Canlyniadau

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

281:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Beth Evans, Ysgol Babanod Abergwaun, Rhanbarth Penfro
2il
    Geraint Jones, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Sammy Rogers, Ysgol Gynradd Castellhaidd, Rhanbarth Penfro
282:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Betsan Twose, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
2il
    Sioned Llewelyn, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Cerys Harries, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
283:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Charlotte Quaid, Ysgol Bro Dewi, Rhanbarth Penfro
2il
    Gareth Cotton, Ysgol Iau Abergwaun, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Tomos Lewis, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
289:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Kelsey Thomas, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
2il
    Ffion Evans, Ysgol Gynradd Clydau, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Kimberley Abodurin, Ysgol Gynradd Clydau, Rhanbarth Penfro
290:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Ilan Wyn Jones, Ysgol Gynradd Crymych, Rhanbarth Penfro
2il
    Sioned Llewelyn, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Michael Ryan, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
291:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Ellie Robinson, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
2il
    Jasmine Blackmore, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
3ydd
    William Boulton, Ysgol Gynradd Clydau, Rhanbarth Penfro
297:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Llyr Davies, Ysgol Gynradd Llanychllwydog, Rhanbarth Penfro
2il
    Cari Burns, Ysgol Gynradd Crymych, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Cai Iorwerth Scott, Ysgol Gynradd Llanychllwydog, Rhanbarth Penfro
298:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Emyr Tayler, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
2il
    Esther Phillips, Ysgol Iau Abergwaun, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Sam Petersen, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
299:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Laura Thomas, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
2il
    Dalis Llyr Galvin, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Bethan Roscoe, Ysgol Gynradd Llanychllwydog, Rhanbarth Penfro
300:   Gwaith Creadigol 3D Bl.2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Sam, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
2il
    Gwaith Grwp Glas, Ysgol Babanod Abergwaun, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Grwp Rowlands, Ysgol Gynradd Castellhaidd, Rhanbarth Penfro
301:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp "Mynd i'r Eisteddfod", Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
2il
    Grwp Rhys Miller, Ysgol Gynradd Orielton, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Grwp Jacob, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
302:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Daniel Jenkins, Ysgol Gynradd Crymych, Rhanbarth Penfro
2il
    Grwp Bethan a Jasmine, Ysgol Bro Dewi, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Grwp Blwyddyn 5, Ysgol Gynradd Casblaidd, Rhanbarth Penfro
310:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Elysha Nuttall, Ysgol Gynradd Crymych, Rhanbarth Penfro
2il
    Ashley James, Ysgol Gynradd Crymych, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Daniella Ord Hume, Ysgol Gynradd Crymych, Rhanbarth Penfro
324:   Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau
1af
    Joshua Tofani Smith, Ysgol Gynradd Clydau, Rhanbarth Penfro
2il
    Toby Meredith, Ysgol Gynradd Clydau, Rhanbarth Penfro
353:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Osian Richards, Ysgol Gynradd Crymych, Rhanbarth Penfro
2il
    Jac Griffiths, Ysgol Gynradd Crymych, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Osian Edwards, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
355:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Sara Edwards, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
2il
    Tilly Clarke, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Sioned Devonald, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
361:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Osian Edwards, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
2il
    Steffan Thomas, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Megan Cooke, Ysgol Babanod Dinbych y Pysgod, Rhanbarth Penfro
362:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Hywel Phillips, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
2il
    Emily Coleman, Ysgol Gynradd Crymych, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Rhiannon Rees, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
363:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Dafydd Phillips, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
2il
    Dyfan Jenkins, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Hannah Parry, Ysgol Gynradd Casblaidd, Rhanbarth Penfro
369:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau
1af
    Sally Jackson, Ysgol Gynradd Glandwr, Rhanbarth Penfro
2il
    Lucas Grafton, Ysgol Gynradd Glandwr, Rhanbarth Penfro
3ydd
    David Pyart, Ysgol Gynradd Glandwr, Rhanbarth Penfro
379:   Caligraffeg 10-12 oed Bl. 5 a 6
1af
    Trystan Sion, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
2il
    Rebecca Thomas, Ysgol Gynradd Llandudoch, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Hayley Jones, Ysgol Gynradd Llandudoch, Rhanbarth Penfro
380:   Caligraffeg Bl. 7 ac 8
1af
    Ruth Martin, Ysgol Gynradd Llandudoch, Rhanbarth Penfro
386:   Pypedau Bl. 3 a 4
1af
    Ifan Phillips, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
2il
    Isabel Dunn, Ysgol Iau Abergwaun, Rhanbarth Penfro
387:   Pypedau Bl. 5 a 6
1af
    Laura Thomas, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
2il
    Dafydd Phillips, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
390:   Pypedau Bl. 2 ac iau (Gwaith Grwp)
1af
    Ewan Jones, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
395:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Annest W Jones, Ysgol Gynradd Crymych, Rhanbarth Penfro
2il
    Alex Stevens, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Steffan Harries, Ysgol Gynradd Crymych, Rhanbarth Penfro
396:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Tesni Galvin, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
397:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Aled Mathews, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
2il
    Sadie Parcell, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Dyfan Jenkins, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
403:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Steffan Thomas, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
2il
    Zoe Fletcher, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Enfys Harries, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
404:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Betsan Twose, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
405:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Sara Williams, Ysgol Gynradd Crymych, Rhanbarth Penfro
2il
    Heledd Evans, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Lisa Williams, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
411:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Joseph Twose, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
412:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Cerys Harries, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
413:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Sophie O'Connor, Ysgol Iau Abergwaun, Rhanbarth Penfro
419:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    Zoe Fletcher, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
2il
    Stephanie Ryan, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Sasha Davies, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
420:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Emma Stevens, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
2il
    Tomos Phillips, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Caryl Davies, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
421:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Rebecca Huggins, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
2il
    Haydon Mathias, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
427:   Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
1af
    Steffan Thomas, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
2il
    Llyr Evans, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Stephanie Ryan, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
428:   Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
    Marshal Young, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
2il
    Nicole Thomas, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Chloe Morgan, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
429:   Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
    Haydon Mathias, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
2il
    Luned Nicholas, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Maude Wells, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
441:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Abbi Andreou, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
2il
    Morgan Lewis, Ysgol Gynradd Arberth, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Mari Phillips, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
442:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Betsan Twose, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
2il
    Craig Williams, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Rhys Jenkins, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
447:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Morgan Lewis, Ysgol Gynradd Arberth, Rhanbarth Penfro
2il
    Morgan Lewis, Ysgol Gynradd Arberth, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Naomi Hunt, Ysgol Babanod Dinbych y Pysgod, Rhanbarth Penfro
448:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Cerys Harries, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
2il
    Siôn Jenkins, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Siôn Jenkins, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
453:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Zoe Fletcher, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
454:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Rhys Jenkins, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
2il
    Siôn Jenkins, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
3ydd
    John Williams, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
459:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Steffan Thomas, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
2il
    Ben Pridmore, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Kieran Morgan, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
460:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Angharad Evans, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
2il
    Rhys Jenkins, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Nathan Jenkins, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
468:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Rhys Davies, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
2il
    Leah Kitson-Jones, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Emma Horton, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
469:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Jessie Goldsmith, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
2il
    Jasmine Joyce, Ysgol Bro Dewi, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Layla Paterson, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
470:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Amber Wagstaff, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
2il
    Leah Davies, Ysgol Bro Dewi, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Alice Bacon, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
472:   Gemwaith Bl. 9
1af
    Carys Hughes, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
476:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
    Thomas Jones, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
478:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Aled Mathews, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
491:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Tesni Galvin, Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro