Canlyniadau

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Robat B Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Arwen Elyseg Evans, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Annie Evans, Adran Llanegryn, Rhanbarth Meirionnydd
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Llion Meilir Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Naomi John, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Marged Gwenllian, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Nel Povey, Ysgol Gynradd Y Garreg, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Bethan Ruth Roberts, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Heledd Besent, Ysgol Gynradd Pennal, Rhanbarth Meirionnydd
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Catrin a Leona, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Cara a Glesni, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Leah a Mari, Ysgol Gynradd Tanycastell, Rhanbarth Meirionnydd
5:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Sian Roberts, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Heulen Cynfal, Aelwyd Bro Trawsfynydd, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Llio Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
6:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Aron Llyr, Aelwyd Bro Trawsfynydd, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Gruffudd Antur, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Huw Ynyr, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
7:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Hana ac Elin, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Heulen a Gwen, Aelwyd Bro Trawsfynydd, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Fflur a Llio, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
8:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Glesni Fflur, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Rhonwen Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Sarah Smithies, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
9:   Unawd Bechgyn 15-19 oed
1af
    Ieuan Lloyd Edwards, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
10:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Rhionwen ac Enir, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Glesni a Siwan, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
12:   Unawd allan o Sioe Gerdd 14-25 oed
1af
    Glesni Fflur, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Enfys Edwards, Aelwyd Glannau Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Ieuan Lloyd Edwards, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
13:   Parti (Adran) dan 12 oed
1af
    Parti Glesni, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti Sion, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Parti Eleri, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
14:   Côr (Adran) dan 12 oed
1af
    Côr Cefn Coch, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Côr yr Aran, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Côr Ben, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
15:   Parti Deusain (Adran) dan 15 oed
1af
    Trwps y Traws, Aelwyd Bro Trawsfynydd, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti Gruffudd, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
17:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Bedwyn, Ysgol Gynradd Llawrybetws, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti Bryncrug, Ysgol Gynradd Bryncrug, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Parti Jordan, Ysgol Gynradd Pennal, Rhanbarth Meirionnydd
18:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Hayley, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti Sophie, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Parti Slaine, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
19:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. hyd 150)
1af
    Côr Alun, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Côr Ysgol Tanygrisiau, Ysgol Gynradd Tanygrisiau, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Côr Cara, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
21:   Parti Deulais dan 12 oed (Y.C./Adran)
1af
    Parti Cara, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti Manon, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
23:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    Merched y Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Genod y Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Parti Ardudwy, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
24:   Parti Bechgyn 12-15 oed
1af
    Hogiau'r Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Bechgyn y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Hogiau'r Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
25:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    Côr Ysgol y Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Côr Ysgol y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Côr Ysgol y Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
26:   Côr Merched S.A. dan 19 oed
1af
    Côr y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
27:   Côr Bechgyn T.B. dan 19 oed
1af
    Côr Bechgyn y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
30:   Parti Deusain (Aelwyd/Adran) dan 19 oed
1af
    Genod Glannau Tegid, Aelwyd Glannau Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
32:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Côr Merched Llanuwchllyn, Aelwyd Glannau Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
33:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Aelwyd Llanuwchllyn, Aelwyd Glannau Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
34:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)
1af
    Côr Aelwyd Llanuwchllyn, Aelwyd Glannau Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
35:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Côr Aelwyd Llanuwchllyn, Aelwyd Glannau Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
36:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Leona Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Bethan Ruth Roberts, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Heledd Besent, Ysgol Gynradd Pennal, Rhanbarth Meirionnydd
37:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Telaid Alaw, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Gruffudd Antur, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Lea Adams, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
38:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Ffion Bryn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Anna Rhys Davies, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Heledd Elfyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
41:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    David Hogan, Ysgol Gynradd Y Garreg, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Dewi Mark Selman, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Leah O'Neill, Ysgol Gynradd Tanycastell, Rhanbarth Meirionnydd
43:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Bethan Roberts, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Leona Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Rebekah Wilkes, Ysgol Gynradd Pennal, Rhanbarth Meirionnydd
44:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Catrin Owen, Ysgol Gynradd Llanbedr, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Danny Dixon, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Siôn Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bryncrug, Rhanbarth Meirionnydd
45:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Leona Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Amy Jones, Ysgol Gynradd Talsarnau, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Miriam Brythonig James, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
46:   Parti Recorder dan 12 oed
1af
    Parti Cefn Coch, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
48:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol dan 12 oed
1af
    Ysgol Penybryn, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
50:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Telaid Alaw, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Heledd Wyn Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Sioned Elin Bessent, Ysgol Uwchradd Tywyn, Rhanbarth Meirionnydd
51:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Rebecca Bugby, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
52:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Delyth Eleri Jones, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Catrin Mai Owen, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Heulen Cynfal, Aelwyd Bro Trawsfynydd, Rhanbarth Meirionnydd
53:   Unawd Pres 12-15 oed
1af
    Gruffudd Antur, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
54:   Unawd Telyn 12-15 oed
1af
    Rhianwen Pugh, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Hannah Gwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Catrin Davies, Ysgol Uwchradd Tywyn, Rhanbarth Meirionnydd
55:   Ensemble 12-15 oed
1af
    Telynau Tywyn, Ysgol Uwchradd Tywyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Hana, Elin a Sioned, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
56:   Unawd Chwythbrennau 15-19 oed
1af
    Mari Elin Williams, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
58:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Becky Woodbridge, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Adam Thomas, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Ashley Mason, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
68:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Heledd Williams, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Glain Rhys, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Elin Haf Davies, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
69:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Marged Gwenllian, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Naomi John, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Mared Emlyn Parry, Ysgol Gynradd Bro Cynfal, Rhanbarth Meirionnydd
70:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Glesni Owen, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Tomos Osian Williams, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Leona Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
71:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Huw Ynyr, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Rhydian Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Aron Llyr, Aelwyd Bro Trawsfynydd, Rhanbarth Meirionnydd
72:   Deuawd Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    Hanna ac Elin Gwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Huw Ynyr a Rhys Evans, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Manon ac Euros Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
73:   Unawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Glesni Fflur, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Enfys Edwards, Aelwyd Glannau Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
74:   Deuawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Glesni Fflur ac Enfys, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Rhonwen ac Enir, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
78:   Triawd / Pedwarawd Cerdd Dant 14-25 oed
1af
    Glesni Fflur, Enfys a Rhonwen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
79:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) dan 12 oed
1af
    Ysgol Beuno Sant, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Ysgol Bro Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Parti Kimberley, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys, Rhanbarth Meirionnydd
80:   Côr Cerdd Dant dan 12 oed
1af
    Côr Caryl, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
81:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) dan 12 oed
1af
    Parti Dion, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti William, Adran Llanegryn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Parti Cefn Coch, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
82:   Parti Cerdd Dant (Deusain) (Adran) dan 15 oed
1af
    Trwps y Traws, Aelwyd Bro Trawsfynydd, Rhanbarth Meirionnydd
87:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Robat Bryn Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Dion Roberts, Ysgol Gynradd Y Garreg, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Joseff Glyn Owen, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
88:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Mared Saunders Davies, Adran Rhydymain, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Mared Emlyn Parry, Ysgol Gynradd Bro Cynfal, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Lois Evans, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
89:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Leona Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Meilir Wyn Jones, Adran Rhydymain, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Heledd Besent, Ysgol Gynradd Pennal, Rhanbarth Meirionnydd
90:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    Parti Cer i Grafu, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti y Garreg, Ysgol Gynradd Y Garreg, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Parti Angharad, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys, Rhanbarth Meirionnydd
91:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Telaid Alaw, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Gruffudd Antur, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Melanie Cooper, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
92:   Grwp Llefaru (Adran) dan 12 oed
1af
    Parti Carmel, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti Catrin, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Parti Declan, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
93:   Grwp Llefaru (Adran) dan 15 oed
1af
    Parti'r Aran, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
94:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    Parti Blwyddyn 9, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Grwp Heulen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Genod Ardudwy, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
95:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Adam Thomas, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Branwen Haf, Aelwyd Glannau Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Owain Pugh, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
96:   Grwp Llefaru 15-19 oed
1af
    Parti Triarddeg, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Parti Manon, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
98:   Grwp Llefaru (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Parti Glannau Tegid, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
103:   Ymgom dan 12 oed
1af
    Grwp Esyllt, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Maria, Lewis a Sam, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Grwp Leah, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
107:   Ymgom 12-15 oed
1af
    Rhydian, Troy a Rhys, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Ysgol Ardudwy, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Robyn, Osian ac Arthur, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
109:   Ymgom 15-19 oed
1af
    Meilir, Lliwen a Llio, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Bob a Ben, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
118:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    Parti Alun ac Elin, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Ysgol Manod, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Parti Ella ac Aron, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
119:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Ysgol Bro Cynfal, Ysgol Gynradd Bro Cynfal, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Ysgol Manod, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
121:   Dawns Werin dan 15 oed (Adran)
1af
    Parti'r Aran, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
134:   Gymnasteg Unigol i ferched dan 12 oed
1af
    Alaw Fôn Jones, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Elena Thomas, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Betty Lynn Austin, Ysgol Gynradd Aberdyfi, Rhanbarth Meirionnydd
135:   Gymnasteg Unigol i fechgyn dan 12 oed
1af
    Callum Evans, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Alex Lanz, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Jac Roberts, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
137:   Tîm Gymnasteg Cymysg dan 12 oed (Ysg. dros 75)
1af
    Tîm Dolgellau, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
138:   Parau Gymnasteg dan 12 oed
1af
    Elena ac Abigail, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Naiomi a Kira, Ysgol Gynradd Y Traeth, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Bethany ac Amy, Ysgol Gynradd Y Clogau, Rhanbarth Meirionnydd
139:   Triawd Gymnasteg dan 12 oed
1af
    Alaw, Callum a Gemma, Ysgol Gynradd Manod, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Elena, Abigail ac Alexander, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
140:   Gymnasteg Unigol i Ferched 12-15 oed
1af
    Kerry Kalafusz, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Annabelle Louise, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Sarah Thomas, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
141:   Gymnasteg Tîm o Ferched 12-15 oed
1af
    Tîm Ysgol y Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
142:   Gymnasteg Unigol i Fechgyn 12-15 oed
1af
    Richard Idris Jones, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Richard Clements, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
144:   Gymnasteg Parau 12-15 oed
1af
    Natalie ac Amy, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Annabelle ac Emma, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Danielle ac Erin, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
145:   Gymnasteg Unigol i Ferched 15-19 oed
1af
    Kerry Roberts, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
153:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    Grwp Cefn Coch, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
159:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Gwenan Jones, Ysgol Gynradd Bro Cynfal, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Zoe Owen, Ysgol Gynradd Bro Cynfal, Rhanbarth Meirionnydd
160:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    Parti Ser, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Llwch Llachar, Ysgol Gynradd Tanygrisiau, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Parti Ysgol Bro Cynfal, Ysgol Gynradd Bro Cynfal, Rhanbarth Meirionnydd
161:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Cara Braia, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Erin O'Neill, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Sioned Jennings, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
162:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    Melysion y Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Grwp Amy, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Perlau Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
168:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Miles Lanston, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Megan Owen, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
    Sophie Stevens, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
169:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Elisabeth Jane Drewry Sperrin, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
170:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Imogen Young, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys, Rhanbarth Meirionnydd
2il
    Joe Stanley, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd