Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)


185: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Prose Age Years 11 and 12
1af
Laura Smallcombe, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Beth Smith, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
196: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 1 a 2 - Poetry Under 8 years (Age Years 1 and 2)
2il
Ffion Roblin, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
198: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Poetry 10-12 years (Age Years 5 and 6)
3ydd
Jams Powys, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
253: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10-13 - Music Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
1af
Luke Pearce, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
256: Cerdd Dant (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerdd Dant dan 19 oed -
2il
Siwan Rhys, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro