Canlyniadau

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Elin Jones-Roberts, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Juliette Manon Lewis, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Rhys Templeman, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Awen Blandford, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Nia Templeman, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Lowri Thomas, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Hannah N Jones, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Hywyn Crawshaw, Ysgol Gynradd Llanarmon D. C., Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Sioned Davies, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Alex a Catrin, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Ceri a Lois, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
5:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Jennifer Simon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Angharad Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Georgina Tipping, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
6:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Gwilym Sion Jeffs, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Michael Vinney, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Joe Elliott Stoneley, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
7:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Angharad Owens a Jenny Simon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Llinos Hughes a Fflur Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
8:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Rachel Simon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Rhiannon Humphreys, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Jody Faulkes, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
10:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Rhiannon Humphreys a Rachel Simon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Glesni Haf Jones a Lowri Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
12:   Unawd allan o Sioe Gerdd 14-25 oed
1af
    Glesni Haf Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Lleucu Taylor, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Lowri Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
13:   Parti (Adran) dan 12 oed
1af
    Parti Awen, Adran Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Parti Rhys, Adran Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Is Adran Yr Wyddgrug, Adran yr Wyddgrug, Rhanbarth Fflint Maelor
17:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. hyd 50)
1af
    Ysgol Llanarmon D C, Ysgol Gynradd Llanarmon D. C., Rhanbarth Fflint Maelor
18:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 50)
1af
    Hogiau Glanrafon, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Ysgol Plas Coch, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Ysgol Gwenffrwd, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
20:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    Ysgol Hooson, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Ysgol Bodhyfryd, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
21:   Parti Deulais dan 12 oed (Y.C./Adran)
1af
    Ysgol Hooson, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Ysgol Bodhyfryd, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Ysgol Croes Atti, Ysgol Gynradd Croes Atti, Rhanbarth Fflint Maelor
23:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    Parti Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Parti Bethan Haf, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Parti Catrin, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
24:   Parti Bechgyn 12-15 oed
1af
    Parti Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
25:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    Cor Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
26:   Côr Merched S.A. dan 19 oed
1af
    Cor Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
36:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Andrew Mullholland, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Lowri Thomas, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Hannah N Jones, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
37:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Fflur Angharad Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Angharad Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Sian Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
38:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Glesni Haf Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
41:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Lucy Feliciello, Ysgol Gynradd Gwenffrewi, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Alissa Andrews, Ysgol Gynradd Parc Acton, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Timothy Shotton, Ysgol Gynradd Parc Acton, Rhanbarth Fflint Maelor
42:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Hannah Thomas, Ysgol Gynradd Parc Acton, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Rhianna Fieldan, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
43:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Kathryn Saul, Aelod Unigol Cylch Bro Maelor, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Isabelle Markey, Ysgol Gynradd Derwen, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Ceri Millen, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
44:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Rhys Gwyn, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Sarah Cliffe, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Thomas Evans, Ysgol Gynradd Sant Ioan, Rhanbarth Fflint Maelor
47:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    Ysgol Iau Parc Acton, Ysgol Uwchradd Parc Acton, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Ysgol Santes Gwenfrewi, Ysgol Gynradd Gwenffrewi, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Ysgol Gynradd Trelogan, Ysgol Gynradd Trelogan, Rhanbarth Fflint Maelor
48:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol dan 12 oed
1af
    Ysgol Gynradd Trelogan, Ysgol Gynradd Trelogan, Rhanbarth Fflint Maelor
50:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Catherine Green, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Katharine Conford, Ysgol Uwchradd Sant Joseph, Rhanbarth Fflint Maelor
51:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Hannah Reeves, Ysgol Uwchradd Yr Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
52:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Edmund Markey, Ysgol Uwchradd Castell Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Teleri Fielden, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Anwen Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
53:   Unawd Pres 12-15 oed
1af
    Ellen Jeffcott, Ysgol Uwchradd Yr Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Leah Jeffcott, Ysgol Uwchradd Yr Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Sarah Marsh, Ysgol Uwchradd Sant Joseph, Rhanbarth Fflint Maelor
55:   Ensemble 12-15 oed
1af
    Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Ensemble Yr Alun, Ysgol Uwchradd Yr Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
56:   Unawd Chwythbrennau 15-19 oed
1af
    Bethan Caryl Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Jennifer Peglar, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
58:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Emily Jeffcott, Ysgol Uwchradd Yr Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Georgina Jones, Ysgol Uwchradd Maelor, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Maris Elmore, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
59:   Unawd Pres 15-19 oed
1af
    Emily Jeffcott, Ysgol Uwchradd Yr Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Stephanie Conway, Ysgol Uwchradd Yr Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
68:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Zoe Stopford, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Elin Jones-Roberts, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Daniel Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
69:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Matthew Jones, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Chloe Roberts, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Lowri Thomas, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
70:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Joel Thomas, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Andrew Mullholland, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Iona Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
71:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Jennifer Simon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
73:   Unawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Rachel Simon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
79:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) dan 12 oed
1af
    Ysgol Gwenffrwd, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Ysgol Glanrafon, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Ysgol Llanarmon D C, Ysgol Gynradd Llanarmon D. C., Rhanbarth Fflint Maelor
87:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Aron Cai Huws, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Emily Payne, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Rebecca Parry-Rogers, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
88:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Lowri Thomas, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Robin Powell-Davies, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Eben James, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
89:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Ffion Conlon, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Sarah Johnson, Ysgol Gynradd Mornant, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Beatrice Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
90:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    Ysgol Croes Atti, Ysgol Gynradd Croes Atti, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Ysgol Glanrafon, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Ysgol Hooson, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
91:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Tesni Prys, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Caryl Hughes, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Sian Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
94:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    Grwp Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Grwp Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Grwp Fflur, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
95:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Maris Elmore, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Sian Eleri Wynne, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Glesni Haf Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
96:   Grwp Llefaru 15-19 oed
1af
    Grwp Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
99:   Siarad Cyhoeddus Unigol dan 19 oed
1af
    Angharad Gwilym, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Kate Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
103:   Ymgom dan 12 oed
1af
    Ysgol Cynddelw, Ysgol Gynradd Cynddelw, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Grwp Steffan, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Ysgol Croes Atti, Ysgol Gynradd Croes Atti, Rhanbarth Fflint Maelor
106:   Cân Actol (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 100)
1af
    Ysgol Glanrafon, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Ysgol Bodhyfryd, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
107:   Ymgom 12-15 oed
1af
    Geraint Russell a Tesni Prys, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Grwp Lee, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Grwp Callum, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
109:   Ymgom 15-19 oed
1af
    Grwp Lowri, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Grwp Maris, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Grwp Kate, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
118:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    Ysgol Plas Coch, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Ysgol Glanrafon, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Ysgol I D Hooson, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
120:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    Ysgol Plas Coch, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Ysgol Glanrafon, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Ysgol Bodhyfryd, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
123:   Dawns Werin 15-19 oed
1af
    Grwp Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
125:   Dawns Werin Unigol i Ferched / Fechgyn dan 12 oed
1af
    Erin Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
127:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 12-15 oed
1af
    Gwion Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
128:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Grwp Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
131:   Dawns Stepio dan 25 oed
1af
    Grwp Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Grwp Curiad, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
134:   Gymnasteg Unigol i ferched dan 12 oed
1af
    Kirsty March, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Paige Coats, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Cerian Dodd, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
135:   Gymnasteg Unigol i fechgyn dan 12 oed
1af
    Christopher Groom, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
136:   Tîm Gymnasteg Cymysg dan 12 oed (Ysg. hyd 75)
1af
    Tim Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Ysgol Gynradd Llanarmon D. C., Rhanbarth Fflint Maelor
137:   Tîm Gymnasteg Cymysg dan 12 oed (Ysg. dros 75)
1af
    Tîm Heol y Mynydd, Ysgol Gynradd Heol y Mynydd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Tîm Christopher, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Tîm Awen, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
138:   Parau Gymnasteg dan 12 oed
1af
    Kirsty March a Christopher Groom, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Cerian Dodd a Sarah Willington, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Sioned Hughes a Charley Howells, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
139:   Triawd Gymnasteg dan 12 oed
1af
    Kirsty, Christoper a Sarah, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Hannah, David a Paige, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
140:   Gymnasteg Unigol i Ferched 12-15 oed
1af
    Danielle Harrison, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
142:   Gymnasteg Unigol i Fechgyn 12-15 oed
1af
    Dyfan Buffey, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Joseph Pryce, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
144:   Gymnasteg Parau 12-15 oed
1af
    Emily Gibbon a Danielle Harrison, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Joseph Pryce a Dyfan Buffey, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Sophie Jones a Lowri Griffiths, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
145:   Gymnasteg Unigol i Ferched 15-19 oed
1af
    Lisa Blackwell, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Natalie Blackwell, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
149:   Parau Gymnasteg 15-19 oed
1af
    Lisa Blackwell a Kayleigh Matthews, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
153:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    Ysgol I D Hooson, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Ysgol Santes Fair, Ysgol Gynradd Santes Fair, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Ysgol Gwenffrwd, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
159:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Paige Coats, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Bethan Rumsey-Jones, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Zoe Edwards, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
160:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    Ysgol Bryn Coch, Ysgol Gynradd Bryn Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Ysgol Glanrafon, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Ysgol I D Hooson, Ysgol Gynradd Hooson, Rhanbarth Fflint Maelor
161:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Mark Caldecott, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Leanne Allen, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Seren Sandham Davies, Ysgol Uwchradd Treffynnon, Rhanbarth Fflint Maelor
162:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    Grwp Ni, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Grwp Francesca, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Grwp Treffynnon, Ysgol Uwchradd Treffynnon, Rhanbarth Fflint Maelor
163:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Jody Faulkes, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
164:   Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
1af
    Grwp Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
166:   Parti Cerdd Dant (Unsain) dan 12 oed (D)
1af
    Ysgol Rhos Helyg, Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Rhanbarth Fflint Maelor
168:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Nadia Lahraou, Ysgol Gynradd Bryn Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Anona Morris, Ysgol Gynradd Cynddelw, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    David Lloyd, Ysgol Gynradd Merllyn, Rhanbarth Fflint Maelor
169:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Joanna Swan, Ysgol Gynradd Parc y Llan, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Marianne Goss, Ysgol Gynradd Santes Fair, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Victoria Thomas, Ysgol Gynradd Bryn Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
170:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Meredith Isherwood, Ysgol Gynradd Parc y Llan, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Sebastian Kopps, Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Samantha Bowden, Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Rhanbarth Fflint Maelor
171:   Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
1af
    Ysgol Cynddelw, Ysgol Gynradd Cynddelw, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Ysgol Derwen, Ysgol Gynradd Derwen, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Ysgol Bryn Coch, Ysgol Gynradd Bryn Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
172:   Ymgom dan 12 oed (D)
1af
    Ysgol Cynddelw, Ysgol Gynradd Cynddelw, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Ysgol Derwenfa, Ysgol Gynradd Derwenfa, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Grwp Melissa, Ysgol Gynradd Brynford, Rhanbarth Fflint Maelor
173:   Llefaru Unigol 12-15 oed (D)
1af
    Seren Sandham Davies, Ysgol Uwchradd Treffynnon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Amy Price, Ysgol Uwchradd Grango, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Lucy Halfpenny, Ysgol Uwchradd Yr Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
174:   Grwp Llefaru 12-15 oed (D)
1af
    Grwp Argoed, Ysgol Uwchradd Argoed, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Grwp Y Grango, Ysgol Uwchradd Grango, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Grwp Sant Joseff, Ysgol Uwchradd Sant Joseph, Rhanbarth Fflint Maelor
175:   Llefaru Unigol 15-19 oed (D)
1af
    Sammy Jo Archer, Ysgol Uwchradd Grango, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
    Sarah Crowcott, Ysgol Uwchradd Castell Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
    Aneurin Venables, Ysgol Uwchradd Grango, Rhanbarth Fflint Maelor
176:   Grwp Llefaru 15-19 oed (D)
1af
    Grwp Castell Alun, Ysgol Uwchradd Castell Alun, Rhanbarth Fflint Maelor