elis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Huw Reynolds, Ysgol Gymraeg Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
2il
Ilan Hughes, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
311: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Ceramics/Pottery : Age Years 7 and 8
1af
Mabon Rhun Elis, Uwch Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Gwenno Hâf Ellis, Uwch Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Emma Jenkins, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
312: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 9 - Ceramics/Pottery : Age Year 9
1af
Telaid Alaw, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Lisa Don Roberts, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
313: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Ceramics/Pottery : Age Years 10 and 11
1af
Lowri Lloyd Hughes, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
Owain Gareth Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
314: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Ceramics/Pottery : Age Years 12 and 13
1af
Grug Ryan, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
316: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Ceramics/Pottery : Under 8 years (Age Year 2 and under) (Group work)
1af
Grwp Bontnewydd, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Abererch, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Babanod, Ysgol Gynradd Abergwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
317: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Ceramics/Pottery : 8-10 years (Age Years 3 and 4) (Group work)
1af
Gwaith Grwp Y Wern, Ysgol Gynradd Y Wern, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Cosey, Jenny a Siwan, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Hogiau Llyn, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
318: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Ceramics/Pottery : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
1af
Matthew, Peredur a Thomas, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
2il
Suzie a Amy, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Merri, Lowri a Isobel, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
319: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Ceramics/Pottery : Age Years 7 and 8 (Group work)
1af
Grwp John a Huw, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
Grwp 7W, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Grwp 7E, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
323: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Drawing (Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Joel Owens, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
2il
Tristan Parry, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Rhys Foulkes, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
324: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Joshua Tofani Smith, Ysgol Gynradd Clydau, Rhanbarth Penfro
2il
Catrin James, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Michael David Roberts, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
325: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D work in any medium ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
1af
James Beckett, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Alfie Smith, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Iwan Bee, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
326: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium ( Group) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Uned Glanrafon, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Grwp Joshua a Rebecca, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Michael, Jenny, Emma, Lewis a Bethany, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos, Rhanbarth Ceredigion
327: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D work in any medium ( Group) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Rhys a Lloyd, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Grwp Bronyfoel, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Ieuan, Jordan ac Anwen, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
328: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 2D Drawing (Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Catherine James, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Calan Bond, Ysgol Arbennig Tir Morfa, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Kieran Ledden, Ysgol Arbennig Tir Morfa, Rhanbarth Dinbych
329: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Terence Bussell, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
2il
Darren Thomas, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Osian Williams, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
330: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 3D work in any medium ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Aaron Young, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
2il
Darren Jones, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Catherine James, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
331: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium ( Group) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Grwp Glesni, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Grwp Simon, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
3ydd
Grwp Shayna, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
332: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 3D work in any medium ( Group) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Grwp Hannah, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Grwp Aaron, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Grwp Anna, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
333: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Drawing (Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
1af
Mark Roberts, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
2il
Mark Jones, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
334: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 2D Work in any medium (Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
1af
John Eckersall, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
2il
Iwan Atherton, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Kevin Gibson, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
335: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 3D Work in any medium ( Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
1af
Lewis Ellis, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
2il
Steven Wright, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Steven Wright, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
336: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 2D Work in any medium (Group) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
1af
Osian Williams, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
337: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 3D Work in any medium (Group) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
1af
Grwp Osian, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
338: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Drawing (Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
1af
Gareth Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Gareth Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Connor Stevens, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
339: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium. ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
1af
Bethan Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Robert Williams, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Steven James, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
340: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D Work in any medium. ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
1af
Steven James, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
William Maskell, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Benjamin Sands, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
341: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium. ( Group) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
1af
Grwp David, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Connor Stevens, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
342: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D Work in any medium. ( Group) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
1af
Kevin, Deiniol, Billy a Gemma, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp David, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Marc, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
343: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Drawing (Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
1af
Zoe Thomas, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Janice Hawkins, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
344: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium. ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
1af
Eve Gouvier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Joshua Laughame, Ysgol Arbennig Tir Morfa, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Aled Wyn Hughes, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
345: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 3D Work in any medium. ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
1af
Danielle Roberts, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
2il
Raymond Williams, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
3ydd
Liza Thomas, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
346: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium. ( Group) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
1af
Tir Morfa, Ysgol Arbennig Tir Morfa, Rhanbarth Dinbych
2il
Grwp Richard Jones, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
3ydd
Eve, Scott, Zoe, Janice a Janne, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
347: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 3D Work in any medium. ( Group) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
1af
Emily Roylem a Michele Williams, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
2il
Jake a Christopher, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Grwp Lisa, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
348: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 2D Drawing (Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
1af
Gwydion Lewis, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
349: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 2D Work in any medium (Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
1af
Barry Roberts, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
2il
Kimberley Pritchard, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
3ydd
Gwydion Lewis, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
350: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 3D Work in any medium ( Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
1af
Gwydion Lewis, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Carl Doran, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Rhys Ogwen Jones, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
351: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 2D Work in any medium (Group) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
1af
Grwp David Llewelyn Jones, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
2il
Grwp Hafod Lon, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
3ydd
Gwydion ac Aled, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
352: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 3D Work in any medium (Group) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
1af
Grwp Kenneth, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Maes, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Grwp Euros Pierce, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
353: Argraffu Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Printing : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Ianto Jones, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
2il
Kirsten Arnold, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Sophie Newman, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
354: Argraffu Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Printing : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Ieuan Parry, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Rhanbarth Môn
2il
Elin Mererid Williams, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Branwen Morris Jones, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
355: Argraffu Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Printing : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Dafydd Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
Ffion Eurig, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Katy Richards, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
356: Argraffu Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Printing : Age Years 7 and 8
1af
Owen Williams, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
Huw Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
3ydd
Hana-Mai Hawkins, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
358: Argraffu Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Printing : Age Years 10 and 11
1af
Sian Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
359: Argraffu Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Printing : Age Years 12 and 13
1af
Jane Stanton, Aelwyd Coleg Gorseinon, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Jane Stanton, Aelwyd Coleg Gorseinon, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Janine Jones, Ysgol Gyfun Merched Aberdar, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
361: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Computer Graphics : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Caitlin Jones, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
Emily May Boyman, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
3ydd
Jordan Williams, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
362: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Computer Graphics : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Carys Elen Jones, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Ifan Arthur Hughes, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
363: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Computer Graphics : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Jason Morgan, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Cara E Davies, Ysgol Gynradd Y Talwrn, Rhanbarth Môn
3ydd
Finny Rees Godwin, Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
364: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Computer Graphics : Age Years 7 and 8
1af
Tomos Evans, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
2il
Gwenno Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Dafydd Rees, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
365: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 9 - Computer Graphics : Age Year 9
1af
Leah Wyn Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
366: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Computer Graphics : Age Years 10 and 11
1af
Osian West, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Lowri Wyn Pierce, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Liam Morris, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
367: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Computer Graphics : Age Years 12 and 13
1af
Geraint Hackin, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Gethin Wyn Jones, Uwch Adran Abergele, Rhanbarth Conwy
3ydd
Aled Rees Williams, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
368: Graffeg Cyfrifiadurol dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol - Computer Graphics : Under 25 years with the exception of school pupils
1af
Neil Hughes, Coleg Llandrillo, Rhanbarth Conwy
369: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Photography with Computer Graphics : Under 12 years (Age Years 6 and below)
1af
Victoria Watkins, Ysgol Gynradd Cwm Glas, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Corey Williams, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Sophie Collier, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
370: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Photography with Computer Graphics : Age Years 7 and 8
1af
Lili Davies, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Rhian Ford, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Tomos Evans, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
371: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 9 - Photography with Computer Graphics : Age Year 9
1af
Daisy Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Samantha Cartnell, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Victoria Hindmarsh, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
372: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Photography with Computer Graphics : Age Years 10 and 11
1af
Angharad Lewis, Aelwyd Bro Gynin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Owain Gareth Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
375: Creu Gwefan dan 12 oed - Create a Website under 12 years (Individual or Group)
1af
Grwp Ysgol Talybont, Ysgol Gynradd Tal y Bont, Rhanbarth Ceredigion
2il
Sioned Llywelyn a Lucy Trotter, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Ben Ceidiog a Tomos Warring, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
376: Creu Gwefan Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Create a Website Yrs. 7, 8 and 9 (Individual or Group)
1af
Mari Fflur Roberts, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
377: Creu Gwefan Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Create a Website Yrs. 10 and 11 (Individual or Group)
1af
Gerallt Hughes, Adran / Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
379: Caligraffeg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Calligraphy : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Hannah Brown, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Arwyn Edwards, Ysgol Gynradd Bro Elwern, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Matthew Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
380: Caligraffeg Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Calligraphy : Age Years 7 and 8
1af
Gwenno Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Laura Stewart Jones, Adran Rhydyclafdy, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ellen Mason, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
381: Caligraffeg Oedran Blwyddyn 9 - Calligraphy : Age Year 9
1af
Leah Wyn Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
382: Caligraffeg Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Calligraphy : Age Years 10 and 11
1af
Marian N. Jones, Ysgol Uwchradd Llanidloes, Rhanbarth Maldwyn
385: Pypedau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Puppets : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Kelly Jones, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Martha Davies, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
Elen Lloyd Williams, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
386: Pypedau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Puppets : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Lois A Jones, Ysgol Gynradd Tregarth, Rhanbarth Eryri
2il
Hannah Smith, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Ifan Davies, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
387: Pypedau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Puppets : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Hannah Morgan, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
Taran Casey, Ysgol Gynradd Beddgelert, Rhanbarth Eryri
3ydd
Connie Mabbot, Ysgol Gynradd Beddgelert, Rhanbarth Eryri
390: Pypedau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Puppets (group work) : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Grwp Theo Dakos, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
2il
Grwp Abererch, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
3ydd
Nia a Finn, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
391: Pypedau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Puppets (group work) : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Chloe, Sophia, Alis a Molly, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Bethan, Ysgol Gynradd Abermiwl, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Grwp Llanystumdwy, Aelwyd Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
392: Pypedau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Puppets (group work) : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Megan a Lowri, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Abererch, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Bontnewydd, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
395: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Printing or Decoration on Fabric : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Rachel Oddy, Ysgol Gynradd Carwe, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Iwan Cole, Ysgol Gynradd Llwynderw, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Kelly Myring, Ysgol Fabanod Ladywell Green, Rhanbarth Maldwyn
396: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Printing or Decoration on Fabric : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Heledd Hawkins, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
2il
Gwyn Lovibond, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Hannah Hughes, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
397: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Printing or Decoration on Fabric : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Rhiannon Williams, Ysgol Gynradd Aberffraw, Rhanbarth Môn
2il
Dafydd Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
3ydd
Steffan P. Evans, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
398: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Printing or Decoration on Fabric : Age Years 7 and 8
1af
Hanna Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
2il
Huw Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
3ydd
Gwenno Evans, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
400: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Printing or Decoration on Fabric : Age Years 10 and 11
1af
Llinos Hâf Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
Owain Gareth Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
403: 2D Tecstilau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 2D Creative Work (Textiles) : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Ela M Owen, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Sophie Parry, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
Calum Roberts, Ysgol Gynradd Plasnewydd, Rhanbarth Bro Morgannwg
404: 2D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 2D Creative Work (Textiles) : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Emma Royle, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Hannah Roberts, Ysgol Gynradd Maesydre, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Awen Hughes, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
405: 2D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 2D Creative Work (Textiles) : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Jac W Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Meleri Ff Williams, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Eleri Williams, Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
406: 2D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 2D Creative Work (Textiles) : Age Years 7 and 8
1af
Elen Medi Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Gary Evans, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Lucy George, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Cenedlaethol
407: 2D Tecstilau Oedran Blwyddyn 9 - 2D Creative Work (Textiles) : Age Year 9
2il
Bethan Phillips, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
411: 3D Tecstilau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 3D Creative Work (Textiles) : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Joseph Twose, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
2il
Rhydian Morgan, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Rowan Mc.Colm, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
412: 3D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 3D Creative Work (Textiles) : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Lowri Ceiriog, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Cerys Harries, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
3ydd
Ryan Watts, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
413: 3D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative Work (Textiles) : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Miriam Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Bethan Walkling, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Adelaide Edwards, Ysgol Gynradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
414: 3D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 3D Creative Work (Textiles) : Age Years 7 and 8
1af
Gwenno Davies, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
Eluned Llewellyn-Morgan, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Sioned Petrie, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
419: Gwau/Crosio Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Knitting (by hand) and/or Crocheting : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Bethan Owen, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
2il
Mared Eswen, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
3ydd
Alix Jones, Ysgol Fabanod Ladywell Green, Rhanbarth Maldwyn
420: Gwau/Crosio Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Knitting (by hand) and/or Crocheting : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Gwen Thomas, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Siriol Angharad Elis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Abbie Hughes, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
421: Gwau/Crosio Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Knitting (by hand) and/or Crocheting : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Branwen Alaw, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
2il
Llio Harman, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
3ydd
Nia Davies, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
422: Gwau/Crosio Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Knitting (by hand) and/or Crocheting : Age Years 7 and 8
1af
Ffion Angharad Humphreys, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Anna Llwyd Foulkes, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
427: Gwehyddu / Macrame Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Weaving and/or Macrame : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Kelly Jones, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Betsan Jenkins, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
Laura Mitchell, Ysgol Fabanod Ladywell Green, Rhanbarth Maldwyn
428: Gwehyddu / Macrame Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Weaving and/or Macrame : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Sophie Riordan, Ysgol Gynradd Abermiwl, Rhanbarth Maldwyn
2il
Bethan Humphreys, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Charlene Breese, Ysgol Gynradd Caersws, Rhanbarth Maldwyn
429: Gwehyddu / Macrame Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Weaving and/or Macrame : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Amy Askew, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Elliw Davies, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Sara J. Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
434: Gwehyddu / Macrame dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol - Weaving and/or Macrame : Under 25 years with the exception of school pupils
2il
Jennifer Jones, Aelod Unigol.C.Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
435: Ffasiwn Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Fashion : Under 12 years (Age Year 6 and under)
1af
Charlotte Evans, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Natalie Evans, Ysgol Gynradd Carwe, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Catrin Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
436: Ffasiwn Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Fashion : Age Years 7 and 8
1af
Lea Adams, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Anna Davies, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Jennifer Waler, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
441: Print Du a Gwyn Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Black and White Print : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Llion Morris, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Eleanor Templeton, Ysgol Gynradd Llwynderw, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Ifan Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
442: Print Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Black and White Print : 8-12 years (Age Years 3,4,5 and 6)
1af
Jim Ellis, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
2il
Naomi Davies, Ysgol Gymraeg Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
3ydd
Ffion Davies, Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
443: Print Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Black and White Print : Age Years 7 ,8 and 9 (KS3)
1af
Ruth Davies, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
Dafydd Dafis, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
3ydd
Gwenno Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
444: Print Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Black and White Print : Age Years 10 and 11 (KS4)
1af
Llinos Newton, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Huw Ffrancon, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Angharad Lewis, Adran/Aelwyd Bro Gynin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
445: Print Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Black and White Print : Age Years 12 and 13
1af
Einion Dafydd, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Rhian Mair, Adran / Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Katie Brokenshire, Coleg Llanymddyfri, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
446: Print Du a Gwyn dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol - Black and White Print : Under 25 years with the exception of school pupils
1af
Jacob Cai Milner, Aelod Unigol Cylch Glannau Menai, Rhanbarth Môn
447: Print Lliw Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Colour Print : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Llywelyn Williams, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
Elis Sexton, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Bro Morgannwg
448: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Colour Print : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
1af
Charlotte Carter, Ysgol Gynradd Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Esyllt Fflur Morris, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Aaron Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
449: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Colour Print : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
1af
Hanna Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
2il
Ynyr Mon Puw, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Dafydd Dafis, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
450: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Colour Print : Age Years 10 and 11 ( KS4)
1af
Llinos Newton, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Huw Ffrancon, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Llinos Hâf Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
451: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Colour Print : Age Years 12 and 13
1af
Robert Price, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
2il
Owain Llewelyn Morris, Aelod Unigol C. Llyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
Rhiannon Hughes, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
452: Print Lliw dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol - Colour Print : Under 25 years with the exception of school pupils
1af
Jacob Cai Milner, Aelod Unigol Cylch Glannau Menai, Rhanbarth Môn
2il
Jacob Cai Milner, Aelod Unigol Cylch Glannau Menai, Rhanbarth Môn
3ydd
Jacob Cai Milner, Aelod Unigol Cylch Glannau Menai, Rhanbarth Môn
453: Printiau Du a Gwyn Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Series of Black and White Prints Yr. 2 and under
1af
Sean Plunkett, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Zoe Fletcher, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
3ydd
Charlie Jones, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
454: Printiau Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Series of Black and White Prints : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
1af
Siân O'Brien, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Elain Jones, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Jessica Morgan, Ysgol Gymraeg Trelyn, Rhanbarth Gwent
455: Printiau Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Series of Black and White Prints : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
1af
Emyr Gruffydd, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
2il
Gwenno Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Irfon Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
456: Printiau Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Series of Black and White Prints : Age Years 10 and 11 ( KS4)
1af
Owain Gareth Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
Llinos Newton, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
457: Printiau Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Series of Black and White Prints : Age Years 12 and 13
1af
Daniel Toms, Coleg Llanymddyfri, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
458: Printiau Du a Gwyn dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol - Series of Black and White Prints : Under 25 years with the exception of school pupils
1af
Bethan Mary Thomas, Coleg Llandrillo, Rhanbarth Conwy
2il
Kara Garland, Coleg Llandrillo, Rhanbarth Conwy
3ydd
Jennifer Jones, Aelod Unigol.C.Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
459: Printiau Lliw Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Series of Colour Prints : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Ifan Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Frankie Jones, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Victoria Law, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos, Rhanbarth Conwy
460: Printiau Lliw Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Series of Colour Prints : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
1af
Catherine Jones, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
2il
Siwan Jones, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Tom Schwartz, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
461: Printiau Lliw Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Series of Colour Prints : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
1af
Tomos Evans, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
2il
Gwenno Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Ellis Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
462: Printiau Lliw Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Series of Colour Prints : Age Years 10 and 11 ( KS4)
1af
Owain Gareth Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
Heledd Watkins, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Huw Ffrancon, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
463: Printiau Lliw Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Series of Colour Prints : Age Years 12 and 13
1af
Robert Price, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
465: Fideo Oedran Cynradd - Video : Primary age
1af
Grwp Ysgol Carreglefn, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Rhanbarth Môn
2il
Grwp y Lion, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Twm o'r Nant, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Ysgol Gynradd Aberporth, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
466: Fideo Oedran Uwchradd - Video : Secondary age
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth Cenedlaethol
2il
Ysgol David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
468: Gemwaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Jewellery : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Melissa Bourke, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Finn Gale, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Rhys Davies, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
469: Gemwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Jewellery : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Ruth Jemeima Bethany Jones, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Ela Roberts, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
2il
Ashleigh Southworth, Ysgol Gynradd Aberffraw, Rhanbarth Môn
470: Gemwaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Jewellery : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Kirsty Littler, Ysgol Gynradd Henllan, Rhanbarth Dinbych
2il
Marc Purslow, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Megan Arthur, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
471: Gemwaith Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Jewellery : Age Years 7 and 8
2il
Gweno Williams, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Marial Clwyd, Uwch Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
472: Gemwaith Oedran Blwyddyn 9 - Jewellery : Age Year 9
1af
Catrin Powell, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Carys Hughes, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
3ydd
Gwenllian Roberts, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
476: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Design Technology : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Harri Morgan, Ysgol Gynradd Rhiwbechan, Rhanbarth Maldwyn
2il
Ifan Arthur Parry, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lloyd Rees, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
477: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Design Technology : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Ifan Hafal, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
Lowri Williams, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Dafydd Parry, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
478: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Design Technology : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Sophie Parry, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
2il
Aled Mathews, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
3ydd
Dylan Rattray, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
479: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Design Technology : Age Years 7 and 8
1af
Lauren Amy Thomas Mugford, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Bethan Angharad Huws, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Anwen Darlington, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
480: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 9 - Design Technology : Age Year 9
1af
Nikka Thompson, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Rhian Lloyd Williams, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
481: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Design Technology : Age Years 10 and 11
1af
Rhun Aled Jones, Uwch Adran Abergele, Rhanbarth Conwy
2il
Connie Middleman, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
482: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Design Technology : Age Years 12 and 13
1af
Osian Evans, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Griffith Griffiths, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Evan Hedd Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
483: Dylunio a Thechnoleg dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol - Design Technology : Under 25 years with the exception of school pupils
1af
Aron Owen, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
2il
Gwyn Roberts, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
484: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Design Technology : Under 8 years (Age Year 2 and under) (Group work)
1af
Grwp Indeg, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Blwyddyn 2, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
3ydd
Dafydd, Tristan a Siwan, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
485: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Design Technology : 8-10 years (Age Years 3 and 4) (Group work)
1af
Grwp Christie, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Siona a Danielle, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Grwp Aberdaron a Rhiw, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
486: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Design Technology : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
1af
Grwp Tregarth, Ysgol Gynradd Tregarth, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Blwyddyn 5, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Llanfachraeth, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
487: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Design Technology : Age Years 7 and 8 (Group work)
1af
Grwp Tesni Prys, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Rhydyclafdy, Adran Rhydyclafdy, Rhanbarth Eryri
488: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 9 - Design Technology : Age Year 9 (Group work)
1af
Grwp Blwyddyn 9, Ysgol Gyfun Cambria, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
489: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Design Technology : Age Years 10 and 11 (Group work)
2il
Grwp Danielle, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
491: Creu Arteffact Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Creating an Artefact : Under 12 Years (Age Year 6 and under)
1af
Jonathan King, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Emily Hobday, Ysgol Gynradd Cefn Meiriadog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Jordan Vaughan Evans, Ysgol Gynradd Bro Elwern, Rhanbarth Dinbych
492: Creu Arteffact Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Creating an Artefact : Age Years 7 and 8
1af
Katy Sian Edwards, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Kieron Muhoney, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Huw Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
494: Creu Arteffact Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Creating an Artefact : Age Years 10 and 11
1af
Robert Pring, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Ian Bettany, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Iwan Evans, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
495: Creu Arteffact Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Creating an Artefact : Age years 12 and 13
1af
Steffan Whiteley, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Michael Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
496: Creu Arteffact dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol - Creating an Artefact : Under 25 years with the exception of school pupils
1af
William Arrowsmith, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
2il
Gwyn Roberts, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy