Canlyniadau

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Marged Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
2il
    Beca Richards, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Ffion Ridgeway, Ysgol Gynradd Treletert, Rhanbarth Penfro
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Catrin Raymond, Ysgol Gynradd Mathri, Rhanbarth Penfro
2il
    Sioned Llewelyn, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Sara Watkins, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    James Blundall, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
2il
    Hope Dowsett, Ysgol Gynradd Bro Ingli, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Ellie Robinson, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    James a Toby, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
2il
    Dion a Caryl, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Rhys a Katie, Ysgol Gynradd Bro Ingli, Rhanbarth Penfro
5:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Delun Gibby, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
    Rebecca Richards, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Amanda Williams, Adran Maenclochog, Rhanbarth Penfro
6:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Iwan Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
    Vaughan Davies, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
7:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Iwan a Sian, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
    Delun a Pippa, Adran Maenclochog, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Angharad ac Esyllt, Adran Maenclochog, Rhanbarth Penfro
8:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Kelly Evans, Aelwyd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
2il
    Daniella Collella, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Lowri Warlow, Aelwyd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
9:   Unawd Bechgyn 15-19 oed
1af
    Hywel Davies, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
10:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Ffion a Kelly, Aelwyd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
2il
    Hywel a Luke, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
11:   Unawd 19-25 oed
1af
    Nia Harries, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
12:   Unawd allan o Sioe Gerdd 14-25 oed
1af
    Kelly Ann Evans, Aelwyd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
2il
    Sheena Williams, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
13:   Parti (Adran) dan 12 oed
1af
    , Adran Carn Ifan, Rhanbarth Penfro
2il
    , Adran Croesgoch, Rhanbarth Penfro
14:   Côr (Adran) dan 12 oed
1af
    , Adran Carn Ifan, Rhanbarth Penfro
2il
    , Adran Croesgoch, Rhanbarth Penfro
17:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
2il
    , Ysgol Gynradd Casblaidd, Rhanbarth Penfro
18:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
2il
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
3ydd
    , Ysgol Gynradd Bro Ingli, Rhanbarth Penfro
19:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
2il
    , Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
3ydd
    , Ysgol Gynradd Treletert, Rhanbarth Penfro
20:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Tavernspite, Rhanbarth Penfro
21:   Parti Deulais dan 12 oed (Y.C./Adran)
1af
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
2il
    , Ysgol Gynradd Treletert, Rhanbarth Penfro
30:   Parti Deusain (Aelwyd/Adran) dan 19 oed
1af
    , Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
2il
    , Aelwyd Ffynnonwen, Rhanbarth Penfro
31:   Pedwarawd (Aelwyd) 14-25 oed (Digyfeiliant)
1af
    , Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
32:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
34:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)
1af
    , Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
35:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
36:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Ffion Williams, Ysgol Gynradd Llanychllwydog, Rhanbarth Penfro
2il
    Sioned Llewelyn, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Catrin Raymond, Ysgol Gynradd Mathri, Rhanbarth Penfro
37:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Jessica Robinson, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
    Angharad Edwards, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Delun Gibby, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
38:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Laura Blundall, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
2il
    Ffion James, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Gwydion Griffiths, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
39:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Nia Harries, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
41:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    James Griffiths, Ysgol Gynradd Stepaside, Rhanbarth Penfro
2il
    Elena Ciccotti, Ysgol Iau Dinbych y Pysgod, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Alice Simon, Ysgol Gynradd Stackpole, Rhanbarth Penfro
42:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Kira Hurdy, Ysgol Gynradd Stepaside, Rhanbarth Penfro
2il
    Cethin Ravenhill, Ysgol Gynradd Cosheston, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Adam North, Ysgol Gynradd Stepaside, Rhanbarth Penfro
43:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Daniel James, Ysgol Gynradd Stackpole, Rhanbarth Penfro
2il
    Blythe Davies, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Alice Simon, Ysgol Gynradd Stackpole, Rhanbarth Penfro
44:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Ffion Williams, Ysgol Gynradd Llanychllwydog, Rhanbarth Penfro
2il
    Rhys Sajko, Ysgol Gynradd Bro Ingli, Rhanbarth Penfro
46:   Parti Recorder dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
2il
    , Ysgol Bro Dewi, Rhanbarth Penfro
50:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Elinor Williams, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
    Sebastian Bucherts, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Heledd Gwynn, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
51:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Vaughan Davies, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
2il
    Bethan Howell, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Samuel Kurtz, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
52:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Siwan Griffiths, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
2il
    Bethan Howell, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Samuel Kurtz, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
53:   Unawd Pres 12-15 oed
1af
    Daniel Sajko, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
57:   Unawd Llinynnol 15-19 oed
1af
    Ruth Llewhelin, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
58:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Jocelyn Freeman, Aelod Unigol Cylch Dewi, Rhanbarth Penfro
2il
    Ruth Llewhelin, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
59:   Unawd Pres 15-19 oed
1af
    Mathew Jenkins, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
2il
    Rhiannon Jane Griffiths, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
62:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    Claire Jones, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
68:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Marged Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
2il
    Scott Robinson, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Beca Richards, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
69:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Sioned Llewelyn, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
2il
    Ffion Williams, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
70:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Catrin Llewelyn, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
2il
    Ellie Robinson, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Hannah Watkins, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
71:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Siwan Griffiths, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
    Rhiannon Llewelyn, Aelwyd Ffynnonwen, Rhanbarth Penfro
73:   Unawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Trystan Griffiths, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
79:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
83:   Parti Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
87:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Marged Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
2il
    Sioned Thomas, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Thomas Evans, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
88:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Catrin Raymond, Ysgol Gynradd Mathri, Rhanbarth Penfro
2il
    Sioned Llewelyn, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Ifan Phillips, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
89:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Nia Rees, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
2il
    Ffion Williams, Ysgol Gynradd Llanychllwydog, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Dafydd Phillips, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
90:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Blaenffos, Rhanbarth Penfro
2il
    , Ysgol Gynradd Arberth, Rhanbarth Penfro
3ydd
    , Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
91:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Amanda Williams, Adran Maenclochog, Rhanbarth Penfro
2il
    Pippa Williams, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Jessica Robinson, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
92:   Grwp Llefaru (Adran) dan 12 oed
1af
    , Adran Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
95:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Gwenllian Higginson, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
    Manon Volk, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
103:   Ymgom dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
2il
    , Ysgol Gynradd Crymych, Rhanbarth Penfro
3ydd
    , Ysgol Gynradd Treletert, Rhanbarth Penfro
109:   Ymgom 15-19 oed
1af
    , Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
118:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    Parti Alexandra, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
2il
    Parti Glenn, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
119:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
120:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    Parti Dominic, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
2il
    Parti Leigh, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
3ydd
    , Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
122:   Dawns Werin 12-15 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
123:   Dawns Werin 15-19 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
125:   Dawns Werin Unigol i Ferched / Fechgyn dan 12 oed
1af
    Carys Davies, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
2il
    Iwan Hughes, Ysgol Gynradd Wdig, Rhanbarth Penfro
130:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
135:   Gymnasteg Unigol i fechgyn dan 12 oed
1af
    Rhys Clutterbuck, Ysgol Gynradd Glan Cleddau, Rhanbarth Penfro
2il
    Harry Owen, St. Oswald's V.A., Rhanbarth Penfro
3ydd
    Jack Richards, Ysgol Gynradd Orielton, Rhanbarth Penfro
145:   Gymnasteg Unigol i Ferched 15-19 oed
1af
    Sarah Cole, Ysgol Uwchradd Greenhill, Rhanbarth Penfro
154:   Dawns Greadigol 12-15 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Dewi Sant, Rhanbarth Penfro
159:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Catrin Llewelyn, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
2il
    Ellie Robinson, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Elizabeth Moore, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
160:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Glandwr, Rhanbarth Penfro
2il
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
3ydd
    , Ysgol Gynradd Brynconin, Rhanbarth Penfro
161:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Aneura Phillips, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
    Sioned Williams, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Sara Ladd, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
162:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    Grwp Jessica, Ysgol Uwchradd Dewi Sant, Rhanbarth Penfro
2il
    Grwp Siwan, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Grwp Jenny, Ysgol Uwchradd Dewi Sant, Rhanbarth Penfro
163:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Rachel Boulton, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
    Lisa Starkey, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Stacey Jones, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
164:   Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
166:   Parti Cerdd Dant (Unsain) dan 12 oed (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
168:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Beth Williams, Ysgol Gynradd Saundersfoot, Rhanbarth Penfro
2il
    Kate Phillips, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Ceri-Ann Absalom, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
169:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Lily Whitehurst, Ysgol Gynradd Saundersfoot, Rhanbarth Penfro
2il
    Holly Mowlam, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Steffan Morgan-Davies, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
170:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Laura Venables, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
2il
    Cethin Ravenhill, Ysgol Gynradd Cosheston, Rhanbarth Penfro
3ydd
    Emily Grimwood, Ysgol Bro Dewi, Rhanbarth Penfro
171:   Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
2il
    , Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
3ydd
    , Ysgol Gynradd Saundersfoot, Rhanbarth Penfro
172:   Ymgom dan 12 oed (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
173:   Llefaru Unigol 12-15 oed (D)
1af
    Jana Neuman, Ysgol Uwchradd Dewi Sant, Rhanbarth Penfro
2il
    Rhian Fraser, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
174:   Grwp Llefaru 12-15 oed (D)
1af
    , Ysgol Uwchradd Dewi Sant, Rhanbarth Penfro
175:   Llefaru Unigol 15-19 oed (D)
1af
    Fiona Harries, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
2il
    Zack Williams, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro