Canlyniadau

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

281:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Kai James McMenamin, Ysgol Gynradd Hirael, Rhanbarth Eryri
2il
    Georgia Jones, Ysgol Gynradd Hirael, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Corrina Knight, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
282:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Huw Bearman, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Connall Daly, Adran Llanaelhaearn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Andrea Mitchell, Adran Llanaelhaearn, Rhanbarth Eryri
283:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Jac W Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Rees Evans, Ysgol Gynradd Hirael, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Mathieu Rees, Ysgol Gynradd Hirael, Rhanbarth Eryri
284:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Robin Janks, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
2il
    Sioned Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Angharad Gwyn, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
285:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Ceri Griffith, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
    Jamie Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Jamie Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
289:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Ifan Arthur Parry, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
2il
    Bethan Owen, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Katie Lloyd, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
290:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Iwan Bee, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
2il
    Owen Pickering, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Jodie Thomas, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
291:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Rowan Fernley, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Eryri
2il
    Daniel John Strello, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
293:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
2il
    Lisa Humphreys, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
297:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Luke Worsey, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
2il
    Liam Hughes, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Casey Williams, Ysgol Gynradd Hirael, Rhanbarth Eryri
298:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Joshua Williams, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Eryri
2il
    Lois Glyn Roberts, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Phoebe Ll Hunter, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
299:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Owain Williams, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
2il
    Ffion Llewelyn Owen, Ysgol Gynradd Nebo, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Rhiannon O'Marah, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Eryri
300:   Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Pentreuchaf, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Felinheli, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Felinheli, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
301:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Anna, Lowri, Emma, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
2il
    Bois y Castell, Ysgol Gynradd Y Gelli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Nia Owen, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
302:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Y Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Llithfaen, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Bontnewydd, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
303:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
2il
    Robin Llwyd Jones, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Sarah Evans, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
308:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Huw Bebb, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Llion Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Bethany Thomas, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
309:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Lois Jones, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
2il
    Ellen Jones, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Cerian Griffiths, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
310:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Deio Williams, Adran Rhydyclafdy, Rhanbarth Eryri
2il
    Zoe Dawson, Ysgol Gynradd Felinwnda, Rhanbarth Eryri
3ydd
    James Jones, Ysgol Gynradd Yr Hendre, Rhanbarth Eryri
311:   Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Owen V. Jones, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
312:   Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
    Owain Thomas, Adran Rhydyclafdy, Rhanbarth Eryri
316:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Bontnewydd, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Abererch, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
317:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Hogiau Llyn, Adran Edern, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Edern, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Felinwnda, Ysgol Gynradd Felinwnda, Rhanbarth Eryri
318:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Felinwnda, Ysgol Gynradd Felinwnda, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Felinwnda, Ysgol Gynradd Felinwnda, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Abererch, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
324:   Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau
1af
    Deiniol Jones, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
325:   Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau
1af
    Iwan Bee, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
2il
    Mason Jones, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
327:   Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau (Grwp)
1af
    Grwp Bronyfoel, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
341:   Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Bl. 6 ac iau (Grwp)
1af
    Grwp David, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
342:   Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Bl. 6 ac iau (Grwp)
1af
    Grwp Pendalar, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Pendalar, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Hafod Lon, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
345:   Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Bl. 7, 8 a 9
1af
    Danielle Roberts, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
347:   Gwaith 3D (A.A.A Difrifol) Bl. 7, 8 a 9 (Grwp)
1af
    Gwaith Grwp, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
349:   Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed
1af
    Grwp Pendalar, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
351:   Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) dan 25 oed (Grwp)
1af
    Grwp Hafod Lon, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
353:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    James Rogers Jones, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
    Lisa Thomas, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Llyr Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
354:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Elin Mererid Williams, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
    Branwen Morris Jones, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Mali Wyn, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
355:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Siôn Alun Williams, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
    Katy Richards, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Ffion Angharad Pritchard, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
356:   Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
    Gwenno Parry, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
2il
    Henry Warren Jones, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Lowri Williams, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
379:   Caligraffeg 10-12 oed Bl. 5 a 6
1af
    Elen Roberts, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
2il
    Gwenllian Ellis, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Demi Morgan, Adran Llanaelhaearn, Rhanbarth Eryri
385:   Pypedau Bl. 2 ac iau
1af
    Ifan Arthur Parry, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
2il
    Megan Leyland, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Meinir Fôn Huws, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
386:   Pypedau Bl. 3 a 4
1af
    Lois A Jones, Ysgol Gynradd Tregarth, Rhanbarth Eryri
2il
    Awel Haf Owen, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Meinir Fôn Huws, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
387:   Pypedau Bl. 5 a 6
1af
    Taran Casey, Ysgol Gynradd Beddgelert, Rhanbarth Eryri
2il
    Dyfrig Llyr Williams, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Connie Mabbot, Ysgol Gynradd Beddgelert, Rhanbarth Eryri
388:   Pypedau Bl. 7 ac 8
1af
    Catrin M Jones, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
390:   Pypedau Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Aberdaron/Rhiw, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Abererch, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Llanystumdwy, Aelwyd Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
391:   Pypedau Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Llanystumdwy, Aelwyd Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Abererch, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Abererch, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
392:   Pypedau Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Bontnewydd, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Abererch, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Rhydyclafdy, Adran Rhydyclafdy, Rhanbarth Eryri
395:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Ynyr Harris, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
    Elis Derbyshire, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Sara Elin Parry, Ysgol Gynradd Llandwrog, Rhanbarth Eryri
396:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Emily Jones, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
    Jordan Roberts, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Lois A Jones, Ysgol Gynradd Tregarth, Rhanbarth Eryri
397:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Steffan P. Evans, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
    Tesni Jones, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Catrin Jones, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
398:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
    Hanna Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
2il
    Hanna Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Laura Hughes, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
403:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Ela M Owen, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Bethan Owen, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Mared Eswen, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
404:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Emma Royle, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Inger K Williams, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Jasmine Evans, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
405:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Jac W Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Anna Marie Worsey, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Llio Harman, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
411:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Mared Eswen, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
412:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Lowri Ceiriog, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Rhys Jones, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Zoe Roberts, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
413:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Miriam Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Lauren Williams, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Tamara Jones, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
419:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    Bethan Owen, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
2il
    Mared Eswen, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Owain Ellis, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
420:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Gwen Thomas, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Abbie Hughes, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Fflur Harman, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
421:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Anna Marie Worsey, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
2il
    Branwen Alaw, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Llio Harman, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
427:   Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
1af
    Ifan Huw Hughes, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
2il
    Llyr Edwards, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Mared Eswen, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
428:   Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
    Bethan Humphreys, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Megan Lloyd, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Iwan Gwilym, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
429:   Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
    Amy Askew, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Elin H. Morris, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Sara J. Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
435:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Mali Wyn, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
    Siwan Jois Paul, Ysgol Gynradd Y Gorlan, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Alaw Paul, Ysgol Gynradd Y Gorlan, Rhanbarth Eryri
448:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Aaron Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
2il
    Jodie Thomas, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Amy Askew, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
449:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Hanna Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
2il
    Hanna Gwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Eleth W Peate, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
451:   Print Lliw Bl. 12 a 13
1af
    Rhianmnon Hughes, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
    Owain Llewelyn Morris, Aelod Unigol C. Llyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Owain Llewelyn Morris, Aelod Unigol C. Llyn, Rhanbarth Eryri
453:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Ifan Arthur Parry, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
2il
    Danni Lynden, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
454:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Lisa Angharad Evans, Aelwyd Llangybi, Rhanbarth Eryri
2il
    Rhys Tomos, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Eben Myrddin Muse, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
455:   Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Irfon Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
2il
    Gwenno Parry, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
457:   Printiau Du a Gwyn Bl. 12 a 13
1af
    Owain Llewelyn Morris, Aelod Unigol C. Llyn, Rhanbarth Eryri
459:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Robbyn Brinie, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
2il
    Ifan Rees Jones, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Bethan Hughes, Ysgol Gynradd Talysarn, Rhanbarth Eryri
460:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Catrin Tomos, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
    Aled Llyr Roberts, Adran Rhosgadfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Carwyn Jones, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
461:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Gwenno Parry, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
2il
    Eleth W Peate, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Bethan Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
462:   Printiau Lliw Bl. 10 ac 11
1af
    Dafydd Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
    Dafydd Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Dafydd Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
463:   Printiau Lliw Bl. 12 a 13
1af
    Owain Llewelyn Morris, Aelod Unigol C. Llyn, Rhanbarth Eryri
468:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Bethany Thomas, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
2il
    Shiwan Gwyn, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Mared Eswen, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
469:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Ela Roberts, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
2il
    Mali Wyn, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Meinir Fôn Huws, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
470:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Rebecca Roberts, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
2il
    Rebecca Pritchard, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Emma Wyn, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
471:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Gweno P Williams, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
2il
    Sarah Evans, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Sera E. Williams, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
472:   Gemwaith Bl. 9
1af
    Gwenllian Roberts, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
476:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
    Ifan Arthur Parry, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
477:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
    Lois Jones, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
478:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Deio Williams, Adran Rhydyclafdy, Rhanbarth Eryri
479:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
    Gwenno Williams, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
2il
    Gwenno Parry, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
482:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 12 a 13
1af
    Evan Hedd Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
484:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Indeg, Adran Rhydyclafdy, Rhanbarth Eryri
2il
    Pysgotwyr y Porth, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
485:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Rhydyclafdy, Adran Rhydyclafdy, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Aberdaron a Rhiw, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
486:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp BL.5, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Tregarth, Ysgol Gynradd Tregarth, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Hogi Rhyd, Adran Rhydyclafdy, Rhanbarth Eryri
491:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Iwan Fôn Lewis, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
2il
    Sara Williams, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Manon Roberts, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri