Enillwyr CDT Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)

 

281: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Drawing : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Catherine Hughes, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
283: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Drawing : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
R Mark Jones, Adran Bro Goronwy, Rhanbarth Môn
285: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blwyddyn 9 - Drawing : Age Year 9
1af
Leah Wyn Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
289: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 2D Creative Work : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Tomos Rowlands, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
293: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blwyddyn 9 - 2D Creative Work : Age Year 9
2il
Lowri.A. Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
300: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 3D Creative work : Under 8 years (Age Year 2 and under) (Group work)
1af
Grwp Elis, Ysgol Gynradd Pencaernisiog, Rhanbarth Môn
3ydd
Grwp Rhiannon, Ysgol Gynradd Cemaes, Rhanbarth Môn
304: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 9 - 3D Creative work : Age Year 9
1af
Hywel Prytherch Roberts, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
312: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 9 - Ceramics/Pottery : Age Year 9
2il
Lisa Don Roberts, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
313: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Ceramics/Pottery : Age Years 10 and 11
2il
Owain Gareth Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
319: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Ceramics/Pottery : Age Years 7 and 8 (Group work)
1af
Grwp John a Huw, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
329: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
2il
Darren Thomas, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
330: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 3D work in any medium ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Aaron Young, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
2il
Darren Jones, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
332: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 3D work in any medium ( Group) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
2il
Grwp Aaron, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Grwp Anna, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
333: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Drawing (Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
1af
Mark Roberts, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
334: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 2D Work in any medium (Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
3ydd
Kevin Gibson, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
335: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 3D Work in any medium ( Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
2il
Steven Wright, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Steven Wright, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
340: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D Work in any medium. ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
3ydd
Benjamin Sands, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
342: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D Work in any medium. ( Group) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
3ydd
Grwp Marc, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
345: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 3D Work in any medium. ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
3ydd
Liza Thomas, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
347: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 3D Work in any medium. ( Group) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
1af
Emily Roylem a Michele Williams, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Grwp Lisa, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
349: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 2D Work in any medium (Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
1af
Barry Roberts, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
350: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 3D Work in any medium ( Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
2il
Carl Doran, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
3ydd
Rhys Ogwen Jones, Ysgol Y Bont, Rhanbarth Môn
354: Argraffu Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Printing : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Ieuan Parry, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Rhanbarth Môn
355: Argraffu Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Printing : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Dafydd Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
356: Argraffu Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Printing : Age Years 7 and 8
2il
Huw Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
363: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Computer Graphics : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Cara E Davies, Ysgol Gynradd Y Talwrn, Rhanbarth Môn
364: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Computer Graphics : Age Years 7 and 8
1af
Tomos Evans, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
365: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 9 - Computer Graphics : Age Year 9
1af
Leah Wyn Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
369: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Photography with Computer Graphics : Under 12 years (Age Years 6 and below)
3ydd
Sophie Collier, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
370: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Photography with Computer Graphics : Age Years 7 and 8
3ydd
Tomos Evans, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
372: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Photography with Computer Graphics : Age Years 10 and 11
2il
Owain Gareth Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
376: Creu Gwefan Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Create a Website Yrs. 7, 8 and 9 (Individual or Group)
1af
Mari Fflur Roberts, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
377: Creu Gwefan Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Create a Website Yrs. 10 and 11 (Individual or Group)
1af
Gerallt Hughes, Adran / Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
381: Caligraffeg Oedran Blwyddyn 9 - Calligraphy : Age Year 9
1af
Leah Wyn Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
390: Pypedau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Puppets (group work) : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Grwp Theo Dakos, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
397: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Printing or Decoration on Fabric : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Rhiannon Williams, Ysgol Gynradd Aberffraw, Rhanbarth Môn
2il
Dafydd Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
398: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Printing or Decoration on Fabric : Age Years 7 and 8
2il
Huw Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
3ydd
Gwenno Evans, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
400: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Printing or Decoration on Fabric : Age Years 10 and 11
1af
Llinos Hâf Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
Owain Gareth Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
404: 2D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 2D Creative Work (Textiles) : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Awen Hughes, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
443: Print Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Black and White Print : Age Years 7 ,8 and 9 (KS3)
1af
Ruth Davies, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
Dafydd Dafis, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
446: Print Du a Gwyn dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol - Black and White Print : Under 25 years with the exception of school pupils
1af
Jacob Cai Milner, Aelod Unigol Cylch Glannau Menai, Rhanbarth Môn
449: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Colour Print : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
3ydd
Dafydd Dafis, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
450: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Colour Print : Age Years 10 and 11 ( KS4)
3ydd
Llinos Hâf Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
452: Print Lliw dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol - Colour Print : Under 25 years with the exception of school pupils
1af
Jacob Cai Milner, Aelod Unigol Cylch Glannau Menai, Rhanbarth Môn
2il
Jacob Cai Milner, Aelod Unigol Cylch Glannau Menai, Rhanbarth Môn
3ydd
Jacob Cai Milner, Aelod Unigol Cylch Glannau Menai, Rhanbarth Môn
456: Printiau Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Series of Black and White Prints : Age Years 10 and 11 ( KS4)
1af
Owain Gareth Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
460: Printiau Lliw Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Series of Colour Prints : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
1af
Catherine Jones, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
461: Printiau Lliw Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Series of Colour Prints : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
1af
Tomos Evans, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
462: Printiau Lliw Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Series of Colour Prints : Age Years 10 and 11 ( KS4)
1af
Owain Gareth Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
465: Fideo Oedran Cynradd - Video : Primary age
1af
Grwp Ysgol Carreglefn, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Rhanbarth Môn
466: Fideo Oedran Uwchradd - Video : Secondary age
2il
Ysgol David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
469: Gemwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Jewellery : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Ashleigh Southworth, Ysgol Gynradd Aberffraw, Rhanbarth Môn
477: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Design Technology : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Dafydd Parry, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
478: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Design Technology : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Sophie Parry, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
480: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 9 - Design Technology : Age Year 9
2il
Rhian Lloyd Williams, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
486: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Design Technology : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
3ydd
Grwp Llanfachraeth, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
492: Creu Arteffact Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Creating an Artefact : Age Years 7 and 8
3ydd
Huw Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
494: Creu Arteffact Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Creating an Artefact : Age Years 10 and 11
3ydd
Iwan Evans, Adran Henblas, Rhanbarth Môn