Canlyniadau

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Lloyd Lewis, Ysgol Gymraeg Cwmbran, Rhanbarth Gwent
2il
    Isla Williams, Ysgol Gymraeg Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
3ydd
    Hannah Tottle, Ysgol Gymraeg Cwmbran, Rhanbarth Gwent
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Rebecca Davies, Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
2il
    Ffion Newcombe, Ysgol Gynradd y Fenni, Rhanbarth Gwent
3ydd
    Nicole Kidley, Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod, Rhanbarth Gwent
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Ffion Jones, Ysgol Gymraeg Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
2il
    Iwan Wyn Gruffydd, Ysgol Gymraeg Caerffili, Rhanbarth Gwent
3ydd
    Rhian Evans, Ysgol Gynradd Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Joe Dixey ac Alys Noakes, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
2il
    Jessica Bridge a Cayti Turner, Ysgol Gymraeg Brynmawr, Rhanbarth Gwent
3ydd
    Rhian Evans a Ffion Edwards, Ysgol Gynradd Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
5:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Amie Morgan, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
2il
    Nia Wilson, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
6:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Jobe Bruzas, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
2il
    Geraint Thomas, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
3ydd
    Mathew Spurr, Ysgol Gyfun Glyncoed, Rhanbarth Gwent
7:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Carys Huws a Laura Edwards, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
8:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Delyth Jewell, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
2il
    Lydia Cleaves, Ysgol Gyfun Glyncoed, Rhanbarth Gwent
9:   Unawd Bechgyn 15-19 oed
1af
    Morgan Roberts, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
2il
    David Hodges, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
10:   Deuawd 15-19 oed
1af
    David Hodges a Delyth Jewell, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
12:   Unawd allan o Sioe Gerdd 14-25 oed
1af
    Delyth Jewell, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
2il
    Bethan Williams-Jones, Adran Panteg, Rhanbarth Gwent
13:   Parti (Adran) dan 12 oed
1af
    , Adran Trelyn, Rhanbarth Gwent
18:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Bryn Onnen, Rhanbarth Gwent
2il
    , Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
20:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gymraeg Brynmawr, Rhanbarth Gwent
2il
    , Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod, Rhanbarth Gwent
21:   Parti Deulais dan 12 oed (Y.C./Adran)
1af
    , Ysgol Gymraeg Trelyn, Rhanbarth Gwent
23:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
25:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
27:   Côr Bechgyn T.B. dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
28:   Côr S.A.T.B. dan 19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
36:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Aimee Daniel, Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
2il
    Joe Dixey, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
41:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Chloe Bradshaw, Ysgol Gymraeg Trelyn, Rhanbarth Gwent
2il
    Christopher Williamson, Ysgol Gynradd y Fenni, Rhanbarth Gwent
3ydd
    Esther Napier, Ysgol Gynradd y Fenni, Rhanbarth Gwent
42:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Eluned Williams, Ysgol Gynradd Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
2il
    Chloe Bradshaw, Ysgol Gymraeg Trelyn, Rhanbarth Gwent
3ydd
    Carys Puw, Ysgol Gynradd Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
43:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Keiron Morgan, Ysgol Gymraeg Brynmawr, Rhanbarth Gwent
2il
    Chloe Bradshaw, Ysgol Gymraeg Trelyn, Rhanbarth Gwent
3ydd
    Christopher Williamson, Ysgol Gynradd y Fenni, Rhanbarth Gwent
44:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Annabel Guppy, Ysgol Gynradd Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
2il
    Rhiannon Hayes, Ysgol Gynradd Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
3ydd
    Lloyd Meredith, Ysgol Gymraeg Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
45:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Chloe Bradshaw, Ysgol Gymraeg Trelyn, Rhanbarth Gwent
2il
    Angharad Walters, Ysgol Gynradd Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
3ydd
    Lowri Edwards, Ysgol Gynradd Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
46:   Parti Recorder dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd Bryn Onnen, Rhanbarth Gwent
50:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Ffion Parfitt, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
2il
    Rhiannon Reynolds, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
3ydd
    Mathew Spurr, Ysgol Gyfun Glyncoed, Rhanbarth Gwent
51:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Lana Bradshaw, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
2il
    Emyr Gruffydd, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
52:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Emyr Gruffydd, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
2il
    Lana Bradshaw, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
53:   Unawd Pres 12-15 oed
1af
    Eleri Parfitt, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
54:   Unawd Telyn 12-15 oed
1af
    Lana Bradshaw, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
61:   Deuawd Piano dan 19 oed
1af
    Lana a Chloe Bradshaw, Adran Bro Islwyn, Rhanbarth Gwent
70:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Joe Dixey, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
2il
    Rachel Frayne, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
73:   Unawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Morgan Roberts, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
79:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
2il
    , Ysgol Gynradd Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
80:   Côr Cerdd Dant dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
87:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    William Gough, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
2il
    Caitlin Prowle, Ysgol Gynradd Bryn Onnen, Rhanbarth Gwent
3ydd
    Kiesa Prasol, Ysgol Gymraeg Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
88:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Manon Gwynant, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
2il
    Amber Price, Ysgol Gymraeg Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
3ydd
    Dylan Davies, Ysgol Gynradd y Fenni, Rhanbarth Gwent
89:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Agnes Jones, Ysgol Gynradd y Fenni, Rhanbarth Gwent
2il
    Joel Phillips, Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod, Rhanbarth Gwent
3ydd
    Thomas Hoare, Ysgol Gynradd y Fenni, Rhanbarth Gwent
90:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
2il
    , Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
3ydd
    , Ysgol Gynradd Bryn Onnen, Rhanbarth Gwent
91:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Lowri Buckley, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
94:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
95:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Kayleigh Daniels, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
96:   Grwp Llefaru 15-19 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
99:   Siarad Cyhoeddus Unigol dan 19 oed
1af
    Heledd Brooks-Jones, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
2il
    Bethan Foweraker, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
103:   Ymgom dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
2il
    , Ysgol Gymraeg Trelyn, Rhanbarth Gwent
106:   Cân Actol (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
107:   Ymgom 12-15 oed
1af
    Ben Price ac Alex Gibbey, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
109:   Ymgom 15-19 oed
1af
    Christopher Fussell ac Adam Gardner, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
118:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
2il
    , Ysgol Gynradd y Fenni, Rhanbarth Gwent
120:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
2il
    , Ysgol Gymraeg Brynmawr, Rhanbarth Gwent
3ydd
    , Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf, Rhanbarth Gwent
122:   Dawns Werin 12-15 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
128:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Bethan Williams-Jones, Adran Panteg, Rhanbarth Gwent
134:   Gymnasteg Unigol i ferched dan 12 oed
1af
    Lauren Jenkins, Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf, Rhanbarth Gwent
2il
    Rachel Hooper, Ysgol Gynradd St Gwladys, Rhanbarth Gwent
138:   Parau Gymnasteg dan 12 oed
1af
    Jessica Jenkins a Lauren Jenkins, Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf, Rhanbarth Gwent
2il
    Sophie Jones a Rachel Hooper, Ysgol Gynradd St Gwladys, Rhanbarth Gwent
139:   Triawd Gymnasteg dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gynradd St Gwladys, Rhanbarth Gwent
2il
    , Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf, Rhanbarth Gwent
153:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran, Rhanbarth Gwent
159:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Katie-Lee Goode, Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf, Rhanbarth Gwent
2il
    Rachel Hooper, Ysgol Gynradd St Gwladys, Rhanbarth Gwent
160:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    Grwp Abigail, Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod, Rhanbarth Gwent
2il
    Grwp Hayley, Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf, Rhanbarth Gwent
161:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Elin Withey, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
2il
    Rachel Waters, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
3ydd
    Alis Newbury, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
162:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    Grwp Carly, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
2il
    Grwp Alis, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
163:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Sarah John, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
169:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Abbie Banks, Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf, Rhanbarth Gwent
2il
    Shannon Phillips, Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf, Rhanbarth Gwent
170:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Hayley Cummings, Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf, Rhanbarth Gwent
2il
    Yasmin Thomas, Ysgol Gynradd St Gwladys, Rhanbarth Gwent
171:   Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf, Rhanbarth Gwent
2il
    , Ysgol Gynradd St Gwladys, Rhanbarth Gwent
172:   Ymgom dan 12 oed (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf, Rhanbarth Gwent