Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)


183: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 8 a 9 - Prose Age Years 8 and 9
2il
Sioned Evans, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
203: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Poetry Age Years 12 and 13
1af
Llinos Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
209: Barddoniaeth Cerdd rydd dan 25 oed - Poetry Under 25 years
3ydd
Llinos Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
216: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 8 - Prose Age Year 8
3ydd
Hannah Davies, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
220: Rhyddiaith Rhyddiaith - Stori Fer dan 19 oed - Prose Under 19 years
3ydd
Llinos Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
224: Rhyddiaith Rhyddiaith - Portread dan 25 oed - Prose Under 25 years
2il
Caryl Thomas, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
230: Cywaith Cywaith Oedran Blwyddyn 7 - Group Work Age Year 7
2il
Blwyddyn 7 (3), Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
231: Cywaith Cywaith Oedran Blwyddyn 8 - Group Work Age Year 8
1af
Blwyddyn 8, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
235: Gwaith ar Dap Sain Gwaith ar dap Sain Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Work on Audio Tape Under 12 years (Age Year 6 and under)
1af
Yr Heledd Ddu, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
238: Gwaith ar Dap Fideo Gwaith ar dap Fideo Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Work on Video Tape Under 12 years (Age Year 6 and under)
1af
Ffilmiau'r Nant, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
259: Gwyddoniaeth Gwyddoniaeth Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Science: (KS2) (Individual) 8-10 years
1af
Rhodri Davies, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Rowan Rumble, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
262: Gwyddoniaeth Gwyddoniaeth Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Science: (KS2) (Group) 10-12 years
1af
Ysgol Gynradd Hafodwenog, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
270: Mathemateg Mathemateg Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Mathemateg: (KS1) (Group) Under 8 years
3ydd
Mot, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
271: Mathemateg Mathemateg Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Mathemateg: (KS2) (Individual) 8-10 years
2il
Rhiannon Murphy, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Hannah-Mair James, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
272: Mathemateg Mathemateg Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Mathemateg: (KS2) (Group) 8-10 years
1af
Ysgol Gynradd Hafodwenog, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
273: Mathemateg Mathemateg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Mathemateg: (KS2) (Individual) 10-12 years
2il
Mirain Davies, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Megan Haf Morgans, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin