Canlyniadau

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

281:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Gwenllian Owen, Ysgol Gynradd Llansadwrn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Silke Manwaring, Ysgol Gynradd Llansawel, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Frances Nolan, Ysgol Gynradd Llansadwrn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
282:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Ben Griffith-Salter, Ysgol Gynradd Capel Cynfab, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Mari Jones, Ysgol Gynradd Capel Cynfab, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Michelle Tully, Ysgol Gynradd Saron, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
283:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Mirain Tomos, Ysgol Gynradd Capel Cynfab, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Sioned Harries, Ysgol Gynradd Capel Cynfab, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Joseff Rees, Ysgol Gynradd Saron, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
289:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Gwenllian Owen, Ysgol Gynradd Llansadwrn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Siriol Haf Richards, Adran Llangathen, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Kyle Evans, Ysgol Gynradd Llangadog, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
290:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Joe Llewelyn, Ysgol Gynradd Garnant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Lucy Cousins, Ysgol Gynradd Garnant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Heledd Roberts, Ysgol Gynradd Llangadog, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
291:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Emily Griffiths, Ysgol Gynradd Saron, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Guto Ifan, Adran Llangathen, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Elen Davies, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
293:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
    Amy Rees, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Elizabeth Jennings, Coleg Llanymddyfri, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Sian Rees, Coleg Llanymddyfri, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
295:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 12 a 13
1af
    Donna James, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
297:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Osian Owen, Adran Salem, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Heledd Owen, Adran Salem, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
298:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Carwyn Weller, Ysgol Gynradd Garnant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
299:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Bridget Porter, Ysgol Gynradd Pum Heol, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Rhodri Morgan, Ysgol Gynradd Glanaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Llyr Wegner, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
302:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Gemma, Ysgol Iau Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
303:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Catrin Owen, Adran Salem, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
304:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
    Nathan Jones, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
306:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 12 a 13
1af
    Bethan Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Rachel Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
311:   Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Eleanor Jaskowska, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Elinor Thomas, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Rhian Price-Davies, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
314:   Serameg / Crochenwaith Bl. 12 a 13
1af
    Grug Ryan, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
326:   Gwaith 2D (A.A.A Cymedrol) Bl. 6 ac iau (Grwp)
1af
    Grwp Joshua a Rebecca, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
353:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    William Roach, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Aled Davies, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Aurelia Foot, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
354:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Sioned James, Ysgol Gynradd Saron, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
361:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Ben Bridgewater, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Caitlin Morgan, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Megan Cruthers a Bronwen Bazzard, Ysgol Gynradd Talyllychau, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
362:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Jayne Davies, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Rachel Edwards, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Carys Elen Jones, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
363:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Rhian Gravell, Ysgol Gynradd Pum Heol, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Iwan Harries, Ysgol Gynradd Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Hayley McClelland, Ysgol Gynradd Llansawel, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
369:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau
1af
    Twm Lloyd-Evans, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Cellan James, Ysgol Gynradd Saron, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Rhodri M Jones, Ysgol Gynradd Llangadog, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
385:   Pypedau Bl. 2 ac iau
1af
    Eleanor Kidd, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Katherine Kidd, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Steffan Evans, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
386:   Pypedau Bl. 3 a 4
1af
    Luke James, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Cathryn Rees, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Natalie Evans, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
387:   Pypedau Bl. 5 a 6
1af
    Megan Arthur, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Josie Greenslade, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Lowri Rees, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
403:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Aurelia Foot, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Steffan Evans, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Emily Adams, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
413:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Luke Thomas, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
442:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Sean Goddard, Ysgol Gynradd Y Bigyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Rhys Williams, Ysgol Gynradd Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Charlotte Bickrell, Ysgol Gynradd Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
444:   Print Du a Gwyn Bl. 10 ac 11
1af
    Heledd Watkins, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
445:   Print Du a Gwyn Bl. 12 a 13
1af
    Katie Brokenshire, Coleg Llanymddyfri, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
447:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Eleanor Kidd, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
448:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Rhiannon Davies, Ysgol Gynradd Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Emily Thane, Ysgol Gynradd Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Charlotte Carter, Ysgol Gynradd Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
453:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Aurelia Foot, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
454:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Sean Goddard, Ysgol Gynradd Y Bigyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Luke James, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
457:   Printiau Du a Gwyn Bl. 12 a 13
1af
    Matthew Miller, Coleg Llanymddyfri, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Rhian Thomas, Coleg Llanymddyfri, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Daniel Toms, Coleg Llanymddyfri, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
459:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Katherine Kidd, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Nia Price, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Nia Price, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
460:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Dafydd Davies, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Twm Lloyd-Evans, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Mared Lewis, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
462:   Printiau Lliw Bl. 10 ac 11
1af
    Heledd Watkins, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
468:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Melissa Bourke, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
469:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Jessica Hopkins, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
470:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Megan Arthur, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
476:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
    Lloyd Rees, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
485:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 (Gwaith Grwp)
1af
    Grwp Siona a Danielle, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin