Enillwyr CDT Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)

 

283: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Drawing : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
3ydd
Ashley Beacall, Ysgol Gynradd Nant y Coed, Rhanbarth Conwy
290: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 2D Creative Work : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Naiomi Fflur, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
298: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 3D Creative work : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Angharad Haf Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
2il
Ffion Roberts, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
309: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Ceramics/Pottery : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Siriol Angharad Elis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Elain Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
310: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Ceramics/Pottery : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Cai Llwyd Elis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Ilan Hughes, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
311: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Ceramics/Pottery : Age Years 7 and 8
1af
Mabon Rhun Elis, Uwch Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Gwenno Hâf Ellis, Uwch Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
313: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Ceramics/Pottery : Age Years 10 and 11
1af
Lowri Lloyd Hughes, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
329: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Terence Bussell, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
331: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium ( Group) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
2il
Grwp Simon, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
3ydd
Grwp Shayna, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
335: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 3D Work in any medium ( Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
1af
Lewis Ellis, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
338: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Drawing (Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
3ydd
Connor Stevens, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
341: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium. ( Group) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
2il
Grwp Connor Stevens, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
345: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 3D Work in any medium. ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
2il
Raymond Williams, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
346: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium. ( Group) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
2il
Grwp Richard Jones, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
351: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 2D Work in any medium (Group) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
1af
Grwp David Llewelyn Jones, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
352: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed - 3D Work in any medium (Group) : Under 25 years Special Educational Needs (Severe)
3ydd
Grwp Euros Pierce, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
361: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Computer Graphics : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Jordan Williams, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
362: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Computer Graphics : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Ifan Arthur Hughes, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
366: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Computer Graphics : Age Years 10 and 11
1af
Osian West, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Lowri Wyn Pierce, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Liam Morris, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
367: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Computer Graphics : Age Years 12 and 13
1af
Geraint Hackin, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Gethin Wyn Jones, Uwch Adran Abergele, Rhanbarth Conwy
3ydd
Aled Rees Williams, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
368: Graffeg Cyfrifiadurol dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol - Computer Graphics : Under 25 years with the exception of school pupils
1af
Neil Hughes, Coleg Llandrillo, Rhanbarth Conwy
385: Pypedau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Puppets : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Martha Davies, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
386: Pypedau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Puppets : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Ifan Davies, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
403: 2D Tecstilau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 2D Creative Work (Textiles) : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Sophie Parry, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
414: 3D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 3D Creative Work (Textiles) : Age Years 7 and 8
1af
Gwenno Davies, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
420: Gwau/Crosio Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Knitting (by hand) and/or Crocheting : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Siriol Angharad Elis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
421: Gwau/Crosio Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Knitting (by hand) and/or Crocheting : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
3ydd
Nia Davies, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
441: Print Du a Gwyn Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Black and White Print : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Llion Morris, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
453: Printiau Du a Gwyn Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Series of Black and White Prints Yr. 2 and under
3ydd
Charlie Jones, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
458: Printiau Du a Gwyn dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol - Series of Black and White Prints : Under 25 years with the exception of school pupils
1af
Bethan Mary Thomas, Coleg Llandrillo, Rhanbarth Conwy
2il
Kara Garland, Coleg Llandrillo, Rhanbarth Conwy
459: Printiau Lliw Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Series of Colour Prints : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Victoria Law, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos, Rhanbarth Conwy
471: Gemwaith Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Jewellery : Age Years 7 and 8
3ydd
Marial Clwyd, Uwch Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
479: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Design Technology : Age Years 7 and 8
2il
Bethan Angharad Huws, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Anwen Darlington, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
480: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 9 - Design Technology : Age Year 9
1af
Nikka Thompson, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
481: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Design Technology : Age Years 10 and 11
1af
Rhun Aled Jones, Uwch Adran Abergele, Rhanbarth Conwy
2il
Connie Middleman, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
482: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Design Technology : Age Years 12 and 13
1af
Osian Evans, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Griffith Griffiths, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
483: Dylunio a Thechnoleg dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol - Design Technology : Under 25 years with the exception of school pupils
1af
Aron Owen, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
2il
Gwyn Roberts, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
492: Creu Arteffact Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Creating an Artefact : Age Years 7 and 8
2il
Kieron Muhoney, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
494: Creu Arteffact Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Creating an Artefact : Age Years 10 and 11
1af
Robert Pring, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Ian Bettany, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
495: Creu Arteffact Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Creating an Artefact : Age years 12 and 13
1af
Steffan Whiteley, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Michael Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
496: Creu Arteffact dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol - Creating an Artefact : Under 25 years with the exception of school pupils
1af
William Arrowsmith, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
2il
Gwyn Roberts, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy