Canlyniadau

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Ela M Owen, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Llyr Gwynedd, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Emyr Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Dafydd Gwyn Jones, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
2il
    Lewys Jones, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Elin Wyn Hughes, Adran Groeslon, Rhanbarth Eryri
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Enlli. Ll. Pugh, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
    Daniel Ellis, Adran Deiniolen, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Nest Jones, Adran Tref Cricieth, Rhanbarth Eryri
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Enlli ac Alaw Ll. Pugh, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
    Dafydd a Mared Gwyn Jones, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Catrin a Rhys Tomos, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
5:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Casi Wyn, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
2il
    Alys Mererid, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Ffion Emyr, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
6:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Dafydd Rhun Griffiths, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
    Steffan Roberts, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
7:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Ffion ac Alys, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Meinir a Ffion, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Gwenllian Haf a Gwenllian Mai, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
8:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Sara Lian Owen, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
    Elin Mai Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Elain Llwyd, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
9:   Unawd Bechgyn 15-19 oed
1af
    Huw Foulkes, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
2il
    Owain Llywelyn Morris, Adran / Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
10:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Elain Llwyd a Elliw Mai, Ysgol Glanaethwy, Rhanbarth Eryri
2il
    Sara Lian a Carly Marie, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Bethan a Anni, Adran / Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
11:   Unawd 19-25 oed
1af
    Elfed Morgan Morris, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
2il
    Huw Llywelyn Jones, Aelod Unigol C. Arfon, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Seimon Menai Brychyni, Adran / Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
12:   Unawd allan o Sioe Gerdd 14-25 oed
1af
    Elain Llwyd, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
    Carly Marie, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Sara Lian, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
13:   Parti (Adran) dan 12 oed
1af
    Parti Pont-Y-Gof, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Jac, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti'r Castell, Adran Tref Cricieth, Rhanbarth Eryri
14:   Côr (Adran) dan 12 oed
1af
    Côr Mared, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
2il
    Côr Carnguwch, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Côr Guto, Adran Rhostryfan, Rhanbarth Eryri
15:   Parti Deusain (Adran) dan 15 oed
1af
    Parti Bethel, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
2il
    Côr Ceiri, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
16:   Côr (Adran) dan 15 oed
1af
    Côr Puento, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
2il
    Côr Ceiri, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
17:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Aelhaearn, Adran Llanaelhaearn, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Tesni, Ysgol Gynradd Llandwrog, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Heidi, Adran Garndolbenmaen, Rhanbarth Eryri
18:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Ceri, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Amy Banks, Ysgol Gynradd Cymerau, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Gwyn, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
19:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. hyd 150)
1af
    Côr Penybryn, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Eryri
2il
    Côr Elin, Adran Ysgol Bro Lleu, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Côr Sera, Ysgol Gynradd Chwilog, Rhanbarth Eryri
20:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    Côr Mali Wyn, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
    Côr Ffion Angharad, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Côr Gruffydd Ifor, Ysgol Gynradd Yr Hendre, Rhanbarth Eryri
21:   Parti Deulais dan 12 oed (Y.C./Adran)
1af
    Parti Emma Williams, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Ceiri, Adran Llanaelhaearn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Penybryn, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Eryri
23:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    Parti Danielle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Elen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
24:   Parti Bechgyn 12-15 oed
1af
    Parti'r Bugeiliaid Cwl, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Syr Hugh B, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
25:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    Côr Syr Hugh, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
    Côr Jonathan a Iwan, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Y Côr, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
26:   Côr Merched S.A. dan 19 oed
1af
    Côr Merched Syr Hugh, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
    Côr Nantlle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
27:   Côr Bechgyn T.B. dan 19 oed
1af
    Parti Gareth Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
28:   Côr S.A.T.B. dan 19 oed
1af
    Côr Syr Hugh, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
29:   Ensemble Lleisiol dan 19 oed (Digyfeiliant)
1af
    Grwp Elain Llwyd, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
30:   Parti Deusain (Aelwyd/Adran) dan 19 oed
1af
    Aelwyd Chwilog, Adran / Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Ceiri, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
31:   Pedwarawd (Aelwyd) 14-25 oed (Digyfeiliant)
1af
    Genethod Chwilog, Adran / Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Cymysg Chwilog, Adran / Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
32:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Côr Aelwyd Chwilog, Adran / Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
2il
    Aelwyd UMCB, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
34:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)
1af
    Côr Aelwyd Chwilog, Adran / Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
35:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Côr UMCB, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
2il
    Côr Aelwyd Chwilog, Adran / Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
36:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Enlli. Ll. Pugh, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
    Mirain Fflur Griffiths, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Lowri Ceiriog, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
37:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Casi Wyn, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
2il
    Alys Mererid, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Meinir Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
38:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Carly Marie, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
    Elliw Mai, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Manon Mai Rhys, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
40:   Côr Gwerin Tri Llais dan 19 oed
1af
    Côr Ysgol Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
    Côr Syr Hugh, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Côr Dyffryn Ogwen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
41:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Charlotte Goodwin, Ysgol Gynradd Cae Top, Rhanbarth Eryri
2il
    Beca Roberts, Ysgol Gynradd Tregarth, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Elin Owen, Ysgol Gynradd Yr Hendre, Rhanbarth Eryri
42:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Hannah Stirling Thorne, Ysgol Gynradd Cae Top, Rhanbarth Eryri
2il
    Shona Stirling-Thorne, Ysgol Gynradd Cae Top, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Alys Wyn Roberts, Ysgol Gynradd Llandwrog, Rhanbarth Eryri
43:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Rhiain Awel Dyer, Adran Mynytho, Rhanbarth Eryri
2il
    Gwenno Brown, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Callum Musket, Ysgol Gynradd Llandygai, Rhanbarth Eryri
44:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Gwilym Rhys, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
2il
    Manon Elwyn, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Gwyn Owen, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
45:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Rhiain Awel Dyer, Adran Mynytho, Rhanbarth Eryri
2il
    Sara Pennant, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Saran Lisa Dafydd, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
46:   Parti Recorder dan 12 oed
1af
    Parti'r Castell, Adran Tref Cricieth, Rhanbarth Eryri
47:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    Lot o Brês, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Hannah, Ysgol Gynradd Cae Top, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Ceiri, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
48:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol dan 12 oed
1af
    Grwp Nia Alaw, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
2il
    Band Y Felin, Ysgol Gynradd Felinwnda, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Alex, Ysgol Gynradd Nefyn, Rhanbarth Eryri
50:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Gerallt Rhys Roberts, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
    Anna Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Rhiannon Roberts, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
51:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Gwenno Roberts, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
    Patrick Rimes, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
52:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Tim Rolfe, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
2il
    Lois Eifion, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Elfair Grug Dyer, Adran Mynytho, Rhanbarth Eryri
53:   Unawd Pres 12-15 oed
1af
    Tomos Owens, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
    Aled Rhys Williams, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Elliw Haf Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
54:   Unawd Telyn 12-15 oed
1af
    Elfair Grug Dyer, Adran Mynytho, Rhanbarth Eryri
2il
    Glain Dafydd, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Elin Mared Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
55:   Ensemble 12-15 oed
1af
    Grwp Adran Bethel, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Elin, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Cywion Syr Hugh, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
56:   Unawd Chwythbrennau 15-19 oed
1af
    Elin Roberts, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
    Delyth Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Catrin Jones, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
58:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Delyth Badder, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
2il
    Elin Roberts, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Elan Gwenllian Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
59:   Unawd Pres 15-19 oed
1af
    Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
2il
    Berwyn Jones, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
60:   Unawd Telyn 15-19 oed
1af
    Elen Hydref Thomas, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
64:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    Band Pres Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
2il
    Band Ogwen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
68:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Ela M Owen, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Sara Wiliam, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Ianto Parri, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
69:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Dafydd Gwyn Jones, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
2il
    Lois Glyn Roberts, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Marged Elen Wiliam, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
70:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Enlli. Ll. Pugh, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
    Mared Gwyn Jones, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Naomi Saunders, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
71:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Casi Wyn, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
2il
    Dafydd Rhun Griffiths, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Ffion Medi, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
72:   Deuawd Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    Alys a Ffion, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Gwenllian Haf a Gwenllian Elias, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Gethin a Guto, Adran / Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
73:   Unawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Manon Mai Rhys, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
    Elin Mai Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Alaw Tecwyn, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
74:   Deuawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Sara Lian a Carly Marie, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
    Lois Angharad a Rebecca Hughes, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Manon Mai Rhys a Eleri Elen Jones, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
75:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Seimon Menai Brychyni, Adran / Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
2il
    Elfed Morgan Morris, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
76:   Deuawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Seimon Menai a Mari Emlyn, Adran / Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
79:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) dan 12 oed
1af
    Parti Dafydd, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Mari Llewelyn, Ysgol Gynradd Nefyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Gwyn Owen, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
80:   Côr Cerdd Dant dan 12 oed
1af
    Côr Gwenllian, Ysgol Gynradd Cymerau, Rhanbarth Eryri
2il
    Côr Penybryn, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Eryri
81:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) dan 12 oed
1af
    Parti Dinllaen, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Llio Grisial, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
82:   Parti Cerdd Dant (Deusain) (Adran) dan 15 oed
1af
    Parti Bethel, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
83:   Parti Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    Parti Ceri, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
    Cyffro Eifionydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Elliw, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
84:   Côr Cerdd Dant dan 19 oed
1af
    Grwp Elain Llwyd, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Delyth Badder, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
85:   Grwp Lleisiol Cerdd Dant dan 19 oed
1af
    Aelwyd Chwilog, Adran / Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Eifionydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
86:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Aelwyd Chwilog, Adran / Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
87:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Betsan Ceiriog, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Ianto Parri, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Llyr Gwynedd, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
88:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Gwilym Siôn Parri, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
2il
    Elin A Thomas, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Marged Elen Wiliam, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
89:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Mali Griffith, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
2il
    Marged Tudur, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Gethin Wyn Griffiths, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
90:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    Parti Lisa Marie, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
2il
    Llau Llidiardau, Ysgol Gynradd Llidiardau, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Erin, Adran Llanllyfni, Rhanbarth Eryri
91:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Gwenllian Haf Jones, Adran Llanllyfni, Rhanbarth Eryri
2il
    Ceri Griffith, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Gwenllian Elias, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
92:   Grwp Llefaru (Adran) dan 12 oed
1af
    Parti Pont-Y- Gof, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Osian, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Lois, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
93:   Grwp Llefaru (Adran) dan 15 oed
1af
    Parti Hogiau Pont y Gof, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Pont y Gof, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Gwenllian, Adran Llanllyfni, Rhanbarth Eryri
94:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    Grwp Casi Wyn, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
    Y Parti Arall, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
95:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Elliw Mai, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
2il
    Elain Llwyd, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Manon Vaughan Wilkinson, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
96:   Grwp Llefaru 15-19 oed
1af
    Grwp Manon Dewi, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Syr Hugh, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
97:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Hanna Llyn, Adran / Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
2il
    Sian Emlyn, Adran / Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
99:   Siarad Cyhoeddus Unigol dan 19 oed
1af
    Elliw Mai, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
2il
    Manon Dewi, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Ceri Evans, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
103:   Ymgom dan 12 oed
1af
    Grwp Owen, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Elena, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Ceri Wyn, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Eryri
105:   Cân Actol dan 12 oed (Ysg. hyd 100 / Adrannau)
1af
    O le, O le, O Le!!!, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
106:   Cân Actol (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 100)
1af
    Grwp Wali, Ysgol Gynradd Y Gorlan, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Gwion, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Carwyn, Adran Ysgol Bro Lleu, Rhanbarth Eryri
107:   Ymgom 12-15 oed
1af
    Grwp Wiliams, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Steff, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
108:   Grwp Detholiad Llafar 12-15 oed
1af
    Grwp Gwenno, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Glan y Môr, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
109:   Ymgom 15-19 oed
1af
    Grwp Llyr Lewis, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
110:   Grwp Detholiad Llafar 15-19 oed
1af
    Grwp Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
118:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    Parti Llio, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Matthew, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Lois, Ysgol Gynradd Llandwrog, Rhanbarth Eryri
119:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Grwp Rhys, Ysgol Gynradd Llandwrog, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Amy a Gethin, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
120:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    Parti Alis, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Tomos, Ysgol Gynradd Tregarth, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Ezra, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
122:   Dawns Werin 12-15 oed
1af
    Parti Syr Hugh, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
123:   Dawns Werin 15-19 oed
1af
    Parti Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Lleucu Gruffydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
125:   Dawns Werin Unigol i Ferched / Fechgyn dan 12 oed
1af
    Anest Bryn Jones, Adran Penisarwaun, Rhanbarth Eryri
2il
    Elan Jones, Ysgol Gynradd Chwilog, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Bobbie Gittins, Ysgol Gynradd Chwilog, Rhanbarth Eryri
126:   Dawns Werin Unigol i Ferched 12-15 oed
1af
    Emma Matulla, Adran / Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
128:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Anest Eifion, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
130:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    Parti Chwilog, Adran / Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
2il
    Parti Rygarug 1, Aelwyd Ryg a Rug, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Parti Rygarug 2, Aelwyd Ryg a Rug, Rhanbarth Eryri
131:   Dawns Stepio dan 25 oed
1af
    Adran Chwilog, Adran / Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
134:   Gymnasteg Unigol i ferched dan 12 oed
1af
    Cêt Williams, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
2il
    Cain Eleri Jones, Adran Edern, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Ruth Christie, Adran Edern, Rhanbarth Eryri
140:   Gymnasteg Unigol i Ferched 12-15 oed
1af
    Amy Ellis, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
145:   Gymnasteg Unigol i Ferched 15-19 oed
1af
    Ffion Williams, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
149:   Parau Gymnasteg 15-19 oed
1af
    Ffion a Bethany, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
153:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    Grwp Ffion, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Sera, Ysgol Gynradd Nefyn, Rhanbarth Eryri
154:   Dawns Greadigol 12-15 oed
1af
    Grwp Gemma, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
159:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Chloe Roberts, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
2il
    Leanne Williams, Ysgol Gynradd Cymerau, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Kainât Roberts, Ysgol Gynradd Bodfeurig, Rhanbarth Eryri
160:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    Grwp Curiad, Ysgol Gynradd Cymerau, Rhanbarth Eryri
2il
    Y Sêr Arian, Adran Tref Y Gelli, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Pocorn, Adran Tref Cricieth, Rhanbarth Eryri
161:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Sasha Williams, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
2il
    Kelly Cavanah, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Courtney L Summers, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
162:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    Angylion Kelly, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
2il
    Grwp Asbri, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Sêr Eifionydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
163:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Lauren Ann Ellis, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
    Gillian Williams, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
164:   Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
1af
    Grwp Iola, Aelwyd Ryg a Rug, Rhanbarth Eryri
2il
    Bling, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
    Grwp Yasmin, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
168:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Emily Rees, Ysgol Gynradd Hirael, Rhanbarth Eryri
2il
    Ewan Carter, Ysgol Gynradd Llandwrog, Rhanbarth Eryri
170:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Amelia Stubbs, Adran Garndolbenmaen, Rhanbarth Eryri
2il
    Kate Louise Morris, Adran Garndolbenmaen, Rhanbarth Eryri
175:   Llefaru Unigol 15-19 oed (D)
1af
    Sarah Wood, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri