Canlyniadau

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Rachel Williams, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Bethan Mclean, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
    Megan Price, Ysgol Gynradd Penderyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Mari Geraint Rees, Ysgol Gymraeg Evan James, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Carlie Enoch, Ysgol Gymraeg Aberdâr, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
    Elin Kelly, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Gareth Evans, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Francis Bennett, Ysgol Gymraeg Pont Sion Norton, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
    Lucy Andrews, Ysgol Gymraeg Aberdâr, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Bethan ac Elina, Ysgol Gymraeg Evan James, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
5:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Mirain Williams, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
6:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Rhys Jones, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
14:   Côr (Adran) dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Pont Sion Norton, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
18:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Danielle, Ysgol Gymraeg Evan James, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
21:   Parti Deulais dan 12 oed (Y.C./Adran)
1af
    , Ysgol Gymraeg Evan James, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
24:   Parti Bechgyn 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
25:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
27:   Côr Bechgyn T.B. dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
28:   Côr S.A.T.B. dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
36:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Owain Roderick, Ysgol Gymraeg Aberdâr, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Bethan Arthur, Ysgol Gymraeg Pont Sion Norton, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
    Gareth Evans, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
83:   Parti Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
84:   Côr Cerdd Dant dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
87:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Iwan Davies, Ysgol Gymraeg Aberdâr, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Bethan McClean, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
    Arwel Brown, Ysgol Gymraeg Evan James, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
88:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Carlie Enoch, Ysgol Gymraeg Aberdâr, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Georgia Gray, Ysgol Gymraeg Evan James, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
    Marie Lewis, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
89:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Elinor Jones, Ysgol Gymraeg Pont Sion Norton, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Amy Williams, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
    James Morgan, Ysgol Gymraeg Aberdâr, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
90:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
91:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Amy Jones, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
94:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
95:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Berwyn Pearce, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
96:   Grwp Llefaru 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
103:   Ymgom dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
107:   Ymgom 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
108:   Grwp Detholiad Llafar 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
110:   Grwp Detholiad Llafar 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
111:   Cân Actol dan 15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
118:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
120:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
137:   Tîm Gymnasteg Cymysg dan 12 oed (Ysg. dros 75)
1af
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
138:   Parau Gymnasteg dan 12 oed
1af
    Alice a Megan, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
159:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Crystal Jones, Ysgol Gymraeg Abercynon, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
160:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    Grwp Lowri, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Grwp Emma, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
161:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Paige Lloyd, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
162:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
168:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Hayley Mumford, Ysgol Gynradd Heolgerrig, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Sarah Jones, Ysgol Gynradd Penderyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
169:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Lucinda Childs, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Debbie Jones, Ysgol Gynradd Heolgerrig, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
    Lowri Rutter, Ysgol Gynradd Penderyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
170:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Craig Cox, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    Nikki Jones, Ysgol Gynradd Heolgerrig, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
    Ella Rutter, Ysgol Gynradd Penderyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
171:   Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
2il
    , Ysgol Gynradd Penderyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
172:   Ymgom dan 12 oed (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, Rhanbarth Blaenau Morgannwg