Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)


200: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 8 - Poetry Age Year 8
2il
Osian Williams, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
215: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 - Prose Age Year 7
3ydd
Gruffudd Antur, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
216: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 8 - Prose Age Year 8
2il
Saran Lynch, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Osian Williams, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
217: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 9 - Prose Age Year 9
1af
Telaid Alaw, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
230: Cywaith Cywaith Oedran Blwyddyn 7 - Group Work Age Year 7
3ydd
Merched Meirionnydd, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
247: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth (Cywaith) Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Music Composition Under 12 years (Age Year 6 and under)
2il
Plant Llafar, Adran Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd
258: Gwyddoniaeth Gwyddoniaeth Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Science: (KS1) (Group) Under 8 years
2il
Plant Bach Llafar, Adran Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Gwyddonwyr Bach Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
262: Gwyddoniaeth Gwyddoniaeth Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Science: (KS2) (Group) 10-12 years
2il
Gwyddonwyr Treweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd