Canlyniadau

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Jodi Bird, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Lili Nefydd, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Henry Payne, Ysgol Y Berllan Deg - Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Gwen Morris, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Megan Roberts, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Llion Higham, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Miriam Grug Cynan, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Angharad Llewelyn, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Stephanie Powell, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Eleri Phillips Griffiths + Bethan Rees, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Gwen Morris + Gwenno Hughes, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Nia Maclean + Emma Gowman, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
5:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Daisy Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Ellen Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Caitlin Mckee, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
6:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    John Nicholas, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Tomos Xerri, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral), Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
7:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Courtney/Elin Jones, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Daisy Evans/ Ellan, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Tomos Xerri/ Beth, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral), Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
9:   Unawd Bechgyn 15-19 oed
1af
    Steffan Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Rhidian Marc, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
10:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Becky Davies, Aelwyd Coleg yr Iwerydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Nia Young, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
12:   Unawd allan o Sioe Gerdd 14-25 oed
1af
    Dyfrig Jones, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Aled Williams, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Alex Clatworthy, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
18:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 50)
1af
    Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Pen y Garth, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Pwll Coch, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
20:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Pencae, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
23:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
24:   Parti Bechgyn 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
25:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
26:   Côr Merched S.A. dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
28:   Côr S.A.T.B. dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
29:   Ensemble Lleisiol dan 19 oed (Digyfeiliant)
1af
    , Aelwyd Coleg yr Iwerydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
31:   Pedwarawd (Aelwyd) 14-25 oed (Digyfeiliant)
1af
    Eilir Owen Griffiths, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    , Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
32:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Parti Non, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
33:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
34:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)
1af
    , Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
35:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
36:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Angharad Llewelyn, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Charlotte Clissold, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Llinos Coe, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
37:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Elin Jones, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Daisy Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
38:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Rhydian Marc, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
39:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Llinos Angharad Williams, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
41:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Gruffydd Evans, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Hywel Davies, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
42:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Iwan Graff, Ysgol Gynradd Eglwys Wen, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Luis Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Haf Davies, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
43:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Alys Walsh, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Aled Thomas, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
44:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Dewi Preece, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Oliver Harrison, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Aled Herbert, Ysgol Gynradd Y Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
45:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Ben Creighton-Griffiths, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral), Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Megan Morris, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Hannah Williams, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
47:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    Llanishen Fach, Ysgol Gynradd Llanishen Fach, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
50:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Manon Roberts, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
51:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Elen Ifan, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Luc Morris, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
52:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Daniel Reed, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Ffion Rhisiart, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Harriet Rees, Ysgol Uwchradd Howell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
53:   Unawd Pres 12-15 oed
1af
    Meilyr Hughes, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Thomas Harris, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
54:   Unawd Telyn 12-15 oed
1af
    Marged Hall, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Martha Holeyman, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Tomos Xerri, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral), Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
57:   Unawd Llinynnol 15-19 oed
1af
    Marged Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Sebastian Pennar, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Andrew Brace, Ysgol Uwchradd Fitzalan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
58:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Marged Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Siwan Rhys, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
59:   Unawd Pres 15-19 oed
1af
    Daniel Phillips, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Mathew Preece, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Charles Pagler, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
60:   Unawd Telyn 15-19 oed
1af
    Siwan Lloyd, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Miriam Nash, Aelwyd Coleg yr Iwerydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
61:   Deuawd Piano dan 19 oed
1af
    Holger Stande ac Irene Pang, Aelwyd Coleg yr Iwerydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
63:   Ensemble 15-25 oed
1af
    Ensemble Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
64:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    Cerddorfa Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
68:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Seren Ni Owain, Ysgol Y Berllan Deg - Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Henry Payne, Ysgol Y Berllan Deg - Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
69:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Ella de Kretser-Armstrong, Ysgol Y Berllan Deg - Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Catrin Radsma, Ysgol Y Berllan Deg - Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
70:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Lisa Williams, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Sarah Lee, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
71:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Ellen Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Elin Jones, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
72:   Deuawd Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    Ellen Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
73:   Unawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Gethin Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Steffan Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Mair Rowlands, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
74:   Deuawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Steffan Jones a Marged, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Mair Rowlands a Gweno, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
75:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Llinos Angharad Williams, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
76:   Deuawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Llinos Angharad Williams a Ellen, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
78:   Triawd / Pedwarawd Cerdd Dant 14-25 oed
1af
    CF1, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
79:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) dan 12 oed
1af
    Ysgol Bro Eirwg, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
87:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Elisa Morris, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Joshua Frost, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Kiera-Lee Edgar, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
88:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Rhodri Llewelyn, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    David Fathers, Ysgol Y Berllan Deg - Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Austin Meshke, Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
89:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Angharad Llewelyn, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Miriam Grug Cynan, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Siwan Clark, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
90:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    Treganna, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
91:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Anya Gwynfryn, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Sioned Samuel, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Ffion Lewis, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
94:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    , Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
95:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Siriol Dafydd, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Elinor Carson, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
97:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Leah Jones, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
103:   Ymgom dan 12 oed
1af
    Treganna, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Mynydd Bychan, Ysgol Gynradd Mynydd Bychan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
107:   Ymgom 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    , Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
109:   Ymgom 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    , Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
110:   Grwp Detholiad Llafar 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
111:   Cân Actol dan 15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
120:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    Rhydypenau, Ysgol Gynradd Rhydypenau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
122:   Dawns Werin 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
124:   Dawns Werin (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
125:   Dawns Werin Unigol i Ferched / Fechgyn dan 12 oed
1af
    Rhun Llewelyn, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Enlli Parri, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Cullan Wing, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
128:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Lowri Walton, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
131:   Dawns Stepio dan 25 oed
1af
    , Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
134:   Gymnasteg Unigol i ferched dan 12 oed
1af
    Elizabeth Beddoe, Ysgol Gynradd Radyr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Bethany Jarvis, Ysgol Gynradd Llansannor, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Rhianedd Dancy, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
135:   Gymnasteg Unigol i fechgyn dan 12 oed
1af
    Rhian Neil, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Thomas Sander, Ysgol Gynradd Llansannor, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Evan David, Ysgol Gynradd Llansannor, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
137:   Tîm Gymnasteg Cymysg dan 12 oed (Ysg. dros 75)
1af
    Llansanor, Ysgol Gynradd Llansannor, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
138:   Parau Gymnasteg dan 12 oed
1af
    Savanna a Seren jones, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Bronwen a Chantell, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Joel a Lloyd, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
140:   Gymnasteg Unigol i Ferched 12-15 oed
1af
    Amy Harvey, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Jessica Rossier, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
142:   Gymnasteg Unigol i Fechgyn 12-15 oed
1af
    Rhidian Newton Thomas, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Jack Withey, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Ryan Nelson, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
153:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    Ysgol Pwll Coch, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Ysgol Sant Curig, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
154:   Dawns Greadigol 12-15 oed
1af
    Fitzalan, Ysgol Uwchradd Fitzalan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
159:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Hanna Hughes, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Jeni Mared Thomas, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Millie Walsh, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
160:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    Ysgol Coed y Gof, Ysgol Gymraeg Coed y Gof, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Ysgol Y Wern, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Ysgol Sant Curig, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
161:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Angharad Batten, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Ryan Nelson, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Marged Sion, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
162:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
163:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Holly Parker, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Bethan James, Ysgol Uwchradd Fitzalan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Holly Maden, Ysgol Uwchradd Fitzalan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
164:   Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
1af
    Ysgol Fitzalan, Ysgol Uwchradd Fitzalan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
168:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Sian Jenkins, Ysgol Gynradd Llanishen Fach, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Georgia Mitchell, Ysgol Gynradd Oak Field, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
169:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Ella Williams, Ysgol Gynradd Llanishen Fach, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Amy Perry, Ysgol Gynradd Oak Field, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
170:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Emily Hatch, Ysgol Gynradd Llanishen Fach, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
173:   Llefaru Unigol 12-15 oed (D)
1af
    Hannah Coakley, Ysgol Uwchradd Howell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    Hannah Joshua, Ysgol Uwchradd Howell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
    Sollal Parei, Ysgol Uwchradd Fitzalan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
174:   Grwp Llefaru 12-15 oed (D)
1af
    , Ysgol Uwchradd Fitzalan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
    , Michaelston Coleg Llanfihangel, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
175:   Llefaru Unigol 15-19 oed (D)
1af
    James Brookmyre, Michaelston Coleg Llanfihangel, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro