Enillwyr CDT Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)

 

282: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Drawing : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Seren Richards, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
299: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative work : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
1af
Gwion Thomas, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
302: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative work : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
1af
Merched Beuno, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
312: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 9 - Ceramics/Pottery : Age Year 9
1af
Telaid Alaw, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
324: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
3ydd
Michael David Roberts, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
329: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
3ydd
Osian Williams, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
331: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium ( Group) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Grwp Glesni, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
332: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 3D work in any medium ( Group) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Grwp Hannah, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
333: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Drawing (Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
2il
Mark Jones, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
334: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 2D Work in any medium (Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
2il
Iwan Atherton, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
336: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 2D Work in any medium (Group) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
1af
Osian Williams, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
337: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 3D Work in any medium (Group) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
1af
Grwp Osian, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
344: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium. ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
3ydd
Aled Wyn Hughes, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
348: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 2D Drawing (Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
1af
Gwydion Lewis, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
349: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 2D Work in any medium (Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
3ydd
Gwydion Lewis, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
350: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 3D Work in any medium ( Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
1af
Gwydion Lewis, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
351: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 2D Work in any medium (Group) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
3ydd
Gwydion ac Aled, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
405: 2D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 2D Creative Work (Textiles) : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Meleri Ff Williams, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
406: 2D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 2D Creative Work (Textiles) : Age Years 7 and 8
1af
Elen Medi Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
422: Gwau/Crosio Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Knitting (by hand) and/or Crocheting : Age Years 7 and 8
1af
Ffion Angharad Humphreys, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Anna Llwyd Foulkes, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
436: Ffasiwn Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Fashion : Age Years 7 and 8
1af
Lea Adams, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
444: Print Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Black and White Print : Age Years 10 and 11 (KS4)
2il
Huw Ffrancon, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
449: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Colour Print : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
2il
Ynyr Mon Puw, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
450: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Colour Print : Age Years 10 and 11 ( KS4)
2il
Huw Ffrancon, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
454: Printiau Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Series of Black and White Prints : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
1af
Siân O'Brien, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
460: Printiau Lliw Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Series of Colour Prints : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
3ydd
Tom Schwartz, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
462: Printiau Lliw Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Series of Colour Prints : Age Years 10 and 11 ( KS4)
3ydd
Huw Ffrancon, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
469: Gemwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Jewellery : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Ruth Jemeima Bethany Jones, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd