Enillwyr CDT Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)

 

284: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Drawing : Age Years 7 and 8
2il
Laura Hein Hartmann, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
291: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 2D Creative Work : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Sophie Shea, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
318: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Ceramics/Pottery : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
1af
Matthew, Peredur a Thomas, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
2il
Suzie a Amy, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Merri, Lowri a Isobel, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
328: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 2D Drawing (Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
2il
Calan Bond, Ysgol Arbennig Tir Morfa, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Kieran Ledden, Ysgol Arbennig Tir Morfa, Rhanbarth Dinbych
334: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) dan 25 oed - 2D Work in any medium (Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
1af
John Eckersall, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
339: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium. ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
2il
Robert Williams, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
344: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium. ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
2il
Joshua Laughame, Ysgol Arbennig Tir Morfa, Rhanbarth Dinbych
346: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium. ( Group) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
1af
Tir Morfa, Ysgol Arbennig Tir Morfa, Rhanbarth Dinbych
347: Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 3D Work in any medium. ( Group) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
2il
Jake a Christopher, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
364: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Computer Graphics : Age Years 7 and 8
2il
Gwenno Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
369: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Photography with Computer Graphics : Under 12 years (Age Years 6 and below)
2il
Corey Williams, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
371: Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 9 - Photography with Computer Graphics : Age Year 9
2il
Samantha Cartnell, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Victoria Hindmarsh, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
379: Caligraffeg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Calligraphy : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Arwyn Edwards, Ysgol Gynradd Bro Elwern, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Matthew Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
380: Caligraffeg Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Calligraphy : Age Years 7 and 8
1af
Gwenno Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
396: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Printing or Decoration on Fabric : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Gwyn Lovibond, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
413: 3D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative Work (Textiles) : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Bethan Walkling, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
414: 3D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 3D Creative Work (Textiles) : Age Years 7 and 8
3ydd
Sioned Petrie, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
443: Print Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Black and White Print : Age Years 7 ,8 and 9 (KS3)
3ydd
Gwenno Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
448: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Colour Print : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
2il
Esyllt Fflur Morris, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
455: Printiau Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Series of Black and White Prints : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
2il
Gwenno Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
461: Printiau Lliw Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Series of Colour Prints : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
2il
Gwenno Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
465: Fideo Oedran Cynradd - Video : Primary age
3ydd
Grwp Twm o'r Nant, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
470: Gemwaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Jewellery : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Kirsty Littler, Ysgol Gynradd Henllan, Rhanbarth Dinbych
477: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Design Technology : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Ifan Hafal, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
491: Creu Arteffact Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Creating an Artefact : Under 12 Years (Age Year 6 and under)
2il
Emily Hobday, Ysgol Gynradd Cefn Meiriadog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Jordan Vaughan Evans, Ysgol Gynradd Bro Elwern, Rhanbarth Dinbych