Enillwyr CDT Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)

 

284: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Drawing : Age Years 7 and 8
3ydd
Megan Smith, Ysgol Uwchradd Sant Joseph, Rhanbarth Fflint Maelor
323: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Drawing (Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
2il
Tristan Parry, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Rhys Foulkes, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
326: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium ( Group) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Uned Glanrafon, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
327: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D work in any medium ( Group) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Rhys a Lloyd, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
338: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Drawing (Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
1af
Gareth Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Gareth Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
339: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium. ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
1af
Bethan Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
396: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Printing or Decoration on Fabric : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Hannah Hughes, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
444: Print Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Black and White Print : Age Years 10 and 11 (KS4)
1af
Llinos Newton, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
450: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Colour Print : Age Years 10 and 11 ( KS4)
1af
Llinos Newton, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
453: Printiau Du a Gwyn Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Series of Black and White Prints Yr. 2 and under
1af
Sean Plunkett, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
456: Printiau Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Series of Black and White Prints : Age Years 10 and 11 ( KS4)
2il
Llinos Newton, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
460: Printiau Lliw Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Series of Colour Prints : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
2il
Siwan Jones, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
487: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Design Technology : Age Years 7 and 8 (Group work)
1af
Grwp Tesni Prys, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
489: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Design Technology : Age Years 10 and 11 (Group work)
2il
Grwp Danielle, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor