Canlyniadau

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Aled Owen, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Sioned Mair Beynon, Ysgol Gynradd Abernant, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Cerys Haf Brooker, Ysgol Gynradd Pontyberem, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Elliw Celyn James, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Enlli Lewis, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Angharad John, Ysgol Gynradd Llanddarog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Ceirios Davies, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Lauren Morgan, Ysgol Gynradd Gwynfryn, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Lowri Ann Howells, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Elin Evans a Gwen Evans, Ysgol Gynradd Llanddarog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Ffion Bevan a Mari Hupfield, Adran Ffynnonddrain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Catrin Thomas a Chris Richards, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
5:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Elin Wyn Williams, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Jodie Warlow, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Susanna Bowen, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
6:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Gethin Lewis, Adran/Aelwyd Bro Gynin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
7:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Lleucu Phillips a Rachel Sillas, Aelwyd Hafodwennog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Sarah Armstrong a Nia Wyn, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
8:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Jade Steele, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Sian Lloyd, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Mignon James, Aelod Unigol C. Mynydd Mawr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
9:   Unawd Bechgyn 15-19 oed
1af
    Sion Owen, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
10:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Dawn Roberts a Sian Jenkins, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Lowri Ann a Ffion Haf, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Rita Bevan a Rhiannon Mair Lewis, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
11:   Unawd 19-25 oed
1af
    Lowri Evans, Aelwyd Hafodwennog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Rheinallt Arwyn Jones, Aelod Unigol C. Mynydd Mawr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Mair Jones, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
12:   Unawd allan o Sioe Gerdd 14-25 oed
1af
    Owain Llyr Williams, Aelwyd Hafodwennog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Rita Bevan, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
13:   Parti (Adran) dan 12 oed
1af
    Adran Ffynnonddrain, Adran Ffynnonddrain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
14:   Côr (Adran) dan 12 oed
1af
    Cor Ffynnonddrain, Adran Ffynnonddrain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
15:   Parti Deusain (Adran) dan 15 oed
1af
    Aelwyd Hafodwenog, Aelwyd Hafodwennog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Aelwyd Myrddin, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
16:   Côr (Adran) dan 15 oed
1af
    Ysgol Berfformio Dyffryn Tyai, Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
17:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. hyd 50)
1af
    Llanboidy, Ysgol Gynradd Llanboidy, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Abergwili, Ysgol Gynradd Abergwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
18:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 50)
1af
    Llanddarog, Ysgol Gynradd Llanddarog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Hafodwenog, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Y Dderwen, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
19:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. hyd 150)
1af
    Llanpumsaint, Ysgol Gynradd Llanpumsaint, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Hafodwenog, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
20:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    Cor Y Dderwen, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
21:   Parti Deulais dan 12 oed (Y.C./Adran)
1af
    Parti Y Dderwen, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Parti Llanddarog, Ysgol Gynradd Llanddarog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
23:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    Parti Dyffryn Taf, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Parti Bro Myrddin, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
24:   Parti Bechgyn 12-15 oed
1af
    Parti Bro Myrddin, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Parti Maes yr Yrfa, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Parti Dyffryn Taf, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
25:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    Cor Bro Myrddin, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Cor Maes yr Yrfa, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
26:   Côr Merched S.A. dan 19 oed
1af
    Cor Bro Myrddin, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Cor Dyffryn Taf, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
27:   Côr Bechgyn T.B. dan 19 oed
1af
    Cor Maes yr Yrfa, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
28:   Côr S.A.T.B. dan 19 oed
1af
    Cor Bro Myrddin, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Cor Maes yr Yrfa, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
29:   Ensemble Lleisiol dan 19 oed (Digyfeiliant)
1af
    Ensemble Bro Myrddin, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
30:   Parti Deusain (Aelwyd/Adran) dan 19 oed
1af
    Aelwyd Myrddin, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Aelwyd Hafodwenog, Aelwyd Hafodwennog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
31:   Pedwarawd (Aelwyd) 14-25 oed (Digyfeiliant)
1af
    Aelwyd Hafodwenog, Aelwyd Hafodwennog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Coleg y Drindod, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
32:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Coleg y Drindod, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Aelwyd Hafodwenog, Aelwyd Hafodwennog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
33:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Coleg y Drindod, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Aelwyd Hafodwenog, Aelwyd Hafodwennog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
35:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Coleg y Drindod, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Aelwyd Hafodwenog, Aelwyd Hafodwennog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
36:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Teleri Williams, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Carwyn Davies, Ysgol Gynradd Llanddarog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Mirain Davies, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
37:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Elin Wyn Williams, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Catrin Phillips, Adran/Aelwyd Bro Gynin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
38:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Sian Lloyd, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Mignon James, Aelod Unigol C. Mynydd Mawr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
39:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Emma Jones, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
41:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Catrin Price, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Steven Evans, Ysgol Gynradd Gwynfryn, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Sioned Evans, Ysgol Gynradd Bancyfelin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
42:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Ceri Willingdale, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Mirain Haf Jones, Ysgol Gynradd Pontyberem, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Claire Roberts, Ysgol Gynradd Glanyfferi, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
43:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Flora Upton, Ysgol Gynradd Griffith Jones, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Mirain Sara Lewis, Ysgol Gynradd Drefach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Heledd Evans, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
44:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Roy Llewellyn, Ysgol Gynradd Drefach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
45:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Elan Haf Ward, Ysgol Gynradd Bancyfelin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Saran Richards, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
46:   Parti Recorder dan 12 oed
1af
    Gwynfryn, Ysgol Gynradd Gwynfryn, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Glan y Fferi, Ysgol Gynradd Glanyfferi, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
47:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    Glan y Fferi, Ysgol Gynradd Glanyfferi, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Gwynfryn, Ysgol Gynradd Gwynfryn, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
50:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Geraint Price, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Ellen Mason, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Eluned Daniels, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
51:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Helen Roberts, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Eirian Evans, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
52:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Teleri Haf Gravell, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Garmon Iago, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Ellen Mason, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
54:   Unawd Telyn 12-15 oed
1af
    Anne Denholm, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Ellen Mason, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
55:   Ensemble 12-15 oed
1af
    Geraint Price a Anne Denholm, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
56:   Unawd Chwythbrennau 15-19 oed
1af
    Dafydd Loughran, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
57:   Unawd Llinynnol 15-19 oed
1af
    Mary Denholm, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
58:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Rhiannon Prichard, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Mary Denholm, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
59:   Unawd Pres 15-19 oed
1af
    Sion Owen, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
60:   Unawd Telyn 15-19 oed
1af
    Gwenllian Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
61:   Deuawd Piano dan 19 oed
1af
    Gwenllian a Rhiannon, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Rhys Davies a Anwen Evans, Adran/Aelwyd Bro Gynin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
63:   Ensemble 15-25 oed
1af
    Maes yr Yrfa, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Bro Myrddin, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
64:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    Maes yr Yrfa, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Bro Myrddin, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
68:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Lowri Heseltine, Ysgol gynradd Penygroes, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
69:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Enlli Lewis, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Elliw Celyn James, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
70:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Siwan Jones, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Rheon Dafydd James, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
71:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Gethin Lewis, Adran/Aelwyd Bro Gynin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
73:   Unawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Sioned Mair Jones, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
79:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) dan 12 oed
1af
    Parti Y Dderwen, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Parti Hafodwenog, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
80:   Côr Cerdd Dant dan 12 oed
1af
    Cor Y Dderwen, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
81:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) dan 12 oed
1af
    Parti Ffynnonddrain, Adran Ffynnonddrain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
87:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Lowri Heseltine, Ysgol gynradd Penygroes, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Aled Owen, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Nia Davies, Ysgol Gynradd Griffith Jones, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
88:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Sioned Evans, Ysgol Gynradd Bancyfelin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Enlli Lewis, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
89:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Elan Haf Ward, Ysgol Gynradd Bancyfelin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Manon Owen, Adran Ffynnonddrain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Sioned Haf Parry, Ysgol gynradd Penygroes, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
90:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    Hendygwyn, Ysgol Gynradd Hendygwyn, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Drefach, Ysgol Gynradd Drefach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Llangynnwr, Ysgol Gynradd Llangynnwr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
91:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Miriam Hopwood, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Claire Thomas, Adran/Aelwyd Bro Gynin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Mared Fflur, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
92:   Grwp Llefaru (Adran) dan 12 oed
1af
    Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi, Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
93:   Grwp Llefaru (Adran) dan 15 oed
1af
    Aelwyd Myrddin, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Aelwyd Bro Gynin, Adran/Aelwyd Bro Gynin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
94:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    Grwp Bro Myrddin, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Grwp Dyffryn Taf, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
95:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Robert Thomas, Adran/Aelwyd Bro Gynin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Lewis Sion Ifan, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Owain Phillips, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
96:   Grwp Llefaru 15-19 oed
1af
    Grwp Bro Myrddin, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
97:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Emma Jones, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
98:   Grwp Llefaru (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Coleg y Drindod, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
103:   Ymgom dan 12 oed
1af
    Adran Ffynnonddrain, Adran Ffynnonddrain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
106:   Cân Actol (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 100)
1af
    Y Dderwen, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
107:   Ymgom 12-15 oed
1af
    Maes yr Yrfa, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi, Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
108:   Grwp Detholiad Llafar 12-15 oed
1af
    Maes yr Yrfa, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Dyffryn Taf, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
109:   Ymgom 15-19 oed
1af
    Maes yr Yrfa, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Bro Myrddin, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
110:   Grwp Detholiad Llafar 15-19 oed
1af
    Maes yr Yrfa, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
118:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    Hafodwenog, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
119:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Cynwyl Elfed, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Meidrim, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Carwe, Ysgol Gynradd Carwe, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
120:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    Nantgaredig, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Y Tymbl, Ysgol Gynradd Tymbl, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
121:   Dawns Werin dan 15 oed (Adran)
1af
    Aelwyd Hafodwenog, Aelwyd Hafodwennog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
123:   Dawns Werin 15-19 oed
1af
    Aelwyd Hafodwenog, Aelwyd Hafodwennog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
124:   Dawns Werin (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Aelwyd Hafodwenog, Aelwyd Hafodwennog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
125:   Dawns Werin Unigol i Ferched / Fechgyn dan 12 oed
1af
    Mared Evans, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
126:   Dawns Werin Unigol i Ferched 12-15 oed
1af
    Leisa Davies, Aelwyd Hafodwennog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Lleucu Phillips, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
127:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 12-15 oed
1af
    Nathan Ifans, Aelwyd Hafodwennog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Alun Howells, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
128:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Cerian Phillips, Aelwyd Hafodwennog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Nerys Howells, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
129:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    Gethin Page, Aelwyd Hafodwennog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Tudur Phillips, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
130:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    Aelwyd Hafodwenog, Aelwyd Hafodwennog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Clocswyr Cowin, Adran Clocswyr Cowin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Pontyberem, Ysgol Gynradd Pontyberem, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
131:   Dawns Stepio dan 25 oed
1af
    Aelwyd Hafodwenog, Aelwyd Hafodwennog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Clocswyr Cowin, Adran Clocswyr Cowin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
134:   Gymnasteg Unigol i ferched dan 12 oed
1af
    Nia Thomas, Ysgol Gynradd Griffith Jones, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Llinos Emanuel, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
135:   Gymnasteg Unigol i fechgyn dan 12 oed
1af
    Emyr Jones, Ysgol Gynradd Drefach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Robert Gard, Ysgol Gynradd Llanpumsaint, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Cai Hill, Ysgol Gynradd Llanpumsaint, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
136:   Tîm Gymnasteg Cymysg dan 12 oed (Ysg. hyd 75)
1af
    Cefneithin, Ysgol Gynradd Cefneithin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Llanpumsaint, Ysgol Gynradd Llanpumsaint, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
137:   Tîm Gymnasteg Cymysg dan 12 oed (Ysg. dros 75)
1af
    Y Dderwen, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
138:   Parau Gymnasteg dan 12 oed
1af
    Nerys Evans a Nia Thomas, Ysgol Gynradd Griffith Jones, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Llinos Emanuel a Emily Thomas, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
139:   Triawd Gymnasteg dan 12 oed
1af
    Catrin, Emily a Lewis, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
140:   Gymnasteg Unigol i Ferched 12-15 oed
1af
    Emily Evans, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Hannah Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
142:   Gymnasteg Unigol i Fechgyn 12-15 oed
1af
    Geraint Price, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
144:   Gymnasteg Parau 12-15 oed
1af
    Emily Evans a Hannah Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
145:   Gymnasteg Unigol i Ferched 15-19 oed
1af
    Anneliese Evans, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
153:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    Hafodwenog, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Cefneithin, Ysgol Gynradd Cefneithin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
156:   Dawns Greadigol i bedwarawd 15-19 oed
1af
    Bro Myrddin, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
159:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Aangharad Allinson, Ysgol Gynradd Tymbl, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Jessie-Ann Lewis, Ysgol Gynradd Y Model, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Lowri Howells, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
160:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    Tymbl, Ysgol Gynradd Tymbl, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Peniel, Ysgol Gynradd Peniel, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Parti Amdani, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
161:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Laura Holly, Ysgol Gyfun Cwm Gwendraeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Elin Wyn Williams, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Claire Thomas, Adran/Aelwyd Bro Gynin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
162:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    Grwp Rhianedd, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Grwp Ffion, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
    Grwp Indeg, Aelwyd Hafodwennog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
163:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Cerian Phillips, Aelwyd Hafodwennog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Louise Davies, Ysgol Gyfun Cwm Gwendraeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
164:   Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
1af
    Gwendraeth, Ysgol Gyfun Cwm Gwendraeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Maridunum, Ysgol Gyfun Maridinum, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
168:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Megan Jones, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Thomas Martin Smith, Ysgol Gynradd Llangynnwr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
169:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Keely Hilton, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
170:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Shelby Hilton, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Sophie Hill, Ysgol Gynradd Llangynnwr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
171:   Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
1af
    Llangynnwr, Ysgol Gynradd Llangynnwr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
173:   Llefaru Unigol 12-15 oed (D)
1af
    Diana Higginson, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
    Lucy Roberts, Ysgol Gyfun Maridinum, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
175:   Llefaru Unigol 15-19 oed (D)
1af
    Abel Pearson, Ysgol Gyfun Maridinum, Rhanbarth Gorllewin Myrddin