Canlyniadau

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Lucy Kelly, Ysgol Gynradd Llangaffo, Rhanbarth Môn
2il
    Gwen Edwards, Ysgol Gynradd Cylch y Garn, Rhanbarth Môn
3ydd
    Dewi E. Humphreys, Adran Bro Goronwy, Rhanbarth Môn
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Elin A Williams, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
2il
    Ieuan Lloyd, Ysgol Gynradd Aberffraw, Rhanbarth Môn
3ydd
    Gwen Elin Jones, Adran Bro Goronwy, Rhanbarth Môn
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Elin Meredydd Tomos, Ysgol Gynradd Llangaffo, Rhanbarth Môn
2il
    Sioned Roberts, Ysgol Gynradd Llangaffo, Rhanbarth Môn
3ydd
    Bethan Frazer, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Alaw a Bethan, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
2il
    Ffiôn a Ania, Ysgol Gynradd Llandegfan, Rhanbarth Môn
3ydd
    Chris a Kiefer, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
5:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Manon Wyn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
    Llinos Wynn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
3ydd
    Gwenan Mair Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
6:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Meilir Tee Evans, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Osian Meilir, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
    Martin Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
7:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Ffion a Llinos, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
    Meilir a Osian, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
    Llinos a Manon, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
8:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Llio Eleri Evans, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
    Gwenno M Jones, Adran / Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
3ydd
    Mared Wyn Williams, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
10:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Catrin a Gwenda, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Ffion a Mared, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
3ydd
    Glesni a Fiona, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
11:   Unawd 19-25 oed
1af
    Arwel Stephen, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
2il
    Gafyn Lloyd Jones, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
12:   Unawd allan o Sioe Gerdd 14-25 oed
1af
    Llio Eleri Evans, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
    Mared Wyn Williams, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
3ydd
    Arwel Stephen, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
13:   Parti (Adran) dan 12 oed
1af
    Adran y Gaerwen, Adran Gaerwen, Rhanbarth Môn
2il
    Adran Corn Hir, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
3ydd
    Adran Bro Goronwy, Adran Bro Goronwy, Rhanbarth Môn
14:   Côr (Adran) dan 12 oed
1af
    Corn Hir, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
2il
    Gaerwen, Adran Gaerwen, Rhanbarth Môn
3ydd
    Bro Goronwy, Adran Bro Goronwy, Rhanbarth Môn
15:   Parti Deusain (Adran) dan 15 oed
1af
    Penysarn, Uwch Adran Penysarn, Rhanbarth Môn
2il
    Rhosmeirch, Adran / Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
16:   Côr (Adran) dan 15 oed
1af
    Aelwyd Penysarn, Uwch Adran Penysarn, Rhanbarth Môn
17:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. hyd 50)
1af
    Ysgol Llangaffo, Ysgol Gynradd Llangaffo, Rhanbarth Môn
2il
    Ysgol Llanfachraeth, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ysgol Brynsiencyn, Ysgol Gynradd Brynsiencyn, Rhanbarth Môn
18:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 50)
1af
    Ysgol Llandegfan, Ysgol Gynradd Llandegfan, Rhanbarth Môn
2il
    Parti Rachel, Ysgol Gynradd Penysarn, Rhanbarth Môn
3ydd
    Hogia Llan, Ysgol Gynradd Llanerchymedd, Rhanbarth Môn
19:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. hyd 150)
1af
    Ysgol y Fali, Ysgol Gynradd Y Fali, Rhanbarth Môn
2il
    Ysgol Llanbedrgoch, Ysgol Gynradd Llanbedrgoch, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ysgol Penysarn, Ysgol Gynradd Penysarn, Rhanbarth Môn
20:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    Ysgol Llanfairpwll, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
2il
    Ysgol y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ysgol Amlwch, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
21:   Parti Deulais dan 12 oed (Y.C./Adran)
1af
    Llandegfan, Ysgol Gynradd Llandegfan, Rhanbarth Môn
2il
    Corn Hir, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
3ydd
    Penysarn, Ysgol Gynradd Penysarn, Rhanbarth Môn
23:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    Ysgol Syr Thomas Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
2il
    Ysgol Gyfun Llangefni, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ysgol Bodedern, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
24:   Parti Bechgyn 12-15 oed
1af
    Llangefni, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Ysgol David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
25:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    Ysgol Gyfun Llangefni, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
27:   Côr Bechgyn T.B. dan 19 oed
1af
    Ysgol David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
28:   Côr S.A.T.B. dan 19 oed
1af
    Ysgol Bodedern, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
29:   Ensemble Lleisiol dan 19 oed (Digyfeiliant)
1af
    Ysgol Gyfun Llangefni, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
31:   Pedwarawd (Aelwyd) 14-25 oed (Digyfeiliant)
1af
    Aelwyd Rhosmeirch, Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
2il
    Aelwyd Yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
32:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
33:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
34:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
35:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
36:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Alaw Hughes, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
2il
    Dewi.G. Jones, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
3ydd
    Llio Jones, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Rhanbarth Môn
37:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Manon Dafydd, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Osian Meilir, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
    Llinos Wynn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
38:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Catrin Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Llio Eleri Evans, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
3ydd
    Siwan M Williams, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
39:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Gafyn Lloyd Jones, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
40:   Côr Gwerin Tri Llais dan 19 oed
1af
    Ysgol David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
41:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Rachel Hellon, Ysgol Gynradd Penysarn, Rhanbarth Môn
2il
    Lowri Davies, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
3ydd
    Kimberley Rowlands, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
42:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Olivia Jago, Ysgol Gynradd Y Borth, Rhanbarth Môn
2il
    Elen Mair Thomas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
3ydd
    Nathaniel Gregory, Ysgol Gynradd Brynsiencyn, Rhanbarth Môn
43:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Siân Hood, Ysgol Gymuned Llanfechell, Rhanbarth Môn
2il
    Swyn Meleri Lewis, Ysgol Gynradd Ty Mawr, Rhanbarth Môn
3ydd
    Alaw Hughes, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
44:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Dewi.G. Jones, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
2il
    Matthew Newbigging, Ysgol Gynradd Kingsland, Rhanbarth Môn
3ydd
    Bronwen Evans, Adran Llanddaniel, Rhanbarth Môn
45:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Elen Davie, Ysgol Gynradd Llandegfan, Rhanbarth Môn
2il
    Non Gwenllian Williams, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
3ydd
    Lauren Dixon, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
46:   Parti Recorder dan 12 oed
1af
    Penysarn, Ysgol Gynradd Penysarn, Rhanbarth Môn
2il
    Caergeiliog, Ysgol Gynradd Caergeiliog, Rhanbarth Môn
47:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    Llandegfan, Ysgol Gynradd Llandegfan, Rhanbarth Môn
2il
    Penysarn, Ysgol Gynradd Penysarn, Rhanbarth Môn
3ydd
    Morswyn, Ysgol Gymraeg Morswyn, Rhanbarth Môn
48:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol dan 12 oed
1af
    Bodwrog, Adran/Aelwyd Bodwrog, Rhanbarth Môn
50:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Kelly Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
2il
    Stephen Donnelly, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
3ydd
    Gwenllian Jones, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
51:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Lowri.A. Jones, Adran / Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
2il
    Manon Kier, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
3ydd
    Teleri Haf Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
52:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Ioan Coleman, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
    Tomi Hargreaves, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
3ydd
    Jams Gruffydd Coleman, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
53:   Unawd Pres 12-15 oed
1af
    Ioan Coleman, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
    Jams Gruffydd Coleman, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
3ydd
    Frances Large, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
54:   Unawd Telyn 12-15 oed
1af
    Ellen A Davies, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
55:   Ensemble 12-15 oed
1af
    Ysgol David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
56:   Unawd Chwythbrennau 15-19 oed
1af
    Richard Wain-Hudson, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Robin Roberts, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
57:   Unawd Llinynnol 15-19 oed
1af
    Huw Morgan Jones, Adran / Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
2il
    Glesni Hedd Roberts, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
58:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Gwenno M Jones, Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
59:   Unawd Pres 15-19 oed
1af
    Gwenno Jones, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
    Cai Isfryn, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
3ydd
    Graham Bushell, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
60:   Unawd Telyn 15-19 oed
1af
    Sian Powell, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
63:   Ensemble 15-25 oed
1af
    Ysgol David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
64:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    Ysgol David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
68:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Rebecca Faye Jones, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
2il
    Ioan Gwyn, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
3ydd
    Annest Mair Jones, Ysgol Gynradd Pencaernisiog, Rhanbarth Môn
69:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Non Gwenllian Williams, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
2il
    Ynyr Llwyd-Jones, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
3ydd
    Lowri Ellis Owen, Ysgol Gynradd Penysarn, Rhanbarth Môn
70:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Sioned Roberts, Ysgol Gynradd Llangaffo, Rhanbarth Môn
2il
    Ffion Roberts, Ysgol Gynradd Llandegfan, Rhanbarth Môn
3ydd
    Kimberley Rowlands, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
71:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Osian Meilir, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Meilir Tee Evans, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
    Manon Wyn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
72:   Deuawd Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    Meilir ac Osian, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Llinos a Ffion, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
3ydd
    Buddug ac Elin, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
73:   Unawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Mared Wyn Williams, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
2il
    Catrin Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
    Llio Eleri Evans, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
74:   Deuawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Llio a Ffion, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
    Gwenno a Mared, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ffion a Siwan, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
75:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Nia Wyn Efans, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
76:   Deuawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Nia ac Aled, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
78:   Triawd / Pedwarawd Cerdd Dant 14-25 oed
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
2il
    Ysgol David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
79:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) dan 12 oed
1af
    Ysgol y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
2il
    Ysgol Llanfairpwll, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ysgol Llangaffo, Ysgol Gynradd Llangaffo, Rhanbarth Môn
80:   Côr Cerdd Dant dan 12 oed
1af
    Ysgol Llanfairpwll, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
2il
    Ysgol y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
81:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) dan 12 oed
1af
    Corn Hir, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
82:   Parti Cerdd Dant (Deusain) (Adran) dan 15 oed
1af
    Rhosmeirch, Adran / Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
83:   Parti Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    Ysgol David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
86:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
87:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Ffion Elin Davies, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
2il
    Sasha Maxine Smith, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
3ydd
    Heledd Thomas, Ysgol Gynradd Bryngwran, Rhanbarth Môn
88:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Garmon Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
    Mared Roberts, Ysgol Gynradd Llangaffo, Rhanbarth Môn
3ydd
    Llio Jones, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Rhanbarth Môn
89:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Kimberley Rowlands, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
2il
    Iwan Roberts, Ysgol Gynradd Ffrwd Win, Rhanbarth Môn
3ydd
    Catrin Eleri Williams, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
90:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    Hogia'r Graig, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
2il
    Blwyddyn 6, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
3ydd
    Parti Mawr, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
91:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Manon Wyn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
    Katherine Foulkes, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
    Meilir Tee Evans, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
92:   Grwp Llefaru (Adran) dan 12 oed
1af
    Genethod Henblas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
    Bechgyn Henblas, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
3ydd
    Grwp Jonathon, Adran Llanfechell, Rhanbarth Môn
93:   Grwp Llefaru (Adran) dan 15 oed
1af
    Adran Rhosmeirch, Adran / Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
2il
    Adran Bodffordd, Adran/Aelwyd Bodffordd, Rhanbarth Môn
94:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    Ysgol Gyfun Llangefni, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Ysgol Syr Thomas Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ysgol David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
95:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Teleri Williams, Adran/Aelwyd Bodwrog, Rhanbarth Môn
2il
    Emma Disley, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
3ydd
    Amber Hastings, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
96:   Grwp Llefaru 15-19 oed
1af
    Grwp Ysgol Gyfun Llangefni, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Ysgol David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
97:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Sion Morris Williams, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
2il
    Catrin Eleri Owen, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
98:   Grwp Llefaru (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
100:   Ymson (Monolog) 19-25 oed
1af
    Catrin Eleri Owen, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
103:   Ymgom dan 12 oed
1af
    Ysgol y Fali, Ysgol Gynradd Y Fali, Rhanbarth Môn
2il
    Ysgol Ffrwd Win, Ysgol Gynradd Ffrwd Win, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ysgol y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
106:   Cân Actol (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 100)
1af
    Llannerchymedd, Ysgol Gynradd Llanerchymedd, Rhanbarth Môn
2il
    Llandegfan, Ysgol Gynradd Llandegfan, Rhanbarth Môn
3ydd
    Amlwch, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
107:   Ymgom 12-15 oed
1af
    Grwp Olwen, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
    GrwpLois a Miriam, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
    GrwpSian Angharad, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
109:   Ymgom 15-19 oed
1af
    Grwp Owain, Adran Gaerwen, Rhanbarth Môn
2il
    Ysgol Syr Thomas Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
110:   Grwp Detholiad Llafar 15-19 oed
1af
    Ysgol David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
118:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    Parti'r Fali, Ysgol Gynradd Y Fali, Rhanbarth Môn
2il
    Parti Corn Hir, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ysgol y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
119:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Llanbedrgoch, Ysgol Gynradd Llanbedrgoch, Rhanbarth Môn
2il
    Morswyn, Ysgol Gymraeg Morswyn, Rhanbarth Môn
3ydd
    Brynsiencyn, Ysgol Gynradd Brynsiencyn, Rhanbarth Môn
120:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    Ysgol y Fali, Ysgol Gynradd Y Fali, Rhanbarth Môn
2il
    Ysgol y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
3ydd
    Ysgol Gynradd Amlwch, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
122:   Dawns Werin 12-15 oed
1af
    Ysgol Gyfun Llangefni, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Ysgol David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
123:   Dawns Werin 15-19 oed
1af
    Ysgol Gyfun Llangefni, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
124:   Dawns Werin (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Adran Rhosmeirch, Adran / Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
125:   Dawns Werin Unigol i Ferched / Fechgyn dan 12 oed
1af
    Sion Gwilym Roberts, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
2il
    Dewi.G. Jones, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
126:   Dawns Werin Unigol i Ferched 12-15 oed
1af
    Zoe Day, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
127:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 12-15 oed
1af
    Richard Holt, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Richard Williams, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
129:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    Huw Morgan Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
130:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    Adran Rhosmeirch, Adran / Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
2il
    Ysgol Gyfun Llangefni, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
131:   Dawns Stepio dan 25 oed
1af
    Adran Rhosmeirch, Adran / Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
134:   Gymnasteg Unigol i ferched dan 12 oed
1af
    Meinir W Roberts, Ysgol Gynradd Llanerchymedd, Rhanbarth Môn
2il
    Mared Williams, Adran Gaerwen, Rhanbarth Môn
3ydd
    Gwenno Roberts, Ysgol Gymraeg Morswyn, Rhanbarth Môn
135:   Gymnasteg Unigol i fechgyn dan 12 oed
1af
    Christopher Parry, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
2il
    Joseph Michael Taylor, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
137:   Tîm Gymnasteg Cymysg dan 12 oed (Ysg. dros 75)
1af
    y Gaerwen, Adran Gaerwen, Rhanbarth Môn
138:   Parau Gymnasteg dan 12 oed
1af
    Jasmin a Bethany, Ysgol Gymraeg Morswyn, Rhanbarth Môn
2il
    Gwenno a Gwen, Ysgol Gymraeg Morswyn, Rhanbarth Môn
139:   Triawd Gymnasteg dan 12 oed
1af
    Elin, Joey a Christopher, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
140:   Gymnasteg Unigol i Ferched 12-15 oed
1af
    Lisa Campbell, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Heidi Sanderson, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
3ydd
    Hannah Owen, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
141:   Gymnasteg Tîm o Ferched 12-15 oed
1af
    Ysgol Gyfun Llangefni, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
142:   Gymnasteg Unigol i Fechgyn 12-15 oed
1af
    Emyr Wyn Griffiths, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
144:   Gymnasteg Parau 12-15 oed
1af
    Lisa a Leanne, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
    Alice a Lois, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
    Lucy a Zoe, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
153:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    Morswyn, Ysgol Gymraeg Morswyn, Rhanbarth Môn
2il
    Llanfechell, Adran Llanfechell, Rhanbarth Môn
3ydd
    Parti Gaia, Adran/Aelwyd Talwrn, Rhanbarth Môn
159:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Natasha Williams, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Rhanbarth Môn
2il
    Jessica Hughes, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
3ydd
    Stacey Williams, Ysgol Gynradd Llanerchymedd, Rhanbarth Môn
160:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    Bodiau Llachar, Adran Amlwch, Rhanbarth Môn
2il
    Llannerchymedd, Ysgol Gynradd Llanerchymedd, Rhanbarth Môn
3ydd
    Llangaffo, Ysgol Gynradd Llangaffo, Rhanbarth Môn
161:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Lowri Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
2il
    Ceri Ann Griffith, Adran Gaerwen, Rhanbarth Môn
3ydd
    Dafydd Humphreys, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
162:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    Perlau Amlwch, Adran Amlwch, Rhanbarth Môn
2il
    Grwp Sophie, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
3ydd
    Grwp Ella, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
163:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Nia Parry, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
2il
    Gwawr-Ann Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
3ydd
    Talissa Mash, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
164:   Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
1af
    Grwp Ian, Adran Amlwch, Rhanbarth Môn
3ydd
    Grwp Emma, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
168:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Shannon Lock, Ysgol Gynradd Bodorgan, Rhanbarth Môn
2il
    Jonathon Pommerening, Ysgol Gynradd Bodorgan, Rhanbarth Môn
3ydd
    Katie Keith, Ysgol Gynradd Llandegfan, Rhanbarth Môn
170:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Sophie Walmley, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
174:   Grwp Llefaru 12-15 oed (D)
1af
    Ysgol Uwchradd Caergybi, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
175:   Llefaru Unigol 15-19 oed (D)
1af
    Robert Griffiths, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn