Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)


180: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 4 ac iau - Prose Under 10 years
1af
Melissa Hudson, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
2il
Megan Jones, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ashleigh Holston, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
181: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose 10-12 years
1af
Zana Chaka, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
190: Tap Sain i ddysgwyr Gwaith ar Dap Sain Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Work on Audio Tape under 12 years (Age Year 6 and under)
3ydd
Grwp Maelgwyn, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
197: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Poetry 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Liam Simm, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
198: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Poetry 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Ilan Hughes, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
209: Barddoniaeth Cerdd rydd dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Alaw Mai Jones, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
212: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 1 a 2 - Prose Under 8 years (Age Years 1 and 2)
2il
Heti Tudur Morus, Ysgol Gynradd Capel Garmon, Rhanbarth Conwy
3ydd
Siriol Roberts, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
220: Rhyddiaith Rhyddiaith - Stori Fer dan 19 oed - Prose Under 19 years
2il
Branwen Dafydd Chilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
229: Cywaith Cywaith Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Group Work Under 12 years (Age Years 6 and under)
1af
Apollo 13, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
244: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Drama Oedran Blynyddoedd 10-13 - Drama Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
2il
Jenni Bone, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Sioned Gwen Davies, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
258: Gwyddoniaeth Gwyddoniaeth Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Science: (KS1) (Group) Under 8 years
3ydd
Grwp Robins, Ysgol Gynradd Glan Gele, Rhanbarth Conwy