Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)


182: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 - Prose Age Year 7
2il
Laura Finney, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
3ydd
Amy Childes, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
3ydd
Lauren Caven, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
183: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 8 a 9 - Prose Age Years 8 and 9
2il
Charlotte Webb, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
3ydd
Joanne Farrell, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
191: Tap Sain i ddysgwyr Gwaith ar Dap Sain Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Work on Audio Tape under 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
1af
Joanne Farrell a Charlottee Webb, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
2il
Dewi Thomas a Joshua Reid, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
192: Tap Sain i ddysgwyr Gwaith ar Dap Sain Oedran Blynyddoedd 10-13 - Work on Audio Tape under 15-19 years (Age Years 10-13)
2il
Grwp Ni, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
199: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 7 - Poetry Age Year 7
3ydd
Ruth Davies, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
200: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 8 - Poetry Age Year 8
3ydd
Olwen Payne, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
207: Barddoniaeth Cerdd dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Heledd Ann Roberts, Aelod Unigol Cylch Alaw / Cybi, Rhanbarth Môn
208: Barddoniaeth Parodi dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Bryn Jones, Aelwyd Talwrn, Rhanbarth Môn
3ydd
Heledd Ann Roberts, Aelod Unigol Cylch Alaw / Cybi, Rhanbarth Môn
215: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 - Prose Age Year 7
2il
Anys Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
216: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 8 - Prose Age Year 8
2il
Teleri Haf Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
231: Cywaith Cywaith Oedran Blwyddyn 8 - Group Work Age Year 8
3ydd
Monstars go iawn, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
232: Cywaith Cywaith Oedran Blwyddyn 9 - Group Work Age Year 9
3ydd
Craig Billington a Myles Thomas, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
236: Gwaith ar Dap Sain Gwaith ar dap Sain Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Work on Audio Tape 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
2il
Monsdars go iawn, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
243: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Drama Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Drama Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
1af
Steffan Donnelly, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
249: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Music Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
2il
Steffan Donnelly, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
263: Gwyddoniaeth Gwyddoniaeth Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Science: (KS3) (Individual) Age Years 7, 8 and 9
2il
Jessie Woolley, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
3ydd
Martin Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
264: Gwyddoniaeth Gwyddoniaeth Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Science: (KS3) (Group) Age Years 7, 8 and 9
2il
Y Gwyddonwyr, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
Tri Mochyn Mon, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
272: Mathemateg Mathemateg Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Mathemateg: (KS2) (Group) 8-10 years
2il
Trionglau, Ysgol Gynradd Llandegfan, Rhanbarth Môn
275: Mathemateg Mathemateg Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Mathemateg: (KS3) (Individual) Age Years 7, 8 and 9
1af
Stephen Donnelly, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
Anys Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
3ydd
Kirsty Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
276: Mathemateg Mathemateg Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Mathemateg: (KS3) (Group) Age Years 7, 8 and 9
3ydd
Monsdars go iawn, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn