Enillwyr CDT Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)

 

297: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 3D Creative work : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Ellis William Lewis, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
303: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 3D Creative work : Age Years 7 and 8
1af
Elinor Barlow, Ysgol Gyfun Merched Aberdar, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
Jenny NG, Ysgol Gyfun Merched Aberdar, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
304: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 9 - 3D Creative work : Age Year 9
2il
Rachel Stephens, Ysgol Gyfun Merched Aberdar, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
359: Argraffu Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Printing : Age Years 12 and 13
3ydd
Janine Jones, Ysgol Gyfun Merched Aberdar, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
427: Gwehyddu / Macrame Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Weaving and/or Macrame : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Betsan Jenkins, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Blaenau Morgannwg