Enillwyr CDT Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)

 

361: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Computer Graphics : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Caitlin Jones, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Bro Morgannwg
403: 2D Tecstilau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 2D Creative Work (Textiles) : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Calum Roberts, Ysgol Gynradd Plasnewydd, Rhanbarth Bro Morgannwg
447: Print Lliw Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Colour Print : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Elis Sexton, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Bro Morgannwg