Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2004


180: Rhyddiaith dan 10 oed (Oedran Blwyddyn 4 ac iau) (D) - Prose Under 10 years
1af
Melissa Hudson, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
2il
Megan Jones, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ashleigh Holston, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
181: Rhyddiaith 10-12 oed (Oedran Blynyddoedd 5 a 6) (D) - Prose 10-12 years
1af
Zana Chaka, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
2il
Abigail Ralph, Ysgol Gynradd Henllan, Rhanbarth Dinbych
2il
Lauren Bourne, Ysgol Gynradd Carrog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Veronica Stanwell-Smith, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Sam Turton, Ysgol Iau Dinbych y Pysgod, Rhanbarth Penfro
182: Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 (D) - Prose Age Year 7
1af
Rosie Taylor, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Laura Finney, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
3ydd
Lauren Caven, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
3ydd
Amy Childes, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
183: Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 8 a 9 (D) - Prose Age Years 8 and 9
1af
Charlotte Morris, Ysgol Uwchradd Castell Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Sioned Evans, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Charlotte Webb, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
3ydd
Joanne Farrell, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
3ydd
Luke Watson, Ysgol Uwchradd Tasker Milward, Rhanbarth Penfro
184: Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 (D) - Prose Age Years 10 and 11
1af
Luke Morris, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Kirsty Harding, Ysgol Uwchradd Cil Y Coed, Rhanbarth Gwent
3ydd
Lauren Matthews, Ysgol Uwchradd Cil Y Coed, Rhanbarth Gwent
185: Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 12 a 13 (D) - Prose Age Years 11 and 12
1af
Laura Smallcombe, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Beth Smith, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Delyth Williams, Ysgol Uwchradd Castell Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
187: Cywaith dan 12 oed (Oedran Blwyddyn 6 ac iau) (D) -
1af
Ysgol Gynradd Brynffordd, Ysgol Gynradd Brynffordd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Ysgol Gynradd Comins Coch, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
190: Gwaith ar dap sain dan 12 oed (Oedran Blwyddyn 6 ac iau) (unrhyw nifer) (D) - Work on Audio Tape under 12 years (Age Year 6 and under)
1af
Grwp Beth, Ysgol Gynradd Carrog, Rhanbarth Dinbych
2il
Grwp Legolass, Ysgol Gynradd Carrog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Grwp Maelgwyn, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
191: Gwaith ar dap sain 12-15 oed (Oedran Blynyddoedd 7, 8 a 9) (unrhyw nifer) (D) - Work on Audio Tape under 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
1af
Joanne Farrell a Charlottee Webb, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
2il
Dewi Thomas a Joshua Reid, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
192: Gwaith ar dap sain 15-19 oed (Oedran Blynyddoedd 10-13) (unrhyw nifer) (D) - Work on Audio Tape under 15-19 years (Age Years 10-13)
1af
Blwyddyn 13, Ysgol Uwchradd Castell Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Grwp Ni, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
Blwyddyn 12, Ysgol Uwchradd Castell Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
193: Gwaith ar dap fideo dan 12 oed (Oedran Blwyddyn 6 ac iau) (Hyd at 6 mewn grwp) (D) - Work on Video Tape under 12 years (Age Year 6 and under)
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
2il
Ysgol Gynradd Heulfre, Ysgol Gynradd Heulfre, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Ysgol Gynradd Rhewl, Ysgol Gynradd Rhewl, Rhanbarth Dinbych
195: Gwaith ar dap fideo 15-19 oed (Oedran Blynyddoedd 10-13) (Hyd at 6 mewn grwp) (D) - Work on Video Tape under 15-19 years (Age Years 10-13)
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
2il
Ysgol Gyfun Coedcae, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
196: Barddoniaeth dan 8 oed (Oedran Blynyddoedd 1 a 2) - Poetry Under 8 years (Age Years 1 and 2)
1af
Nia Howard, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
2il
Nia Mererid Eyre, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Ffion Roblin, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Siwan Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Bethan Haskell, Ysgol Gymraeg Trelyn, Rhanbarth Gwent
197: Barddoniaeth 8-10 oed (Oedran Blynyddoedd 3 a 4) - Poetry 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Sian Mererid Jones, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
2il
Charlotte Wooton, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
Liam Simm, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
3ydd
Undeg Steffan, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Llion Thomas, Adran Llambed, Rhanbarth Ceredigion
198: Barddoniaeth 10-12 oed (Oedran Blynyddoedd 5 a 6) - Poetry 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Bethan Jones, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
Ilan Hughes, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
Jams Powys, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
199: Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 7 - Poetry Age Year 7
1af
Mared Morgan, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Elidir Dafydd, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Glesni Mair Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ruth Davies, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
200: Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 8 - Poetry Age Year 8
1af
Carys Mair Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Osian Williams, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Olwen Payne, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
201: Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 9 - Poetry Age Year 9
1af
Ceri Pusnik, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Dafydd Rhun Griffiths, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ynyr Edwards, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Elan Iorwerth, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
202: Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Poetry Age Years 10 and 11
1af
Elfair Grug Dyer, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Nadia Madour, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ceri-Ann Evans, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lliwen Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Ffion Llewelyn, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
203: Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Poetry Age Years 12 and 13
1af
Llinos Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
204: Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Nia Foulkes, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
206: Cywydd Serch dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
207: Cerdd dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Heledd Ann Roberts, Aelod Unigol Cylch Alaw / Cybi, Rhanbarth Môn
2il
Lludd ap Iwan, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
208: Parodi dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Bryn Jones, Aelwyd Talwrn, Rhanbarth Môn
2il
Nia Angharad Jones, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Heledd Ann Roberts, Aelod Unigol Cylch Alaw / Cybi, Rhanbarth Môn
209: Cerdd rydd dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Alaw Mai Jones, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
Nia Angharad Jones, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Llinos Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
210: Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
212: Rhyddiaith dan 8 oed (Oedran Blynyddoedd 1 a 2) - Prose Under 8 years (Age Years 1 and 2)
1af
Math Emyr, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
2il
Heti Tudur Morus, Ysgol Gynradd Capel Garmon, Rhanbarth Conwy
3ydd
Siriol Roberts, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
213: Rhyddiaith 8-10 oed (Oedran Blynyddoedd 3 a 4) - Prose 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Lois Glyn Roberts, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
Emma Lowe, Ysgol Gynradd Pontardawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Cadi Nicholas, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
214: Rhyddiaith 10-12 oed (Oedran Blynyddoedd 5 a 6) - Prose 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Angharad Mai Williams, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
Naomi Saunders, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
Alaw Pari, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lleucu Mererid, Ysgol Gynradd Penboyr, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Catrin Tomos, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
215: Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 - Prose Age Year 7
1af
Heledd Gwynn, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
Deio Brunelli, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Anys Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
3ydd
Gruffudd Antur, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Patrick Rimes, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
216: Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 8 - Prose Age Year 8
1af
Non Mererid Jones, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
2il
Saran Lynch, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Teleri Haf Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
3ydd
Hannah Davies, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Osian Williams, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
217: Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 9 - Prose Age Year 9
1af
Telaid Alaw, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Ceri Griffith, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ynyr Edwards, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
218: Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Prose Age Years 10 and 11
1af
Non Haf Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
Llyr Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Elfair Grug Dyer, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
219: Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Prose Age Years 12 and 13
1af
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
Sara Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Sioned Medi Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
220: Rhyddiaith - Stori Fer dan 25 oed - Prose Under 19 years
1af
Lleucu Fflur Hughes, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Branwen Dafydd Chilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
Llinos Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
221: Rhyddiaith - Ymateb i sefyllfa densiwn dan 25 oed - Prose Under 19 years
1af
Iwan Huws, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Nia Evans, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
222: Rhyddiaith - Araith dan 25 oed - Prose Under 19 years
1af
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
Math Gruffudd Wiliam, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Kathy Griffiths, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
223: Rhyddiaith - Erthygl Newyddiadurol dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
2il
Gwenno Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Catrin Morris, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
224: Rhyddiaith - Portread dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Ifan Erwyn Pleming, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Caryl Thomas, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Osian Rhys Roberts, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Lleucu Fflur Hughes, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Tudur Lloyd Evans, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lois Angharad Davies, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Manon Eluned George, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
229: Cywaith dan 12 oed (Oedran Blwyddyn 6 ac iau) - Group Work Under 12 years (Age Years 6 and under)
1af
Apollo 13, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
Perlau Man, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Perlau Man - Grwp 2, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
230: Cywaith Oedran Blwyddyn 7 - Group Work Age Year 7
1af
Blwyddyn 7, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Blwyddyn 7 (3), Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Merched Meirionnydd, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Criw o H, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
231: Cywaith Oedran Blwyddyn 8 - Group Work Age Year 8
1af
Blwyddyn 8, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Genod Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Enwogion, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Monstars go iawn, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
3ydd
Mabinogi, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
232: Cywaith Oedran Blwyddyn 9 - Group Work Age Year 9
1af
Blwyddyn 9, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Dosbarth 9YH, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Craig Billington a Myles Thomas, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
235: Gwaith ar dap sain dan 12 oed (Oedran Blwyddyn 6 ac iau) - Work on Audio Tape Under 12 years (Age Year 6 and under)
1af
Yr Heledd Ddu, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Adran Morfa Nefyn, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
Chwedl Llyn y Fan, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
3ydd
Chwedl Rhys a Meinir, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
236: Gwaith ar dap sain 12-15 oed (Oedran Blynyddoedd 7, 8 a 9) - Work on Audio Tape 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
1af
Cai Jones a'r Criw, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Monsdars go iawn, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
3ydd
Trafod Trwbwl, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Gwell na'r BBC, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
237: Gwaith ar dap sain 15-25 oed - Work on Audio Tape 15-25 years
1af
Ysgol Gyfun Rhydfelen, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
238: Gwaith ar dap fideo dan 12 oed (Oedran Blwyddyn 6 ac iau) - Work on Video Tape Under 12 years (Age Year 6 and under)
1af
Ffilmiau'r Nant, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
A.G.A., Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ffrindiau Myrddin, Ysgol Gynradd Chwilog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Y Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
240: Gwaith ar dap fideo 14-25 oed (Aelwyd) - Work on Video Tape 14-25 years (A)
1af
DOM DA!, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
242: Cyfansoddi Drama dan 12 oed (Oedran Blwyddyn 6 ac iau) - Drama Composition under 12 years (Age Year 6 and under)
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
2il
Elan Iâl, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
243: Cyfansoddi Drama 12-15 oed (Oedran Blynyddoedd 7, 8 a 9) - Drama Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
1af
Steffan Donnelly, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
Leri Tecwyn, Adran Rhosgadfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
Sioned Roberts, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Caren Durrant, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
244: Cyfansoddi Drama 15-19 oed (Oedran Blynyddoedd 10-13) - Drama Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
1af
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
Jenni Bone, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Sioned Gwen Davies, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
246: Cyfansoddi Cerddoriaeth dan 12 oed (Oedran Blwyddyn 6 ac iau) - Music Composition Under 12 years (Age Year 6 and under)
1af
Grwp yr Afon, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
Grwp Y Felin, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Rhanbarth Bro Morgannwg
3ydd
Grwp yr Eglwys, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Rhanbarth Bro Morgannwg
247: Cyfansoddi Cerddoriaeth dan 12 oed (Oedran Blwyddyn 6 ac iau) Cywaith - Music Composition Under 12 years (Age Year 6 and under)
1af
Cwmni, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
Plant Llafar, Adran Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd
248: Cyfansoddi Cerddoriaeth 12-15 oed (Oedran Blynyddoedd 7, 8 a 9) - Music Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
1af
James A Hancock-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
249: Cyfansoddi Cerddoriaeth 12-15 oed (Oedran Blynyddoedd 7, 8 a 9) - Music Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
1af
Eurion Jones-Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Steffan Donnelly, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
3ydd
Steffan Ciccotti, Ysgol Uwchradd Greenhill, Rhanbarth Penfro
251: Cyfansoddi Cerddoriaeth 15-19 oed (Oedran Blwyddyn 10-13) - Music Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
1af
Ffion Evans, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
Rhydian Bowen, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Lowri Morgan, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
253: Cyfansoddi Cerddoriaeth 15-19 oed (Oedran Blwyddyn 10-13) - Music Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
1af
Luke Pearce, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Steffan Rhys Owen, Aelod Unigol C. Tu allan i Gymru, Rhanbarth Tu allan i Gymru
3ydd
Lowri Morgan, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
254: Cyfansoddi Cerddoriaeth dan 25 oed (unigol neu gywaith) - Music Composition Under 25 years (individual or group)
1af
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
Claire Jones, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
3ydd
Steffan Aran Messenger a Owain Gwynn, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
256: Cyfansoddi Cerdd Dant dan 19 oed -
1af
Helen Meirianwen Jones-Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Siwan Rhys, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Manon Eluned George, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
258: Gwyddoniaeth: (CA1) (Cywaith) Dan 8 oed (Oedran Blwyddyn 2 ac iau) - Science: (KS1) (Group) Under 8 years
1af
Y Gwyddonwyr Bach, Ysgol Gynradd Edern, Rhanbarth Eryri
2il
Gwyddonwyr Bach Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Plant Bach Llafar, Adran Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Grwp Robins, Ysgol Gynradd Glan Gele, Rhanbarth Conwy
3ydd
Grwp Candi, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
259: Gwyddoniaeth: (CA2) (Unigol) 8-10 oed (Oedran Blynyddoedd 3 a 4) - Science: (KS2) (Individual) 8-10 years
1af
Rhodri Davies, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Rowan Rumble, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
260: Gwyddoniaeth: (CA2) (Cywaith) 8-10 oed (Oedran Blynyddoedd 3 a 4) - Science: (KS2) (Group) 8-10 years
1af
Grwp Y Bae, Adran Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
262: Gwyddoniaeth: (CA2) (Cywaith) 10-12 oed (Oedran Blynyddoedd 5 a 6) - Science: (KS2) (Group) 10-12 years
1af
Ysgol Gynradd Hafodwenog, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Gwyddonwyr Treweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Y Brain, Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
263: Gwyddoniaeth: (CA3) (Unigol) Oedran Blynyddoedd 7, 8 a 9 - Science: (KS3) (Individual) Age Years 7, 8 and 9
1af
Gwion Williams, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
Jessie Woolley, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
3ydd
Martin Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
264: Gwyddoniaeth: (CA3) (Cywaith) Oedran Blynyddoedd 7, 8 a 9 - Science: (KS3) (Group) Age Years 7, 8 and 9
1af
Gwyddonwyr Gwallgof, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Tri Mochyn Mon, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
Y Gwyddonwyr, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
Jac Sparrow, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
266: Gwyddoniaeth: (CA4) (Cywaith) Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Science: (KS4) (Group) Age Years 10 and 11
1af
Cryts y Cwm, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
2il
Ysgol Uwchradd Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
270: Mathemateg: (CA1) (Cywaith) Dan 8 oed (Oedran Blwyddyn 2 ac iau) - Mathemateg: (KS1) (Group) Under 8 years
1af
Grwp Liam, Daniel a Iwan, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
Grwp Sffer, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Mot, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
271: Mathemateg: (CA2) (Unigol) 8-10 oed (Oedran Blynyddoedd 3 a 4) - Mathemateg: (KS2) (Individual) 8-10 years
1af
Gwen Rees, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
Geraint Watkin, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
Rhiannon Murphy, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Daniel Dumbarton, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Hannah-Mair James, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
272: Mathemateg: (CA2) (Cywaith) 8-10 oed (Oedran Blynyddoedd 3 a 4) - Mathemateg: (KS2) (Group) 8-10 years
1af
Ysgol Gynradd Hafodwenog, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Trionglau, Ysgol Gynradd Llandegfan, Rhanbarth Môn
3ydd
Ffynnon, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
273: Mathemateg: (CA2) (Unigol) 10-12 oed (Oedran Blynyddoedd 5 a 6) - Mathemateg: (KS2) (Individual) 10-12 years
1af
Dafydd Llyr Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
2il
Mirain Davies, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Arwyn Edwards, Ysgol Gynradd Bro Elwern, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Megan Haf Morgans, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
274: Mathemateg: (CA2) (Cywaith) 10-12 oed (Oedran Blynyddoedd 5 a 6) - Mathemateg: (KS2) (Group) 10-12 years
1af
Ysgol Gymraeg Bodringallt, Ysgol Gymraeg Bodringallt, Rhanbarth Bro Morgannwg
2il
Parti PSN, Ysgol Gymraeg Pont Sion Norton, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
3ydd
Y Blodau Prydferth, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Rhanbarth Bro Morgannwg
275: Mathemateg: (CA3) (Unigol) Oedran Blynyddoedd 7, 8 a 9 - Mathemateg: (KS3) (Individual) Age Years 7, 8 and 9
1af
Stephen Donnelly, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
Anys Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
3ydd
Kirsty Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
276: Mathemateg: (CA3) (Cywaith) Oedran Blynyddoedd 7, 8 a 9 - Mathemateg: (KS3) (Group) Age Years 7, 8 and 9
1af
Aled a Ceri Wyn Griffiths, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
Elain Wyn Jones a Sion Edryd Williams, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Monsdars go iawn, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn