Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)


197: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Poetry 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Sian Mererid Jones, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
199: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 7 - Poetry Age Year 7
3ydd
Glesni Mair Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
201: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 9 - Poetry Age Year 9
1af
Ceri Pusnik, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Dafydd Rhun Griffiths, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
202: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Poetry Age Years 10 and 11
1af
Elfair Grug Dyer, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Nadia Madour, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ceri-Ann Evans, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
207: Barddoniaeth Cerdd dan 25 oed - Poetry Under 25 years
2il
Lludd ap Iwan, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
208: Barddoniaeth Parodi dan 25 oed - Poetry Under 25 years
2il
Nia Angharad Jones, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
209: Barddoniaeth Cerdd rydd dan 25 oed - Poetry Under 25 years
2il
Nia Angharad Jones, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
212: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 1 a 2 - Prose Under 8 years (Age Years 1 and 2)
1af
Math Emyr, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
213: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Prose 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Lois Glyn Roberts, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
214: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Angharad Mai Williams, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
Naomi Saunders, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
Alaw Pari, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Catrin Tomos, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
215: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 - Prose Age Year 7
2il
Deio Brunelli, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Patrick Rimes, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
216: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 8 - Prose Age Year 8
1af
Non Mererid Jones, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
217: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 9 - Prose Age Year 9
2il
Ceri Griffith, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
218: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Prose Age Years 10 and 11
2il
Llyr Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Elfair Grug Dyer, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
219: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Prose Age Years 12 and 13
3ydd
Sioned Medi Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
220: Rhyddiaith Rhyddiaith - Stori Fer dan 19 oed - Prose Under 19 years
1af
Lleucu Fflur Hughes, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
221: Rhyddiaith Rhyddiaith - Ymateb i sefyllfa densiwn dan 19 oed - Prose Under 19 years
1af
Iwan Huws, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Nia Evans, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
222: Rhyddiaith Rhyddiaith - Araith dan 19 oed - Prose Under 19 years
2il
Math Gruffudd Wiliam, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Kathy Griffiths, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
224: Rhyddiaith Rhyddiaith - Portread dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Ifan Erwyn Pleming, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Osian Rhys Roberts, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Lleucu Fflur Hughes, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lois Angharad Davies, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Tudur Lloyd Evans, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Manon Eluned George, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
230: Cywaith Cywaith Oedran Blwyddyn 7 - Group Work Age Year 7
1af
Blwyddyn 7, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
232: Cywaith Cywaith Oedran Blwyddyn 9 - Group Work Age Year 9
1af
Blwyddyn 9, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
235: Gwaith ar Dap Sain Gwaith ar dap Sain Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Work on Audio Tape Under 12 years (Age Year 6 and under)
2il
Adran Morfa Nefyn, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
3ydd
Chwedl Rhys a Meinir, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
3ydd
Chwedl Llyn y Fan, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
236: Gwaith ar Dap Sain Gwaith ar dap Sain Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Work on Audio Tape 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
1af
Cai Jones a'r Criw, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Gwell na'r BBC, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Trafod Trwbwl, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
238: Gwaith ar Dap Fideo Gwaith ar dap Fideo Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Work on Video Tape Under 12 years (Age Year 6 and under)
2il
A.G.A., Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
3ydd
Y Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ffrindiau Myrddin, Ysgol Gynradd Chwilog, Rhanbarth Eryri
243: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Drama Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Drama Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
2il
Leri Tecwyn, Adran Rhosgadfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
Sioned Roberts, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Caren Durrant, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
256: Cerdd Dant (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerdd Dant dan 19 oed -
3ydd
Manon Eluned George, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
258: Gwyddoniaeth Gwyddoniaeth Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Science: (KS1) (Group) Under 8 years
1af
Y Gwyddonwyr Bach, Ysgol Gynradd Edern, Rhanbarth Eryri
263: Gwyddoniaeth Gwyddoniaeth Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Science: (KS3) (Individual) Age Years 7, 8 and 9
1af
Gwion Williams, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
266: Gwyddoniaeth Gwyddoniaeth Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Science: (KS4) (Group) Age Years 10 and 11
2il
Ysgol Uwchradd Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
276: Mathemateg Mathemateg Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Mathemateg: (KS3) (Group) Age Years 7, 8 and 9
1af
Aled a Ceri Wyn Griffiths, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
Elain Wyn Jones a Sion Edryd Williams, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri