Canlyniadau

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd dan 8 oed
1af
    Gwennan Haf Campbell, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Katie Daniels, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Martha O'Neil, Ysgol Gynradd Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2:   Unawd 8-10 oed
1af
    Deiniol Jones, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Mared Hedd, Ysgol Iau Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Deian Thomas, Adran Dyffryn Cothi, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3:   Unawd 10-12 oed
1af
    Ffion Rees, Ysgol Gynradd Blaenau, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Heledd Thomas, Ysgol Gynradd Talyllychau, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Lowri Jones, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
4:   Deuawd dan 12 oed
1af
    Ffion a Nia, Ysgol Gynradd Blaenau, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    William a Rachel, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
5:   Unawd Merched 12-15 oed
1af
    Lowri Pugh Morgan, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Anna Lewis, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Sara Howells, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
6:   Unawd Bechgyn 12-15 oed
1af
    Rhys Davies, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
7:   Deuawd 12-15 oed
1af
    Sioned Jones a Rhiannon Herridge, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
8:   Unawd Merched 15-19 oed
1af
    Rebecca Jenkins, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    MeinirJones, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
9:   Unawd Bechgyn 15-19 oed
1af
    William Rees, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Ryan Peters, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
10:   Deuawd 15-19 oed
1af
    Rebecca Jenkins a Eirlys Davies, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Ffion Jones a Meinir Jones, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
12:   Unawd allan o Sioe Gerdd 14-25 oed
1af
    William Rees, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Rhian Wyn Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Rebecca Jenkins, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
13:   Parti (Adran) dan 12 oed
1af
    Adran Llandeilo, Adran Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
14:   Côr (Adran) dan 12 oed
1af
    Adran Llandeilo, Adran Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Adran y Bedol,
17:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Capel Cynfab, Ysgol Gynradd Capel Cynfab, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
18:   Parti Unsain (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Iau Rhydaman, Ysgol Iau Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Parti Teilo Sant, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Parti Llangennech, Ysgol Iau Llangennech, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
19:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. hyd 150)
1af
    Cor Parc y Tywyn, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Cor Gymraeg Rhydaman, Ysgol Gynradd Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Cor Llangadog, Adran Llangadog, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
20:   Côr (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 150)
1af
    Cor Dewi Sant, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
21:   Parti Deulais dan 12 oed (Y.C./Adran)
1af
    Parti Dewi Sant, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Parti Teilo Sant, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
23:   Parti Merched 12-15 oed
1af
    Parti Dyffryn Aman, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Parti Pantycelyn, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Parti Y Strade, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
24:   Parti Bechgyn 12-15 oed
1af
    Parti Dyffryn Aman, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Parti Y Strade, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
25:   Côr S.A. 12-15 oed
1af
    Cor Y Strade, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Cor Tregib, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Cor Dyffryn Aman, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
26:   Côr Merched S.A. dan 19 oed
1af
    Cor Y Strade, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
28:   Côr S.A.T.B. dan 19 oed
1af
    Cor Y Strade, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Cor Tregib, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
29:   Ensemble Lleisiol dan 19 oed (Digyfeiliant)
1af
    Ensemble Y Strade, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
32:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Aelwyd Llandeilo, Aelwyd Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
36:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol dan 12 oed
1af
    Rachel Edwards, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Alys Lewis, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Mared Hedd, Ysgol Iau Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
37:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 12-15 oed
1af
    Rhys Davies, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Lowri Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Sian Williams, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
38:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 15-19 oed
1af
    Lowri Pugh Morgan, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Eirlys Davies, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
40:   Côr Gwerin Tri Llais dan 19 oed
1af
    Cor Y Strade, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
41:   Unawd Chwythbrennau dan 12 oed
1af
    Josie Greenslade, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Daniel Morgan, Ysgol Iau Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
42:   Unawd Llinynnol dan 12 oed
1af
    Rebeca Thomas, Ysgol Gymraeg Gwenllian, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Heledd Thomas, Ysgol Gynradd Talyllychau, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Alys Glover, Ysgol Gynradd Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
43:   Unawd Piano dan 12 oed
1af
    Rebeca Thomas, Ysgol Gymraeg Gwenllian, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Carys Hughes, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    James Lawlor, Ysgol Gynradd Ty Croes, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
44:   Unawd Pres dan 12 oed
1af
    Marc Traylor, Ysgol Gynradd Blaenau, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Ruth Bennett, Ysgol Gymraeg Brynsierfel, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
45:   Unawd Telyn dan 12 oed
1af
    Elizabeth Rees, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
46:   Parti Recorder dan 12 oed
1af
    Parti Tycroes, Ysgol Gynradd Ty Croes, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Parti Llangadog, Ysgol Gynradd Llangadog, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
47:   Grwp Offerynnol dan 12 oed
1af
    Grwp Llangadog, Ysgol Gynradd Llangadog, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Grwp Tycroes, Ysgol Gynradd Ty Croes, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
50:   Unawd Chwythbrennau 12-15 oed
1af
    Lowri Pugh Morgan, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
51:   Unawd Llinynnol 12-15 oed
1af
    Ioan Davies, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
52:   Unawd Piano 12-15 oed
1af
    Sian Williams, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Sara Rrichards, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
53:   Unawd Pres 12-15 oed
1af
    Hedd-Wyn Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
54:   Unawd Telyn 12-15 oed
1af
    Catrin Davies, Coleg Llanymddyfri, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
55:   Ensemble 12-15 oed
1af
    Ensemble Pantycelyn, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Ensemble Y Strade, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
56:   Unawd Chwythbrennau 15-19 oed
1af
    Oliver Nezhati, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
57:   Unawd Llinynnol 15-19 oed
1af
    Elliot Lewis, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
58:   Unawd Piano 15-19 oed
1af
    Elin Rees, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
59:   Unawd Pres 15-19 oed
1af
    Rupert Whitehead, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Dafydd Lewis, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
60:   Unawd Telyn 15-19 oed
1af
    Lowri Pugh Morgan, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
61:   Deuawd Piano dan 19 oed
1af
    Elin Williams a Awen Jones, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
63:   Ensemble 15-25 oed
1af
    Ensemble Tregib, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
64:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    Tregib, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
68:   Unawd Cerdd Dant dan 8 oed
1af
    Eleri Williams, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
69:   Unawd Cerdd Dant 8-10 oed
1af
    Deiniol Jones, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Ifan Glyndwr Samuel, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
70:   Unawd Cerdd Dant 10-12 oed
1af
    Alys Lewis, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Heledd Thomas, Ysgol Gynradd Talyllychau, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
71:   Unawd Cerdd Dant 12-15 oed
1af
    Ffion Thomas, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Rhys Davies, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
73:   Unawd Cerdd Dant 15-19 oed
1af
    Eirlys Davies, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
79:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) dan 12 oed
1af
    Parti Teilo Sant, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
80:   Côr Cerdd Dant dan 12 oed
1af
    Cor Dewi Sant, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Cor Teilo Sant, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
83:   Parti Cerdd Dant dan 15 oed
1af
    Parti Y Strade, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
87:   Llefaru Unigol dan 8 oed
1af
    Siwan Fflur Dafydd, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Katie Daniels, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Brychan Gruffydd-Davies, Ysgol Babanod Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
88:   Llefaru Unigol 8-10 oed
1af
    Cellan Wyn, Ysgol Gynradd Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Cathryn Rees, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Sara O'Brien, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
89:   Llefaru Unigol 10-12 oed
1af
    Sioned Davies, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Nia Elinor, Ysgol Gynradd Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Ruth Bennett, Ysgol Gymraeg Brynsierfel, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
90:   Grwp Llefaru dan 12 oed
1af
    Grwp Rhys Prichard, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Grwp Llangennech, Ysgol Iau Llangennech, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Grwp Iau Rhydaman, Ysgol Iau Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
91:   Llefaru Unigol 12-15 oed
1af
    Sara Williams, Coleg Llanymddyfri, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Anna Lewis, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Elizabeth Phillips, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
94:   Grwp Llefaru 12-15 oed
1af
    Grwp Tregib, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Grwp Dyffryn Aman, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Grwp Y Strade, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
95:   Llefaru Unigol 15-19 oed
1af
    Heledd Watkins, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
103:   Ymgom dan 12 oed
1af
    Teilo Sant, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
105:   Cân Actol dan 12 oed (Ysg. hyd 100 / Adrannau)
1af
    Adran Llangathen, Adran Llangathen, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
106:   Cân Actol (Y.C.) dan 12 oed (Ysg. dros 100)
1af
    Rhys Prichard, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
107:   Ymgom 12-15 oed
1af
    Y Strade, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
118:   Dawns Werin dan 10 oed
1af
    Dawnswyr Penrhyd, Aelwyd Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Dawnswyr Dewi Sant, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Dawnswyr Llangadog, Ysgol Gynradd Llangadog, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
119:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Adran Penrhyd, Aelwyd Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Gwenllian, Ysgol Gymraeg Gwenllian, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Llangadog, Ysgol Gynradd Llangadog, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
120:   Dawns Werin dan 12 oed (Ysg.dros 100/Adr. dros 50)
1af
    Parcyrhun, Ysgol Gynradd Parcyrhun, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Dewi Sant, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Teilo Sant, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
122:   Dawns Werin 12-15 oed
1af
    Dyffryn Aman, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
125:   Dawns Werin Unigol i Ferched / Fechgyn dan 12 oed
1af
    Rhodri Huw, Ysgol Iau Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
153:   Dawns Greadigol dan 12 oed
1af
    Parcyrhun, Ysgol Gynradd Parcyrhun, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Pum Heol, Ysgol Gynradd Pum Heol, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
159:   Dawns Disgo Unigol dan 12 oed
1af
    Jessica Gimblett, Adran Tybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Sioned Davies, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Miriam Bowen, Ysgol Gynradd Pum Heol, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
160:   Grwp Dawnsio Disgo dan 12 oed
1af
    Adran Tybie, Adran Tybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Felinfoel, Ysgol Iau Felinfoel, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Rhys Prichard, Ysgol Gynradd Rhys Pritchard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
161:   Dawns Disgo Unigol 12-15 oed
1af
    Betsan Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Jasmine Jones, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
162:   Grwp Dawnsio Disgo 12-15 oed
1af
    Adran Tybie, Adran Tybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Coedcae, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
163:   Dawns Disgo Unigol 15-19 oed
1af
    Lauren Mackinnon, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Lianne Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
164:   Grwp Dawnsio Disgo 15-19 oed
1af
    Adran Tybie, Adran Tybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
168:   Llefaru Unigol dan 8 oed (D)
1af
    Emily Ford, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Chelsea Cook, Ysgol Babanod Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
169:   Llefaru Unigol 8-10 oed (D)
1af
    Luke Blackwell, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Lauren Holmes, Ysgol Iau Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Ben Griffith-Salter, Ysgol Gynradd Capel Cynfab, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
170:   Llefaru Unigol 10-12 oed (D)
1af
    Zoe Edwards, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Connor Pyper-Williams, Ysgol Gynradd Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Nathan Jeffries, Ysgol Gynradd Saron, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
171:   Grwp Llefaru dan 12 oed (D)
1af
    Grwp Saron, Ysgol Gynradd Saron, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Grwp Trimsaran, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
173:   Llefaru Unigol 12-15 oed (D)
1af
    Felicity Bell, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Scarlet Shepherd, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
174:   Grwp Llefaru 12-15 oed (D)
1af
    Dyffryn Aman, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
    Coedcae, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
    Tregib, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
175:   Llefaru Unigol 15-19 oed (D)
1af
    Jenna Morris, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin