Canlyniadau

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

281:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Cerian Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Robert Wallace, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Ffion Evans, Ysgol Gynradd New Inn, Rhanbarth Ceredigion
282:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Ifan Hywel, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Eifion Wakefield, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Lowri Davies, Ysgol Gynradd New Inn, Rhanbarth Ceredigion
283:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Sion Busson, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Kayleigh Barrat, Ysgol Gymunedol Castell, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Miriam Briddon, Adran/Aelwyd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
284:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Dafydd Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Catryn Rees, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Llyr Roberts, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
285:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Eiry Bladen, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Manon Parry-Jones, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
289:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Samantha Merry, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Arwel Jones, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Carwyn Hawkins, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
290:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Tomos Wyn Roberts, Ysgol Gynradd Rhydypennau, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Ieuan James, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Ceris Quan, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
291:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Dilwyn Wakefield, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Dylan Evans, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Arwyn Evans, Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
292:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    James Forester, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Ceri Evans, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
294:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 10 ac 11
1af
    Sophie Heneker, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
296:   Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed
1af
    Jennifer Jones, Aelod Unigol.C.Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Aron Jones, Aelod Unigol.C.Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
297:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Rhydian Morgan, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Harry Walker, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Lowri Donnelly, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
298:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Eifion Wakefield, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Anna Gawthorpe, Ysgol Gynradd Cei Newydd, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Ryan Beauchamp, Ysgol Gynradd Cei Newydd, Rhanbarth Ceredigion
299:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Jake Giddens, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Dilwyn Wakefield, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Megan Davies, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
300:   Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Gwyrdd, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Grwp Melyn, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
301:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Abie/Jonathan/Alex, Ysgol Gynradd Penmorfa, Rhanbarth Ceredigion
302:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Tina/Garwyn, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Dylan/David/Carwyn, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Jake/Brynmor, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
308:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Cai Elgood, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Dion Phillips, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Rhodri Williams, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
309:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Sian Spence, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Melanie Warburton, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Robin Lawn-Tee, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
310:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Rhys Elgood, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Ronnie Smith, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Christopher Jones, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
316:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp bl 1 a 2, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
317:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Cosey/Jenny/Siwan, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Jodie/Leah, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
318:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp glas, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Cory/Patrick, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Abbie/Catrin/Ffion, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
323:   Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac Iau
1af
    Joel Owens, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Mathew Furlong, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Aled Jenkins, Ysgol Gynradd Penlon, Rhanbarth Ceredigion
324:   Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau
1af
    Matthew Walters, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Nathan Hunter, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Aled Jenkins, Ysgol Gynradd Penlon, Rhanbarth Ceredigion
325:   Gwaith 3D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau
1af
    Alfie Smith, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Joel Owens, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
326:   Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau (Grwp)
1af
    , Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos, Rhanbarth Ceredigion
339:   Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Bl. 6 ac iau
1af
    Catherine Evans, Ysgol Gynradd Aberbanc, Rhanbarth Ceredigion
343:   Gwaith Lluniadu 2D (A.A.A Difrifol) Bl. 7, 8 a 9
1af
    Zoe Thomas, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Janice Hawkins, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
344:   Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Bl. 7, 8 a 9
1af
    Eve Gouvier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
346:   Gwaith 2D (A.A.A Difrifol) Bl. 7, 8 a 9 (Grwp)
1af
    Eve/Scott/Zoe/Janice/Janne, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
353:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Kirsten Arnold, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Gethin Morgan, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Teleri Phillips, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
354:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Saran Roberts, Ysgol Gynradd Penlon, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Alaw Eldridge, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Shannen Rees, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
355:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Jay Felske, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Katie Thomas, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Bethan Davies, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
356:   Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
    Owen Williams, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Gemma Thompson, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
358:   Argraffu Bl. 10 ac 11
1af
    Sian Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
361:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Rhydian Morgan, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Steffan Jones, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Gwyneth Mathews, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
362:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Carwyn Davies, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Michael KirkbyKent, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Bethan Davies, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
363:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Steffan Wilson, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Bleddyn Edwards, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Rhiannon Davies, Adran/Aelwyd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
364:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
    Dafydd Rees, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
369:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau
1af
    Michael KirkbyKent, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
1af
    Megan Holt, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Rhanbarth Ceredigion
2il
    James KirkbyKent, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
373:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 12 a 13
1af
    Elain Haf Llwyd, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Elain Haf Llwyd, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
379:   Caligraffeg 10-12 oed Bl. 5 a 6
1af
    Megan Holt, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Christina Davies, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Laura Janes, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Rhanbarth Ceredigion
385:   Pypedau Bl. 2 ac iau
1af
    Harry Walker, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Kelly Jones, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Ifan Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
386:   Pypedau Bl. 3 a 4
1af
    Bethan Clegg, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
387:   Pypedau Bl. 5 a 6
1af
    Daniel Basnett, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Hannah Morgan, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Jonathan Evans, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
390:   Pypedau Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Nia a Finn, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
391:   Pypedau Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
392:   Pypedau Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Megan a Lowri, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Eleanor a Laura, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
395:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Rhodri Williams, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
2il
    George Lewis, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Andrew Davies, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
396:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Ffion Griffiths, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Mared Roberts, Ysgol Gynradd Penlon, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Heledd Hawkins, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
397:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Danielle Pryce, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Thomas Rees, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Elin Fanning, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
398:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
    Kirsty Davies, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Louise Lewis, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
403:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Zoe Ann Owens, Ysgol Gynradd Penmorfa, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Mared Pugh-Evans, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
404:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Caryl Griffiths, Ysgol Gynradd Penmorfa, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Lowri Williams, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Rhodri Davies, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
405:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Jessica Davies, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Hannah Edwards, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Lowri Davies, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
411:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Rowan Mc.Colm, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Rhydian Morgan, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Angharad Davies, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
412:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Ryan Watts, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Elin Wallace, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Jac Smith, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
413:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Sarah Moore, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    John James, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
427:   Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
1af
    Lowri Donnelly, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Kelly Jones, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    John Bowen, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
428:   Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
    Lowri Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Melanie Warburton, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Casey Leah Warbuton, Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
429:   Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
    Elliw Davies, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Carmel Roche, Ysgol Gynradd Penmorfa, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Kelly Alan, Ysgol Gynradd Penmorfa, Rhanbarth Ceredigion
434:   Gwehyddu / Macrame dan 25 oed
1af
    Jennifer Jones, Aelod Unigol.C.Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
435:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Charlotte Evans, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Catrin Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
436:   Ffasiwn Bl. 7 ac 8
1af
    Anna Davies, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Jennifer Waler, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
441:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    June Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Ifan Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
442:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Elain Jones, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Richard Lloyd Williams, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Mair Davies, Ysgol Gynradd Brynsaron, Rhanbarth Ceredigion
443:   Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Rhys Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Rhys Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
445:   Print Du a Gwyn Bl. 12 a 13
1af
    Einion Dafydd, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
447:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Ifan Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Gareth Morris, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Mared Pugh-Evans, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
448:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Elliw Davies, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Tomos Williams, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Gwion Llyr Jones, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
449:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Rhys Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Rhys Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
450:   Print Lliw Bl. 10 ac 11
1af
    Emlyn Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
453:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Ifan Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
454:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Elain Jones, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Elain Jones, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
455:   Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Rhys Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
458:   Printiau Du a Gwyn dan 25 oed
1af
    Jennifer Jones, Aelod Unigol.C.Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
459:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Ifan Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Angharad Davies, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Dafydd Evans, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
460:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Elain Jones, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Adam Jones, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
465:   Fideo Oedran Cynradd
1af
    , Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
468:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Mared Jones, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Josie Richards, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Finn Gale, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
469:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Lucy Thomson, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Lowri Briddon, Adran/Aelwyd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Vaughan Evans, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
470:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Sian Evans, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Lowri Morgan, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Marc Purslow, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
472:   Gemwaith Bl. 9
1af
    Catrin Powell, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
476:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
    Dafydd Evans, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    June Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
477:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
    Heledd George, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Lowri Williams, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Hannah Rugg, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
478:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Dylan Rattray, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Leanne James, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Scott Mills, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
484:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Dafydd, Tristan, Siwan, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    June a Dafydd, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    June a Dafydd, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
485:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Christie, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
486:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Dylan, Megan, Leanne, Alaw, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Grwp Dylan a Thomas, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Grwp Chris a Glen, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
491:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Grwp Glas, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Michael Kirby Kent, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Jonathan King, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
492:   Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
    Lara McMarus, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion