Enillwyr CDT Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)

 

283: Gwaith Lluniadu 2D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Drawing : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Sion Busson, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
296: Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol - 2D Creative Work : Under 25 years with the exception of school pupils
1af
Aron Jones, Aelod Unigol.C.Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Jennifer Jones, Aelod Unigol.C.Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
299: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative work : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
2il
Megan Davies, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
302: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative work : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
3ydd
Dylan, David a Carwyn, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
308: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Ceramics/Pottery : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Cai Elgood, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
317: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Ceramics/Pottery : 8-10 years (Age Years 3 and 4) (Group work)
2il
Cosey, Jenny a Siwan, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
323: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Drawing (Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Joel Owens, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
325: Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D work in any medium ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
2il
Alfie Smith, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
326: Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium ( Group) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
3ydd
Michael, Jenny, Emma, Lewis a Bethany, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos, Rhanbarth Ceredigion
343: Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Drawing (Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
1af
Zoe Thomas, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Janice Hawkins, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
344: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium. ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
1af
Eve Gouvier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
346: Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium. ( Group) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Severe)
3ydd
Eve, Scott, Zoe, Janice a Janne, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
353: Argraffu Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Printing : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Kirsten Arnold, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
356: Argraffu Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Printing : Age Years 7 and 8
1af
Owen Williams, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
358: Argraffu Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Printing : Age Years 10 and 11
1af
Sian Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
364: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Computer Graphics : Age Years 7 and 8
3ydd
Dafydd Rees, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
375: Creu Gwefan dan 12 oed - Create a Website under 12 years (Individual or Group)
1af
Grwp Ysgol Talybont, Ysgol Gynradd Tal y Bont, Rhanbarth Ceredigion
2il
Sioned Llywelyn a Lucy Trotter, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
385: Pypedau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Puppets : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Kelly Jones, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
387: Pypedau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Puppets : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Hannah Morgan, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
390: Pypedau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Puppets (group work) : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Nia a Finn, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
391: Pypedau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Puppets (group work) : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Chloe, Sophia, Alis a Molly, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
392: Pypedau Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Puppets (group work) : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Megan a Lowri, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
396: Argraffu/Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Printing or Decoration on Fabric : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Heledd Hawkins, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
411: 3D Tecstilau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 3D Creative Work (Textiles) : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Rhydian Morgan, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Rowan Mc.Colm, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
412: 3D Tecstilau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 3D Creative Work (Textiles) : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Ryan Watts, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
427: Gwehyddu / Macrame Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Weaving and/or Macrame : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Kelly Jones, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
429: Gwehyddu / Macrame Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Weaving and/or Macrame : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Elliw Davies, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
434: Gwehyddu / Macrame dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol - Weaving and/or Macrame : Under 25 years with the exception of school pupils
2il
Jennifer Jones, Aelod Unigol.C.Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
435: Ffasiwn Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Fashion : Under 12 years (Age Year 6 and under)
1af
Charlotte Evans, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Catrin Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
436: Ffasiwn Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Fashion : Age Years 7 and 8
2il
Anna Davies, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Jennifer Waler, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
441: Print Du a Gwyn Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Black and White Print : Under 8 years (Age Year 2 and under)
3ydd
Ifan Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
445: Print Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Black and White Print : Age Years 12 and 13
1af
Einion Dafydd, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
454: Printiau Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Series of Black and White Prints : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
2il
Elain Jones, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
458: Printiau Du a Gwyn dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol - Series of Black and White Prints : Under 25 years with the exception of school pupils
3ydd
Jennifer Jones, Aelod Unigol.C.Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
459: Printiau Lliw Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Series of Colour Prints : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Ifan Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
465: Fideo Oedran Cynradd - Video : Primary age
3ydd
Ysgol Gynradd Aberporth, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
468: Gemwaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Jewellery : Under 8 years (Age Year 2 and under)
2il
Finn Gale, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
470: Gemwaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Jewellery : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Marc Purslow, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
472: Gemwaith Oedran Blwyddyn 9 - Jewellery : Age Year 9
1af
Catrin Powell, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
477: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Design Technology : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Lowri Williams, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
478: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Design Technology : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
3ydd
Dylan Rattray, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
484: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Design Technology : Under 8 years (Age Year 2 and under) (Group work)
3ydd
Dafydd, Tristan a Siwan, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
485: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Design Technology : 8-10 years (Age Years 3 and 4) (Group work)
1af
Grwp Christie, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
491: Creu Arteffact Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Creating an Artefact : Under 12 Years (Age Year 6 and under)
1af
Jonathan King, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion