Enillwyr CDT Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)

 

282: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Drawing : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Dylan Jones, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
308: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Ceramics/Pottery : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Alexander Anton-Stephens, Ysgol Fabanod Ladywell Green, Rhanbarth Maldwyn
2il
Rhiannon Edwards, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
309: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Ceramics/Pottery : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Ieuan Williams, Ysgol Gynradd Pontrobert, Rhanbarth Maldwyn
311: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Ceramics/Pottery : Age Years 7 and 8
3ydd
Emma Jenkins, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
319: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Ceramics/Pottery : Age Years 7 and 8 (Group work)
2il
Grwp 7W, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Grwp 7E, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
353: Argraffu Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Printing : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Ianto Jones, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
382: Caligraffeg Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Calligraphy : Age Years 10 and 11
1af
Marian N. Jones, Ysgol Uwchradd Llanidloes, Rhanbarth Maldwyn
391: Pypedau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Puppets (group work) : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Grwp Bethan, Ysgol Gynradd Abermiwl, Rhanbarth Maldwyn
395: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Printing or Decoration on Fabric : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Kelly Myring, Ysgol Fabanod Ladywell Green, Rhanbarth Maldwyn
404: 2D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 2D Creative Work (Textiles) : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Hannah Roberts, Ysgol Gynradd Maesydre, Rhanbarth Maldwyn
413: 3D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative Work (Textiles) : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
3ydd
Adelaide Edwards, Ysgol Gynradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
419: Gwau/Crosio Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Knitting (by hand) and/or Crocheting : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Alix Jones, Ysgol Fabanod Ladywell Green, Rhanbarth Maldwyn
427: Gwehyddu / Macrame Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Weaving and/or Macrame : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Laura Mitchell, Ysgol Fabanod Ladywell Green, Rhanbarth Maldwyn
428: Gwehyddu / Macrame Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Weaving and/or Macrame : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Sophie Riordan, Ysgol Gynradd Abermiwl, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Charlene Breese, Ysgol Gynradd Caersws, Rhanbarth Maldwyn
451: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Colour Print : Age Years 12 and 13
1af
Robert Price, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
459: Printiau Lliw Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Series of Colour Prints : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Frankie Jones, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
463: Printiau Lliw Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Series of Colour Prints : Age Years 12 and 13
1af
Robert Price, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
476: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Design Technology : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Harri Morgan, Ysgol Gynradd Rhiwbechan, Rhanbarth Maldwyn