Canlyniadau

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Harriett John, Ysgol Gymraeg Tonyrefail, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Anwen Dixon, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    Daniel Davies, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Bro Morgannwg
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Steffan Arthur, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Natasha Doyle, Ysgol Gymraeg Tonyrefail, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    Lucy Elson, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Bro Morgannwg
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Shaun O'Connor, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Carys Williams, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    Delun Jones, Ysgol Gymraeg Tonyrefail, Rhanbarth Bro Morgannwg
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Aled a Chloe, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Leah ac Hannah, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg
5:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Sioned Rees, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Rhian Davies, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
6:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Steffan Davies, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
8:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Sarah Roderick, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
10:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Sarah ac Hannah, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
18:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    , Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Bro Morgannwg
20:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
36:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Cerys Morgan, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Leah Crudge, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg
37:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Rhian Hiscocks, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
38:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Lowri Jôs, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
41:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Gemma Nash, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
42:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Chloe Williams, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
43:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Chloe Williams, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
45:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Eiri Angharad, Ysgol Gymraeg Garth Olwg, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Cerys Morgan, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
47:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    , Ysgol Gynradd Y Parc, Rhanbarth Bro Morgannwg
50:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Mair Roberts, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Carrie Francis, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
52:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Adam Thomas, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Rhiannon F Davies, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
53:   Unawd Pres 12-15 oed
1af
    David Mace, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
56:   Unawd Chwythbrennau 15-19 oed
1af
    Hannah Miles, Ysgol Gyfun Brynteg, Rhanbarth Bro Morgannwg
58:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Bethan Davies, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
68:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Megan Rees, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Yardley Everton, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
69:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Steffan Arthur, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
70:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Aled Williams, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
71:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Rhian Hiscocks, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
79:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    , Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg
80:   Côr Cerdd Dant dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
87:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Harriett John, Ysgol Gymraeg Tonyrefail, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Owen Kinsey, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    Benjamin Thomas Isaac, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
88:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Christie Thomas, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Rhian Hughes, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    David Lakin, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
89:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Charlotte Hughes, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Elliot Howells, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    Alex Jones, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Bro Morgannwg
90:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    , Ysgol Gymraeg Tonyrefail, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    , Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
91:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Owen John, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Mia James, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
94:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
95:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Timothy Rhys Lloyd, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
96:   Grwp Llefaru 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
103:   Ymgom dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Tonyrefail, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    , Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    , Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
106:   Cân Actol (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg
107:   Ymgom 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
109:   Ymgom 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
118:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    , Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
120:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    , Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    , Ysgol Gynradd Dolau, Rhanbarth Bro Morgannwg
129:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    Eifion Weinzweig, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
153:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
159:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Charlotte Bees, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Caitlin Perry, Ysgol Gymraeg Garth Olwg, Rhanbarth Bro Morgannwg
160:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Dawnswyr Disglair, Llantrisant, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
    , Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
161:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Sioned Rees, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    Katie Williams, Ysgol Gyfun Ynysawdre, Rhanbarth Bro Morgannwg
162:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
    , Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg
163:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Jenny Griffiths, Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhanbarth Bro Morgannwg
173:   Llefaru Unigol 12-15 oed (D)
1af
    Jenitta Wolters, Ysgol Gyfun Ynysawdre, Rhanbarth Bro Morgannwg
174:   Grwp Llefaru 12-15 oed (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Ynysawdre, Rhanbarth Bro Morgannwg
175:   Llefaru Unigol 15-19 oed (D)
1af
    Samantha Llewellyn, Ysgol Gyfun Ynysawdre, Rhanbarth Bro Morgannwg
176:   Grwp Llefaru 15-19 oed (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Ynysawdre, Rhanbarth Bro Morgannwg