Canlyniadau

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Sara P Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
    Helena Wyn Williams, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Miriam Sera Alaw Hughes, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Glain Roberts, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
2il
    Ciran Dafydd Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Bethan Taylor, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Tomos Wyn Williams, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Hâf Wyn Hughes, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Mostyn Lloyd Jones, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Tomos ac Angharad, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Gwenfair a Siriol, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Cai ac Elias, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
5:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Mared Rhys Owen, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Erin Rhys Davies, Uwch Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Mared Llwyd, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
6:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Ifan Llwyd Owen, Uwch Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Brenig Llwyd, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Rhodri Llwyd Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
7:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Sioned Alaw Hughes a Bethan Dickenson, Uwch Adran Abergele, Rhanbarth Conwy
2il
    Melangell Aled a Mared Llwyd, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Eleri Owen a Llinos Mair Owen, Uwch Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
8:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Sioned Gwen Davies, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
2il
    Sioned Booth-Taylor, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Elliw Alwen Roberts, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
10:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Sioned Booth-Taylor a Sioned Gwen Davies, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
11:   Unawd 19-25 oed
1af
    Esyllt Tudur Davies, Aelwyd Llanrwst, Rhanbarth Conwy
2il
    Nia Eleri Hughes, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
12:   Unawd allan o Sioe Gerdd 14-25 oed
1af
    Sioned Gwen Davies, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
2il
    Meinir Wyn Jones, Aelwyd Llanrwst, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Caryl Wyn Jones, Ysgol Dyffryn Conwy - Adran Hyn, Rhanbarth Conwy
13:   Parti (Adran) dan 12 oed
1af
    Parti Ilan, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Parti Owain, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Parti Ysbyty Ifan, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
14:   Côr (Adran) dan 12 oed
1af
    Côr Llangwm, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
15:   Parti Deusain (Adran) dan 15 oed
1af
    Parti Llangwm, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
16:   Côr (Adran) dan 15 oed
1af
    Côr Abergele, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
2il
    Côr Llangwm, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
17:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Pont-y-Glyn, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
2il
    Parti Tal-y-Bont, Ysgol Gynradd Tal y Bont, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Parti Penmachno, Adran Penmachno, Rhanbarth Conwy
18:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 50)
1af
    Hogia'r Llan, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Parti Dewi, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Parti Llinos, Ysgol Gynradd Pencae, Rhanbarth Conwy
19:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. hyd 150)
1af
    Côr Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Côr Osian, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Côr Glan Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
20:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    Côr Craig-y-Don, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
21:   Parti Deulais dan 12 oed (Y.C./Adran)
1af
    Parti Bro Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Parti Anna Fflur, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Parti Celynnin, Ysgol Gynradd Llangelynnin, Rhanbarth Conwy
23:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    Parti'r Creuddyn, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Parti'r Dyffryn, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
24:   Parti Bechgyn 12-15 oed
1af
    Parti'r Creuddyn, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
26:   Côr Merched S.A. dan 19 oed
1af
    Côr y Creuddyn, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
27:   Côr Bechgyn T.B. dan 19 oed
1af
    Côr Y Creuddyn, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
28:   Côr S.A.T.B. dan 19 oed
1af
    Côr Y Creuddyn, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
30:   Parti Deusain (Aelwyd/Adran) dan 19 oed
1af
    Parti Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Parti Llangwm, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
31:   Pedwarawd (Aelwyd) 14-25 oed (Digyfeiliant)
1af
    Pedwarawd Iwan, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Pedwarawd Rhys, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
32:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Côr Llangwm, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
33:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Côr Llansannan, Aelwyd Llansannan, Rhanbarth Conwy
34:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)
1af
    Côr Llangwm, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
35:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Côr Llangwm, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
36:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Dwysan Lowri Roberts, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Tomos Wyn Williams, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Anna Jane Williams, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
37:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Mared Llwyd, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Mared Rhys Owen, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Rhodri Llwyd Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
38:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Sioned Gwen Davies, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
2il
    Elliw Alwen Roberts, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
39:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Esyllt Tudur Davies, Aelwyd Llanrwst, Rhanbarth Conwy
2il
    Meinir Lloyd Jones, Aelod Unigol C. Bro Aled, Rhanbarth Conwy
41:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Mared Jones, Ysgol Gynradd Tal y Bont, Rhanbarth Conwy
2il
    Zoe Belfield, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Hannah Pritchard Jones, Ysgol Gynradd Llangelynnin, Rhanbarth Conwy
42:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Jacob Snape, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
2il
    Bethan Grace Smith, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Rebecca Twitchett, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
43:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Dafydd Huw Wrennal, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Tomos Wyn Williams, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Delyth Aloma Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
44:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Mickey Armstrong, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
45:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Gwenfair Alaw Hughes, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Cai Elis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Llio Jones, Ysgol Gynradd Tal y Bont, Rhanbarth Conwy
46:   Parti Recorder dan 12 oed
1af
    Parti Glanwydden, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
47:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    Grwp Llanddoged, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Grwp Glanwydden, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Grwp Telyn Celynnin, Ysgol Gynradd Llangelynnin, Rhanbarth Conwy
48:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol dan 12 oed
1af
    Grwp Y Plas, Ysgol Gynradd Y Plas, Rhanbarth Conwy
2il
    Grwp Glanwydden, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Grwp Bro Aled, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
50:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    William Kay, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
2il
    Siana Fflur, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
51:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Harri Chambers, Uwch Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
    Aidan Hindle, Ysgol Uwchradd Eirias, Rhanbarth Conwy
3ydd
    James Scott, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
52:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Sioned Alaw Hughes, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
2il
    Ceri Angharad Ellis, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Enlli Vaughan, Uwch Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
54:   Unawd Telyn 12-15 oed
1af
    Cerian Ellis Jones, Uwch Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Harri Chambers, Uwch Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Ceri Angharad Ellis, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
56:   Unawd Chwythbrennau 15-19 oed
1af
    James Tingle, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
57:   Unawd Llinynnol 15-19 oed
1af
    Lindsey Solera-Deuchar, Ysgol Uwchradd Eirias, Rhanbarth Conwy
60:   Unawd Telyn 15-19 oed
1af
    Ffion Meleri Howarth, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
63:   Ensemble 15-25 oed
1af
    Ysgol Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
68:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Miriam Sera Alaw Hughes, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Branwen Lois Tudur, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Anna Jane Williams, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
69:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Elin Medi Hughes, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Gwenlli Aled, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Ceri Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
70:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Manon Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
2il
    Owain Aled, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Tomos Wyn Williams, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
71:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Mared Rhys Owen, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Mared Llwyd, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Ifan Llwyd Owen, Uwch Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
73:   Unawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Eleri Davies, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Elliw Alwen Roberts, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Rosie Osborne, Ysgol Uwchradd Eirias, Rhanbarth Conwy
74:   Deuawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Sioned Booth-Taylor a Sioned Gwen, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
75:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Esyllt Tudur Davies, Aelwyd Llanrwst, Rhanbarth Conwy
2il
    Meinir Lloyd Jones, Aelod Unigol C. Bro Aled, Rhanbarth Conwy
79:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) dan 12 oed
1af
    Parti'r Reffari, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Parti Hogiau'r Llan, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Parti Ffion, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
80:   Côr Cerdd Dant dan 12 oed
1af
    Côr Craig-y-Don, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
81:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) dan 12 oed
1af
    Parti Llangwm, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Parti Merched Llangwm, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Parti Ysbyty Ifan, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
85:   Grwp Lleisiol Cerdd Dant dan 19 oed
1af
    Y Parti Olaf, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
86:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Parti Abergele, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
87:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Lois Anna Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
2il
    Helena Wyn Williams, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Miall Roberts, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
88:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Catrin Jones, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
2il
    Cadi Soffia Dafydd, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Morgan Williams, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
89:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Dwysan Lowri Roberts, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Tomos Wyn Williams, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Owain Aled, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
90:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    Grwp Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
    Grwp Maelgwn, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Grwp Glan Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
91:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Brenig Llwyd, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Siana Fflur, Uwch Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Rhodri Llwyd Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
92:   Grwp Llefaru (Adran) dan 12 oed
1af
    Parti Llangwm, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
    Parti Ysbyty Ifan, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Parti Cerrigydrudion, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
93:   Grwp Llefaru (Adran) dan 15 oed
1af
    Parti Abergele, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
2il
    Parti Llangwm, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
94:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    Ysgol Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
95:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Gwenno Fflur Blythin, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Elliw Alwen Roberts, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
96:   Grwp Llefaru 15-19 oed
1af
    Ysgol y Creuddyn, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
97:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Esyllt Tudur Davies, Aelwyd Llanrwst, Rhanbarth Conwy
2il
    Meinir Lloyd Jones, Aelod Unigol C. Bro Aled, Rhanbarth Conwy
98:   Grwp Llefaru (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Parti Llangwm, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
103:   Ymgom dan 12 oed
1af
    Grwp Magi, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
2il
    Grwp Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Grwp Pentrefoelas, Ysgol Gynradd Pentrefoelas, Rhanbarth Conwy
105:   Cân Actol dan 12 oed (Ysg. hyd 100 / Adrannau)
1af
    Bro Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Celynnin, Ysgol Gynradd Llangelynnin, Rhanbarth Conwy
107:   Ymgom 12-15 oed
1af
    Ysgol y Creuddyn, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Uwch Adran Llangwm, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Ysgol Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
108:   Grwp Detholiad Llafar 12-15 oed
1af
    Ysgol Y Creuddyn, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
110:   Grwp Detholiad Llafar 15-19 oed
1af
    Ysgol y Creuddyn, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
111:   Cân Actol dan 15 oed
1af
    Ysgol y Creuddyn, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
118:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    Ysgol Rowen, Ysgol Gynradd Ro Wen, Rhanbarth Conwy
2il
    Ysgol Glan Gele, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Ysgol Glan Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
119:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Ysgol Rowen, Ysgol Gynradd Ro Wen, Rhanbarth Conwy
2il
    Adran Llangwm, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Ysgol Llanddoged, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
120:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    Ysgol Nant y Coed, Ysgol Gynradd Nant y Coed, Rhanbarth Conwy
2il
    Ysgol Bro Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Ysgol Glan Morfa, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
125:   Dawns Werin Unigol i Ferched / Fechgyn dan 12 oed
1af
    Lauren Lewis, Ysgol Gynradd Llangelynnin, Rhanbarth Conwy
2il
    Glynwen Davies, Ysgol Gynradd Llangelynnin, Rhanbarth Conwy
126:   Dawns Werin Unigol i Ferched 12-15 oed
1af
    Anna Pardanjal, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
128:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Hannah Rowlands, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
130:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    Hannah, Lauren, Katie a Lowri, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
134:   Gymnasteg Unigol i ferched dan 12 oed
1af
    Jessica Roberts, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
    Emily Watson, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Hannah Davies, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
135:   Gymnasteg Unigol i fechgyn dan 12 oed
1af
    Harry Evans, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
2il
    Cameron Davies, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
136:   Tîm Gymnasteg Cymysg dan 12 oed (Ysg. hyd 75)
1af
    Tîm Ysgol Dolwyddelan, Ysgol Gynradd Dolwyddelan, Rhanbarth Conwy
2il
    Tîm Ysgol Llangelynnin, Ysgol Gynradd Llangelynnin, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Tîm Ysgol Ro Wen, Ysgol Gynradd Ro Wen, Rhanbarth Conwy
153:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    Grwp Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
159:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Dwysan Lowri Roberts, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Hannah Owen, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Kyra Hamilton, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
160:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    Grwp Ser Symudol, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
    Grwp Ysbyty Ifan, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Grwp Llanddoged, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
161:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Anna Pardanjac, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Siana Fflur, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Rebecca Ann Lloyd, Uwch Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
162:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    Llwch y Ser, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
    Cerrigydrudion, Uwch Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Bro Cernyw, Uwch Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
163:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Elliw Alwen Roberts, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
    Rachel Norton, Uwch Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
164:   Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
1af
    Emrallt Cenfigen, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
166:   Parti Cerdd Dant (Unsain) dan 12 oed (D)
1af
    Parti Craig-y-Don, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
2il
    Parti Sant Elfod, Ysgol Gynradd Sant Elfod, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Parti John Jones, Ysgol Gynradd Talhaiarn, Rhanbarth Conwy
168:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Isabella Jones, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos, Rhanbarth Conwy
2il
    Beth Algieri, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Hannah Neary, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
169:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Jacob Barr, Ysgol Gynradd Y Plas, Rhanbarth Conwy
2il
    Joshua Parsonage, Ysgol Gynradd Nant y Coed, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Toby Flack, Ysgol Gynradd Talhaiarn, Rhanbarth Conwy
170:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Jasmine Parsonage, Ysgol Gynradd Nant y Coed, Rhanbarth Conwy
2il
    Stephanie Percy, Ysgol Gynradd Nant y Coed, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Jamie Pinney, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos, Rhanbarth Conwy
171:   Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
1af
    Grwp Carina, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
2il
    Grwp Jasmine, Ysgol Gynradd Nant y Coed, Rhanbarth Conwy
3ydd
    Grwp Talhaiarn, Ysgol Gynradd Talhaiarn, Rhanbarth Conwy
172:   Ymgom dan 12 oed (D)
1af
    Grwp Talhaiarn, Ysgol Gynradd Talhaiarn, Rhanbarth Conwy
2il
    Grwp Nant-y-Coed, Ysgol Gynradd Nant y Coed, Rhanbarth Conwy
173:   Llefaru Unigol 12-15 oed (D)
1af
    Cari Davies, Ysgol Uwchradd Eirias, Rhanbarth Conwy
2il
    Georgia Colman, Ysgol Uwchradd Eirias, Rhanbarth Conwy
175:   Llefaru Unigol 15-19 oed (D)
1af
    Lindsey Solera-Deuchar, Ysgol Uwchradd Eirias, Rhanbarth Conwy
177:   Cân Actol dan 12 oed (D)
1af
    Grwp Craig-y-Don, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy