Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)


181: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose 10-12 years
3ydd
Sam Turton, Ysgol Iau Dinbych y Pysgod, Rhanbarth Penfro
183: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 8 a 9 - Prose Age Years 8 and 9
3ydd
Luke Watson, Ysgol Uwchradd Tasker Milward, Rhanbarth Penfro
203: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Poetry Age Years 12 and 13
2il
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
3ydd
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
204: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
209: Barddoniaeth Cerdd rydd dan 25 oed - Poetry Under 25 years
3ydd
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
213: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Prose 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Cadi Nicholas, Ysgol Gynradd Hermon, Rhanbarth Penfro
215: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 - Prose Age Year 7
1af
Heledd Gwynn, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
219: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Prose Age Years 12 and 13
1af
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
Sara Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
221: Rhyddiaith Rhyddiaith - Ymateb i sefyllfa densiwn dan 19 oed - Prose Under 19 years
3ydd
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
222: Rhyddiaith Rhyddiaith - Araith dan 19 oed - Prose Under 19 years
1af
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
240: Gwaith ar Dap Fideo Gwaith ar dap fideo (Aelwyd) 14-25 oed - Work on Video Tape 14-25 years (A)
1af
DOM DA!, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
244: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Drama Oedran Blynyddoedd 10-13 - Drama Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
1af
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
249: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Music Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
3ydd
Steffan Ciccotti, Ysgol Uwchradd Greenhill, Rhanbarth Penfro
254: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth (Unigol neu Gywaith) dan 25 oed - Music Composition Under 25 years (individual or group)
1af
Steffan Aran Messenger, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
Claire Jones, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
3ydd
Steffan Aran Messenger a Owain Gwynn, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
264: Gwyddoniaeth Gwyddoniaeth Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Science: (KS3) (Group) Age Years 7, 8 and 9
3ydd
Jac Sparrow, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro