Canlyniadau

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Mared Lloyd-Jones, Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Cerian Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Gwern Penri, Ysgol Gynradd Rhydypennau, Rhanbarth Ceredigion
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Megan Haf, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Gwawr Hatcher, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Caryl Griffiths, Ysgol Gynradd Penmorfa, Rhanbarth Ceredigion
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Ceris James, Ysgol Gynradd Beulah, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Elgan Evans, Adran Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Rhian Whalley, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Heledd Llwyd a Gwenllian Llwyd, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Elen Thomas a Rhian Whalley, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Hannah a Dion Edwards, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
5:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Tirion Haf Lewis, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Nia Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Elen Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
6:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Guto Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Rhys Griffiths, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Rhys Hedd Pugh Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
7:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Tomi Turner a James Hancock Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Lia Jones a Carys Stephens, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Esyllt Thomas a Elen Thomas, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Osian Rees a James Forrester Evans, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
8:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Heledd Hughes, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Rhian Lois Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Einir Ryder, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
9:   Unawd Bechgyn 15-19 oed
1af
    Rhodri Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Peter Horton, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Rhydian Bowen, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
10:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Ceirios Evans a Nerys Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Louise Jones a Sian Brough, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Heledd Hughes a Lowri Evans, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
11:   Unawd 19-25 oed
1af
    Gwawr Edwards, Aelod Unigol C. Aeron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    G. T. Vearey-Roberts, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Iwan Griffiths, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
12:   Unawd allan o Sioe Gerdd 14-25 oed
1af
    Rhian Lois Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Lisa Mair Evans, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Heledd Mai Hughes, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
13:   Parti (Adran) dan 12 oed
1af
    , Adran Llanwenog, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Adran Talentau Teifi, Rhanbarth Ceredigion
14:   Côr (Adran) dan 12 oed
1af
    , Adran Llanwenog, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Adran Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
15:   Parti Deusain (Adran) dan 15 oed
1af
    , Aewlyd Bro Cerdin, Rhanbarth Ceredigion
17:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Capel Cynon, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Beulah, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llangwyryfon, Rhanbarth Ceredigion
18:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
19:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Brynsaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Gynradd Penparc, Rhanbarth Ceredigion
20:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
21:   Parti Deulais dan 12 oed (Y.C./Adran)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
23:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
24:   Parti Bechgyn 12-15 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
25:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
26:   Côr Merched S.A. dan 19 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
27:   Côr Bechgyn T.B. dan 19 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
28:   Côr S.A.T.B. dan 19 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
30:   Parti Deusain (Aelwyd/Adran) dan 19 oed
1af
    , Aewlyd Bro Cerdin, Rhanbarth Ceredigion
31:   Pedwarawd (Aelwyd) 14-25 oed (Digyfeiliant)
1af
    , Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
32:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Parti Celyn, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Parti Panty, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
33:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
35:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
36:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Heledd Gwenog Llwyd, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Cadi Haf Thomas, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Ceris James, Ysgol Gynradd Beulah, Rhanbarth Ceredigion
37:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Elen Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Guto Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Tomi Turner, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
38:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Ceirios Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Enfys Hatcher, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Caryl Haf Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
39:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    G. T. Vearey-Roberts, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
41:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Judith Musker Turner, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Jessie Brookes, Ysgol Gynradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Holly Corlett, Adran Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
42:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Judith Musker Turner, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Heledd Griffiths, Ysgol Gynradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Sioned Maskell, Ysgol Gynradd Capel Dewi, Rhanbarth Ceredigion
43:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Heledd Griffiths, Ysgol Gynradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    James Salmon, Adran Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Eilir Pryse, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
44:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Huw Llyr Evans, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Elgan Evans, Adran Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Freddie Brown, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
45:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Elain Jones, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Elliw Davies, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Heledd Gwenog Llwyd, Adran/Aelwyd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
46:   Parti Recorder dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Capel Cynon, Rhanbarth Ceredigion
47:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
50:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Rhodri Taylor, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Betsan Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Catrin Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
52:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Betsan Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    James A Hancock-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Llywelyn Jones, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
53:   Unawd Pres 12-15 oed
1af
    Cerith Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Gethin Wyn Phillips, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Benjamin Brunt, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
54:   Unawd Telyn 12-15 oed
1af
    Llywelyn Jones, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Angharad Efans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
55:   Ensemble 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
56:   Unawd Chwythbrennau 15-19 oed
1af
    Jenny Thorogood, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Ffion Llewelyn, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Rhian Williams, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Nia Medi Jones, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
57:   Unawd Llinynnol 15-19 oed
1af
    Lowri Clarke, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Michelle Jenkins, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
58:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Endaf Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Ffion Harries, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
59:   Unawd Pres 15-19 oed
1af
    Jason Lewis, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
63:   Ensemble 15-25 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
64:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
68:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Heini Mai Evans Williams, Ysgol Gynradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Mared Lloyd-Jones, Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Lowri Jones, Adran Llambed, Rhanbarth Ceredigion
69:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Gwawr Hatcher, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Heledd Hawkins, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Dion Edwards, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
70:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Heledd Gwenog Llwyd, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Hannah Edwards, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Richard James, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
71:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Elen Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Buddig Mair Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Carys Stephens, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
73:   Unawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Nerys Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Enfys Hatcher, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Carys Mula, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
75:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    G. T. Vearey-Roberts, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
76:   Deuawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Osian Gwynn & Esyllt Tudur, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
79:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
80:   Côr Cerdd Dant dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
87:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Dafydd James, Ysgol Gynradd Beulah, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Megan Meredith, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Shannon Evans, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
88:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Osian Llyr Rees, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Gwenllian Llwyd, Adran/Aelwyd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Osian Evans, Ysgol Gynradd Brynsaron, Rhanbarth Ceredigion
89:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Ceris James, Ysgol Gynradd Beulah, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Dion Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Jos Jones, Ysgol Gynradd Myfenydd, Rhanbarth Ceredigion
90:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Penparc, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Gynradd Dihewyd, Rhanbarth Ceredigion
91:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Dafydd Rees, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Gethin Lewis, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Elin Jones, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
92:   Grwp Llefaru (Adran) dan 12 oed
1af
    , Adran Llambed, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Adran Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
94:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
95:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Huw Bryant, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Rhian Dobson, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Lowri Jones, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
96:   Grwp Llefaru 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
97:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Iwan Griffiths, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Gwenllian Glyn, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
98:   Grwp Llefaru (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Parti Panty, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Parti Celyn, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
99:   Siarad Cyhoeddus Unigol dan 19 oed
1af
    Esyllt Thomas, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
103:   Ymgom dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Dihewyd, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Gynradd Penparc, Rhanbarth Ceredigion
105:   Cân Actol dan 12 oed (Ysg. hyd 100 / Adrannau)
1af
    , Ysgol Gynradd Penlon, Rhanbarth Ceredigion
106:   Cân Actol (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gynradd Rhydypennau, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
107:   Ymgom 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
108:   Grwp Detholiad Llafar 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
109:   Ymgom 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
110:   Grwp Detholiad Llafar 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
118:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Cei Newydd, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Craig yr Wylfa, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
119:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Cei Newydd, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Penboyr, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Gynradd Penuwch, Rhanbarth Ceredigion
120:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Aberporth, Rhanbarth Ceredigion
122:   Dawns Werin 12-15 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
123:   Dawns Werin 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
124:   Dawns Werin (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
125:   Dawns Werin Unigol i Ferched / Fechgyn dan 12 oed
1af
    Manon Jones, Ysgol Gynradd Cei Newydd, Rhanbarth Ceredigion
126:   Dawns Werin Unigol i Ferched 12-15 oed
1af
    Marged Howells, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Elen Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
127:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 12-15 oed
1af
    Morys Ioan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
128:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Nia Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
130:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
131:   Dawns Stepio dan 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
134:   Gymnasteg Unigol i ferched dan 12 oed
1af
    Abigail Brown, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Megan Rose Northover, Ysgol Gynradd Mynach, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Merrerid Rees, Adran Llambed, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Rhian Jones, Ysgol Gynradd Llanfarian, Rhanbarth Ceredigion
135:   Gymnasteg Unigol i fechgyn dan 12 oed
1af
    Dale Williams, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Geraint Jones, Ysgol Gynradd Trefeurig, Rhanbarth Ceredigion
136:   Tîm Gymnasteg Cymysg dan 12 oed (Ysg. hyd 75)
1af
    , Ysgol Gynradd Syr John Rhys, Rhanbarth Ceredigion
137:   Tîm Gymnasteg Cymysg dan 12 oed (Ysg. dros 75)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
138:   Parau Gymnasteg dan 12 oed
1af
    Mererid a Samantha, Adran Llambed, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Nina a Lynette, Ysgol Gynradd Padarn Sant, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Rebecca a Huw, Ysgol Gynradd Syr John Rhys, Rhanbarth Ceredigion
139:   Triawd Gymnasteg dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
140:   Gymnasteg Unigol i Ferched 12-15 oed
1af
    Leah Hargeaves, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Caryl Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
142:   Gymnasteg Unigol i Fechgyn 12-15 oed
1af
    Mathew Evans, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
147:   Gymnasteg Unigol i Fechgyn 15-19 oed
1af
    Dafydd Rees, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Aled Rhys Jones, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Aled Liam James, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
149:   Parau Gymnasteg 15-19 oed
1af
    Aled Jones a Aled James, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
153:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Y Ferwig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Penboyr, Rhanbarth Ceredigion
156:   Dawns Greadigol i bedwarawd 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
159:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Autumn Gale, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Catrin Howells, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Marina Tilby, Ysgol Gynradd Cei Newydd, Rhanbarth Ceredigion
160:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llangeitho, Rhanbarth Ceredigion
161:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Caroline Davies, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Michelle James, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Elin Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
162:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
163:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Sarah VaughAn Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Lisa Mair Evans, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
164:   Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
166:   Parti Cerdd Dant (Unsain) dan 12 oed (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
167:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
168:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Marc Ramsey, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Lucy Scott, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Charlotte Stephens, Ysgol Gynradd Trefilan, Rhanbarth Ceredigion
169:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Samantha Huang, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Rebecca Ferrano, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Gabby Leister, Ysgol Gynradd Dihewyd, Rhanbarth Ceredigion
170:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Zoe Moulster, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
2il
    Virginia Brown, Adran Llanwenog, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    Althaea Sandover, Ysgol Gynradd Dihewyd, Rhanbarth Ceredigion
171:   Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
    , Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
172:   Ymgom dan 12 oed (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
2il
    , Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
173:   Llefaru Unigol 12-15 oed (D)
1af
    Caroline Davies, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
177:   Cân Actol dan 12 oed (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion