Enillwyr CDT Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)

 

297: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 3D Creative work : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Gwenllian Parry, Ysgol Gymraeg Trelyn, Rhanbarth Gwent
301: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 3D Creative work : 8-10 years (Age Years 3 and 4) (Group work)
3ydd
Paige Skuse a Stephanie Price, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
310: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Ceramics/Pottery : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Huw Reynolds, Ysgol Gymraeg Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
442: Print Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Black and White Print : 8-12 years (Age Years 3,4,5 and 6)
2il
Naomi Davies, Ysgol Gymraeg Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
454: Printiau Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Series of Black and White Prints : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
3ydd
Jessica Morgan, Ysgol Gymraeg Trelyn, Rhanbarth Gwent
455: Printiau Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Series of Black and White Prints : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
1af
Emyr Gruffydd, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
484: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Design Technology : Under 8 years (Age Year 2 and under) (Group work)
2il
Grwp Blwyddyn 2, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent