Enillwyr CDT Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)

 

291: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 2D Creative Work : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
3ydd
Rosie Wilds, Ysgol Gynradd Tymbl, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
299: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative work : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
3ydd
Bethan Thomson, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
300: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 3D Creative work : Under 8 years (Age Year 2 and under) (Group work)
2il
Grwp James, Ysgol Gynradd Llangynnwr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
316: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Ceramics/Pottery : Under 8 years (Age Year 2 and under) (Group work)
3ydd
Grwp Babanod, Ysgol Gynradd Abergwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
325: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D work in any medium ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
1af
James Beckett, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
327: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D work in any medium ( Group) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
3ydd
Grwp Ieuan, Jordan ac Anwen, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
328: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 2D Drawing (Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Catherine James, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
330: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 3D work in any medium ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
3ydd
Catherine James, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
339: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium. ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
3ydd
Steven James, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
340: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D Work in any medium. ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
1af
Steven James, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
William Maskell, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
352: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 3D Work in any medium (Group) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
2il
Grwp Maes, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
363: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Computer Graphics : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Jason Morgan, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
372: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Photography with Computer Graphics : Age Years 10 and 11
1af
Angharad Lewis, Aelwyd Bro Gynin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
380: Caligraffeg Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Calligraphy : Age Years 7 and 8
3ydd
Ellen Mason, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
395: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Printing or Decoration on Fabric : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Rachel Oddy, Ysgol Gynradd Carwe, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
435: Ffasiwn Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Fashion : Under 12 years (Age Year 6 and under)
2il
Natalie Evans, Ysgol Gynradd Carwe, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
444: Print Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Black and White Print : Age Years 10 and 11 (KS4)
3ydd
Angharad Lewis, Adran/Aelwyd Bro Gynin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
488: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 9 - Design Technology : Age Year 9 (Group work)
1af
Grwp Blwyddyn 9, Ysgol Gyfun Cambria, Rhanbarth Gorllewin Myrddin