Canlyniadau

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Amber Davies, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Gwenllian Alaw Boyns, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Dafydd Allen, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Llinos Pritchard, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Lois Clwyd Hughes, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Guto Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Steffan Hughes, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Llinos Evans, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Lisa Kim Ettery, Ysgol Gynradd Y Llys, Rhanbarth Dinbych
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Jade a Mared, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Lisa a Chelsea, Ysgol Gynradd Y Llys, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Steffan a Ellis, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
5:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Hannah Duke, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Awel Vaughan-Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Laura Ettery, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
6:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Christopher Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
7:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Christopher Jones a Siwan Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Awel Vaughan-Evans a Mererid Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Laura Ettery Manon Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
8:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Helen Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Grace Evans, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Bethan Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
9:   Unawd Bechgyn 15-19 oed
1af
    Daniel Huw ap Geraint, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Owain Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
10:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Helen Rowlands a Elen Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Daniel ap Geraint a Owain Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
16:   Côr (Adran) dan 15 oed
1af
    Rhuthun, Uwch Adran Rhuthun, Rhanbarth Dinbych
17:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Betws, Ysgol Gynradd Betws Gwerfyl Goch, Rhanbarth Dinbych
2il
    Parti Tremeirchion, Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Parti Llandrillo, Ysgol Gynradd Llandrillo, Rhanbarth Dinbych
18:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 50)
1af
    Merched Twm, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Dewi Sant, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Hogia Twm, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
19:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. hyd 150)
1af
    Ysgol Henllan, Adran Henllan, Rhanbarth Dinbych
2il
    Ysgol Tremeirchiom, Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
20:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    Ysgol Bryn Collen, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
21:   Parti Deulais dan 12 oed (Y.C./Adran)
1af
    Twm o'r Nant, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Pen Barras, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Y Llys, Ysgol Gynradd Y Llys, Rhanbarth Dinbych
23:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    Ysgol Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Parti Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Parti Rhian, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
24:   Parti Bechgyn 12-15 oed
1af
    Ysgol Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
25:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    Ysgol Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Ysgol Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
26:   Côr Merched S.A. dan 19 oed
1af
    Ysgol Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Ysgol Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
27:   Côr Bechgyn T.B. dan 19 oed
1af
    Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
28:   Côr S.A.T.B. dan 19 oed
1af
    Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
36:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Angharad Rowlands, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Lisa Kim Ettery, Ysgol Gynradd Y Llys, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Tudur Parry, Ysgol Gynradd Bro Elwern, Rhanbarth Dinbych
37:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Christopher Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Mererid Ellis, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Siwan Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
38:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Sioned Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
40:   Côr Gwerin Tri Llais dan 19 oed
1af
    Ysgol Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
41:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Thomas Pimblett, Ysgol Gynradd Bro Famau, Rhanbarth Dinbych
2il
    Catrin Roberts, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Dafydd Davies, Ysgol Gynradd Pantpastynog, Rhanbarth Dinbych
42:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Owen Petrie, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
2il
    Nia Parry, Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Eleri Griffith Bl. 5, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
43:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Laura Elisabeth Jones, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Michael Vasmer, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Bethany Celyn Juckes-Hughes, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
44:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Michael Vasmer, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
45:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Lleuwen Hedd, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    Nia Parry, Ysgol Gynradd Tremeirchion, Rhanbarth Dinbych
46:   Parti Recorder dan 12 oed
1af
    Ysgol Bryn Collen, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
48:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol dan 12 oed
1af
    Ysgol Heulfre, Ysgol Gynradd Heulfre, Rhanbarth Dinbych
50:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Sioned M Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Kyra Emery, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
51:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Angharad Griffith, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Virginia Brewer, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Sophie Stewart, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
52:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Gwawr Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Sally Li, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Gwenno Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
54:   Unawd Telyn 12-15 oed
1af
    Gwawr Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
58:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Robert Price, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
68:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Amber Davies, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Leah Thomas, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Gwenllian Alaw Boyns, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
69:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Lois Clwyd Hughes, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    Guto Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Sophie Parry, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
70:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Steffan Hughes, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Jade Davies, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Iolo Llyr Hughes, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
71:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Awel Vaughan-Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Siwan Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Gwawr Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
72:   Deuawd Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    Lisa Evans a LoisJones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Laura Ettery a Manon Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
73:   Unawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Sioned Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
79:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) dan 12 oed
1af
    Parti Casi, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Parti Steffan, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Parti'r Llys, Ysgol Gynradd Y Llys, Rhanbarth Dinbych
80:   Côr Cerdd Dant dan 12 oed
1af
    Ysgol Twm o'r Nant, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
83:   Parti Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
85:   Grwp Lleisiol Cerdd Dant dan 19 oed
1af
    Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
87:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Erin Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    Magi Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Vyvyan Wynne-Eyton, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
88:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Guto Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    Robert Williams, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Elen Price, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
89:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Steffan Hughes, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Erin Llwyd Owain, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Mared Vaughan, Ysgol Gynradd Pantpastynog, Rhanbarth Dinbych
90:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    Ysgol Henllan, Adran Henllan, Rhanbarth Dinbych
2il
    Ysgol Bro Elwern, Ysgol Gynradd Bro Elwern, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Ysgol Pant Pastynnog, Ysgol Gynradd Pantpastynog, Rhanbarth Dinbych
91:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Heledd Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    ElaHesketh Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Rhian Megan Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
94:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    Bl 7, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Bl 8 a 9, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Bl 8 a 9, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
95:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Catrin Mai Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Steffan Parry, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Non Haf Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
96:   Grwp Llefaru 15-19 oed
1af
    Ysgol Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
103:   Ymgom dan 12 oed
1af
    Cowbois Bro Elwern, Ysgol Gynradd Bro Elwern, Rhanbarth Dinbych
2il
    Ysgol Henllan, Adran Henllan, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Ysgol Twm o'r Nant, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
105:   Cân Actol dan 12 oed (Ysg. hyd 100 / Adrannau)
1af
    Ysgol Pentrecelyn, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
106:   Cân Actol (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 100)
1af
    Ysgol Pen Barras, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
107:   Ymgom 12-15 oed
1af
    Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Bl 7, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Bl 8, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
110:   Grwp Detholiad Llafar 15-19 oed
1af
    Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
111:   Cân Actol dan 15 oed
1af
    Ysgol Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
118:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    Grwp Bro Famau, Ysgol Gynradd Bro Famau, Rhanbarth Dinbych
2il
    Grwp Heulfre, Ysgol Gynradd Heulfre, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Grwp Twm o'r Nant, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
119:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Grwp Cyffylliog, Ysgol Gynradd Cyffylliog, Rhanbarth Dinbych
120:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    Ysgol Twm o'r Nant, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Ysgol Mair, Ysgol Gatholig Mair, Rhanbarth Dinbych
125:   Dawns Werin Unigol i Ferched / Fechgyn dan 12 oed
1af
    Bethan Walkling, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
126:   Dawns Werin Unigol i Ferched 12-15 oed
1af
    Angharad Barber, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
134:   Gymnasteg Unigol i ferched dan 12 oed
1af
    Sanchia Alsop, Ysgol Gatholig Mair, Rhanbarth Dinbych
2il
    Angharad Phillips, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Megan Phillips, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
135:   Gymnasteg Unigol i fechgyn dan 12 oed
1af
    Nefydd Ballinger, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
136:   Tîm Gymnasteg Cymysg dan 12 oed (Ysg. hyd 75)
1af
    Ysgol Rhewl, Ysgol Gynradd Rhewl, Rhanbarth Dinbych
138:   Parau Gymnasteg dan 12 oed
1af
    Megan ac Angharad, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
    Leah ac Alex, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Siobhan a Laura, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
140:   Gymnasteg Unigol i Ferched 12-15 oed
1af
    Samantha Morris, Ysgol Uwchradd Dinas Bran, Rhanbarth Dinbych
152:   Grwp Aerobig 14-25 oed
1af
    Ysgol Santes Ffraid, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
153:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    Grwp Pen Barras, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
    Grwp Pentrecelyn, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
154:   Dawns Greadigol 12-15 oed
1af
    Santes ffraid, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
159:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Sophie Davenport, Ysgol Gatholig Mair, Rhanbarth Dinbych
2il
    Chelsea Cameron, Ysgol Gynradd Y Llys, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Casi Cartwright, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
160:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    Ysgol Mair, Ysgol Gatholig Mair, Rhanbarth Dinbych
2il
    Ysgol Frongoch, Ysgol Gynradd Frongoch, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Ysgol Emmanuel, Ysgol Gynradd Emmanuel, Rhanbarth Dinbych
161:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Kia Owens, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
2il
    Holly Barr-Lloyd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Jade Louise Pritchard, Ysgol Uwchradd Prestatyn, Rhanbarth Dinbych
162:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    Ysgol Bndigaid Edward Jones, Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones, Rhanbarth Dinbych
2il
    Parti Lindsey, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Ysgol Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
163:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Kate Strivens, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
164:   Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
1af
    Ysgol Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
    Ysgol Bendigaid Edward Jones, Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones, Rhanbarth Dinbych
166:   Parti Cerdd Dant (Unsain) dan 12 oed (D)
1af
    Parti Llywelyn, Ysgol Gynradd Llywelyn, Rhanbarth Dinbych
2il
    Parti Cefn Meiriadog, Ysgol Gynradd Cefn Meiriadog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Parti Llion, Ysgol Gynradd Heulfre, Rhanbarth Dinbych
167:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (D)
1af
    Santes Ffraid, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
168:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Kia Prescott, Ysgol Gynradd Emmanuel, Rhanbarth Dinbych
2il
    Sophie Poole, Ysgol Gynradd Emmanuel, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Ben Green, Ysgol Gynradd Rhewl, Rhanbarth Dinbych
169:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Eleanor Samson, Ysgol Gynradd Carrog, Rhanbarth Dinbych
2il
    Heather Graham, Ysgol Gynradd Emmanuel, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Chloe Jones, Ysgol Gynradd Emmanuel, Rhanbarth Dinbych
170:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Tara Hurst, Ysgol Gynradd Llywelyn, Rhanbarth Dinbych
2il
    Colleen McBride, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Rose Jones, Ysgol Gatholig Mair, Rhanbarth Dinbych
171:   Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
1af
    Parti Henllan, Adran Henllan, Rhanbarth Dinbych
2il
    Parti Llywelyn, Ysgol Gynradd Llywelyn, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Parti Caer Drewyn, Ysgol Gynradd Caer Drewyn, Rhanbarth Dinbych
172:   Ymgom dan 12 oed (D)
1af
    Grwp Abigail, Adran Henllan, Rhanbarth Dinbych
2il
    Grwp Nathan, Adran Henllan, Rhanbarth Dinbych
173:   Llefaru Unigol 12-15 oed (D)
1af
    Charlotte Davies, Ysgol Uwchradd Dinas Bran, Rhanbarth Dinbych
2il
    Felicity Brown, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Sophie Stewart, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
174:   Grwp Llefaru 12-15 oed (D)
1af
    Ysgol Uwchradd Dinbych, Ysgol Uwchradd Dinbych, Rhanbarth Dinbych
2il
    Ysgol Uwchradd Rhyl, Ysgol Uwchradd Y Rhyl, Rhanbarth Dinbych
3ydd
    Santes Ffraid, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
175:   Llefaru Unigol 15-19 oed (D)
1af
    Tom Mellor, Ysgol Uwchradd Dinbych, Rhanbarth Dinbych
2il
    Faye Turpin, Ysgol Uwchradd Y Rhyl, Rhanbarth Dinbych