Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)


237: Gwaith ar Dap Sain Gwaith ar dap Sain 15-25 oed - Work on Audio Tape 15-25 years
1af
Ysgol Gyfun Rhydfelen, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
260: Gwyddoniaeth Gwyddoniaeth Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Science: (KS2) (Group) 8-10 years
1af
Grwp Y Bae, Adran Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg
274: Mathemateg Mathemateg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Mathemateg: (KS2) (Group) 10-12 years
2il
Parti PSN, Ysgol Gymraeg Pont Sion Norton, Rhanbarth Blaenau Morgannwg