Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)


199: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 7 - Poetry Age Year 7
1af
Mared Morgan, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Elidir Dafydd, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
213: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Prose 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Emma Lowe, Ysgol Gynradd Pontardawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
262: Gwyddoniaeth Gwyddoniaeth Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Science: (KS2) (Group) 10-12 years
3ydd
Y Brain, Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg