Canlyniadau

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Megan Ware, Ysgol Gynradd Tyle'r Ynn, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Cellan Ellis, Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Megan Strawbrigdge, Ysgol Gymraeg Bryniago, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Hannah Davies, Ysgol Gynradd Gymraeg Blaendulais, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Katie Davies, Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Emyr Llyr, Ysgol Gynradd Y Wern, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Ania Davies, Ysgol Gynradd Pontardawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Osian Dafydd, Ysgol Gymraeg Bryniago, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Jalisa Andrews, Ysgol Gymraeg Rhosafan, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Grace + Finney, Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Osian + Eirlys, Ysgol Gymraeg Bryniago, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Nicola + Georgia, Ysgol Gynradd Tyle'r Ynn, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
5:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Rhiannon Watson, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Naomi Morris, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Alice Tomos, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
6:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Steffan Morris, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Elidir Dafydd, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Anton Hinchcliffe, Ysgol Gyfun Glan Afan, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
7:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Laura Beth + Mary, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Trystan + Rhydian, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Rhysian + Ceri Rhian, Aelwyd Clydach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
8:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Myfanwy Evans, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Mari Jones, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
9:   Unawd Bechgyn 15-19 oed
1af
    Thomas Edward Bennett, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Aled Hopton, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
10:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Aanna + Bethan, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Ffion + Catrin, Aelwyd Clydach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
11:   Unawd 19-25 oed
1af
    Angharad Lisabeth Rees, Aelod Unigol C. Nedd ac Afan, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Aled Owain Morgan, Aelwyd Clydach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
12:   Unawd allan o Sioe Gerdd 14-25 oed
1af
    Angharad Lisabeth Rees, Aelod Unigol C. Nedd ac Afan, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Lowri Mair, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Gwenllian Haf Richards, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
13:   Parti (Adran) dan 12 oed
1af
    , Adran Llwynbrwydrau, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    , Adran Nedd, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
14:   Côr (Adran) dan 12 oed
1af
    , Adran Llwynbrwydrau, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    , Adran Nedd, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
15:   Parti Deusain (Adran) dan 15 oed
1af
    , Aelwyd Clydach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
18:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    , Ysgol Gymraeg Castell Nedd, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
19:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Tyle'r Ynn, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
20:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    , Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Castell Nedd, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
21:   Parti Deulais dan 12 oed (Y.C./Adran)
1af
    , Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    , Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    , Ysgol Gynradd Tyle'r Ynn, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
23:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    , Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
24:   Parti Bechgyn 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    , Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
25:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    , Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
26:   Côr Merched S.A. dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
27:   Côr Bechgyn T.B. dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
28:   Côr S.A.T.B. dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
33:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd Clydach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
36:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Jessica Jones, Ysgol Gymraeg Castell Nedd, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Kate Harwood, Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Osian Dafydd, Ysgol Gymraeg Bryniago, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
37:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Christiana Chilcott, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Elidir Dafydd, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Alice Tomos, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
38:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Ffion Lewis, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Lowri Mair, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
39:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Aled Owain Morgan, Aelwyd Clydach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
40:   Côr Gwerin Tri Llais dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
41:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Sean McGlinchey, Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Hannah Washer, Ysgol Gynradd Trefansel, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Caradog Jones, Ysgol Gynradd Pontardawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
42:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Osian Dafydd, Ysgol Gymraeg Bryniago, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Robert Colwell, Ysgol Gynradd Pontardawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
43:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Rhidian Beddoe, Ysgol Gynradd Pontardawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Lowri Thomas, Ysgol Gymraeg Bryniago, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Hannah Pearce, Ysgol Gymraeg Castell Nedd, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
44:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Alex Horanszky, Ysgol Gynradd Cwmgors, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Lowri Thomas, Ysgol Gymraeg Bryniago, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
45:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Emma Llywelyn, Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Lowri Thomas, Ysgol Gymraeg Bryniago, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Mari Harries, Ysgol Gynradd Pontardawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
47:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    Tebannws, Ysgol Gymraeg Trebannws, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Castell Nedd, Ysgol Gymraeg Castell Nedd, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Lon Las, Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
50:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Alice Thomas, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Ieuan Anthony, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
51:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Steffan Morris, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Elidir Dafydd, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
52:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    James Prideaux, Ysgol Gyfun Penyrheol, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Cameron Plumb, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
53:   Unawd Pres 12-15 oed
1af
    Hywel S Jones, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    James Prideaux, Ysgol Gyfun Penyrheol, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
54:   Unawd Telyn 12-15 oed
1af
    Cameron Plumb, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Laura Beth Davies, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Owain Hughes, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
55:   Ensemble 12-15 oed
1af
    Ystalyfera, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Bryn Tawe, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Penyrheol, Ysgol Gyfun Penyrheol, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
56:   Unawd Chwythbrennau 15-19 oed
1af
    Anna McGlinchey, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
57:   Unawd Llinynnol 15-19 oed
1af
    Gwenllian Haf Richards, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
58:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Bethan Fryer, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Anna Mc Glinchey, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
59:   Unawd Pres 15-19 oed
1af
    Thomas Rapsey, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
60:   Unawd Telyn 15-19 oed
1af
    Hannah Stone, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
61:   Deuawd Piano dan 19 oed
1af
    Bethan Fryer a Heather Williams, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
64:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    Ysgol Gwyr, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
68:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Cerianne Davies, Ysgol Gynradd Pontardawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
69:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Kate Harwood, Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Hannah Davies, Ysgol Gynradd Gymraeg Blaendulais, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Ashley R Evans, Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
70:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Annest Horan, Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    James Watts, Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Mari Harries, Ysgol Gynradd Pontardawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
71:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Emily Tucker, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Sioned James, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Rhysian Miles, Aelwyd Clydach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
72:   Deuawd Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    Laura Beth+ Mary, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
73:   Unawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Catrin Morrison, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Mari Jones, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
79:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    , Ysgol Gynradd Tyle'r Ynn, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
80:   Côr Cerdd Dant dan 12 oed
1af
    , Adran Lonlas, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
81:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) dan 12 oed
1af
    , Aelwyd Clydach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
83:   Parti Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
84:   Côr Cerdd Dant dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
87:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Cellan Ellis, Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Emma Crosby, Ysgol Gynradd Felindre, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Rhys Gealey, Ysgol Gymraeg Bryniago, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
88:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Gwen King, Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Esyllt Lewis, Ysgol Gynradd Felindre, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Saran Davies, Ysgol Gynradd Login Fach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
89:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Annest Horan, Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Loti Flowers, Ysgol Gynradd Gymraeg Blaendulais, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Grace Roberts, Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
90:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    , Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
91:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Glesni Euros, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Emily Tucker, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Chelsea Leigh, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
94:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    , Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
95:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Lowri Mair, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Ffion Lewis, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
97:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Rebecca Lewis, Aelwyd Clydach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
103:   Ymgom dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    , Ysgol Gynradd Tyle'r Ynn, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Bryniago, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
106:   Cân Actol (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
107:   Ymgom 12-15 oed
1af
    Dewi + Alice, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    , Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
108:   Grwp Detholiad Llafar 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
111:   Cân Actol dan 15 oed
2il
    , Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
118:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Gellionnen, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    , Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
120:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Tyle'r Ynn, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    , Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    , Ysgol Gynradd Gwaun Cae Gurwen, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
122:   Dawns Werin 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
123:   Dawns Werin 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
125:   Dawns Werin Unigol i Ferched / Fechgyn dan 12 oed
1af
    Louise Smith, Ysgol Gynradd Tyle'r Ynn, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Robert Colwell, Ysgol Gynradd Pontardawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
128:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Sammie Colwell, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
130:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Tyle'r Ynn, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
134:   Gymnasteg Unigol i ferched dan 12 oed
1af
    Danielle Lewis, Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Carly Lewis, Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Kelsey Allan, Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
137:   Tîm Gymnasteg Cymysg dan 12 oed (Ysg. dros 75)
1af
    , Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
139:   Triawd Gymnasteg dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
140:   Gymnasteg Unigol i Ferched 12-15 oed
1af
    Jessica Gazzi, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
141:   Gymnasteg Tîm o Ferched 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
142:   Gymnasteg Unigol i Fechgyn 12-15 oed
1af
    Robert Evans, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
144:   Gymnasteg Parau 12-15 oed
1af
    Genna Thomas+ Alecs Donavan, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
149:   Parau Gymnasteg 15-19 oed
1af
    Naomi John + Nikki Donavan, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
152:   Grwp Aerobig 14-25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
153:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
159:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Emily Mooney, Ysgol Gynradd Login Fach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Elinor Hadley, Ysgol Gynradd Gwaun Cae Gurwen, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Georgia Abraham, Ysgol Gynradd Trefansel, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
160:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    , Ysgol Gynradd Dunvant, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    , Ysgol Gynradd Y Wern, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
161:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Naomi Jenkins, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    Ashleigh Flack, Ysgol Gyfun Glan Afan, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    Jenny Short, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
162:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    , Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
    , Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
164:   Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    , Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
169:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Hannah West, Ysgol Gynradd Parkland, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
170:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Alexander Francis, Ysgol Gynradd Parkland, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
173:   Llefaru Unigol 12-15 oed (D)
1af
    Danielle Monks, Ysgol Gyfun Glan Afan, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
174:   Grwp Llefaru 12-15 oed (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Glan Afan, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
    , Ysgol Gyfun Cwmtawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
176:   Grwp Llefaru 15-19 oed (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Glan Afan, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg