Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)


182: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 - Prose Age Year 7
1af
Rosie Taylor, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
184: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Prose Age Years 10 and 11
1af
Luke Morris, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
195: Tap Fideo i ddysgwyr Gwaith ar Dap Fideo Oedran Blynyddoedd 10-13 - Work on Video Tape under 15-19 years (Age Years 10-13)
2il
Ysgol Gyfun Coedcae, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
196: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 1 a 2 - Poetry Under 8 years (Age Years 1 and 2)
2il
Nia Mererid Eyre, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
251: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10-13 - Music Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
3ydd
Lowri Morgan, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
253: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10-13 - Music Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
3ydd
Lowri Morgan, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin