Enillwyr CDT Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)

 

284: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Drawing : Age Years 7 and 8
1af
Rhian Ford, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
293: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blwyddyn 9 - 2D Creative Work : Age Year 9
3ydd
Rozzie Todd, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
303: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 3D Creative work : Age Years 7 and 8
2il
Lana Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
304: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 9 - 3D Creative work : Age Year 9
3ydd
Katie Galia, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
324: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
2il
Catrin James, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
353: Argraffu Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Printing : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Sophie Newman, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
355: Argraffu Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Printing : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Ffion Eurig, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
356: Argraffu Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Printing : Age Years 7 and 8
3ydd
Hana-Mai Hawkins, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
370: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Photography with Computer Graphics : Age Years 7 and 8
1af
Lili Davies, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Rhian Ford, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
371: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 9 - Photography with Computer Graphics : Age Year 9
1af
Daisy Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
375: Creu Gwefan dan 12 oed - Create a Website under 12 years (Individual or Group)
3ydd
Ben Ceidiog a Tomos Warring, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
379: Caligraffeg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Calligraphy : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Hannah Brown, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
386: Pypedau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Puppets : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Hannah Smith, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
414: 3D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 3D Creative Work (Textiles) : Age Years 7 and 8
2il
Eluned Llewellyn-Morgan, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
461: Printiau Lliw Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Series of Colour Prints : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
3ydd
Ellis Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro