Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)


184: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Prose Age Years 10 and 11
2il
Kirsty Harding, Ysgol Uwchradd Cil Y Coed, Rhanbarth Gwent
3ydd
Lauren Matthews, Ysgol Uwchradd Cil Y Coed, Rhanbarth Gwent
196: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 1 a 2 - Poetry Under 8 years (Age Years 1 and 2)
1af
Nia Howard, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
3ydd
Bethan Haskell, Ysgol Gymraeg Trelyn, Rhanbarth Gwent
266: Gwyddoniaeth Gwyddoniaeth Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Science: (KS4) (Group) Age Years 10 and 11
1af
Cryts y Cwm, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent