Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)


181: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose 10-12 years
2il
Lauren Bourne, Ysgol Gynradd Carrog, Rhanbarth Dinbych
2il
Abigail Ralph, Ysgol Gynradd Henllan, Rhanbarth Dinbych
190: Tap Sain i ddysgwyr Gwaith ar Dap Sain Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Work on Audio Tape under 12 years (Age Year 6 and under)
1af
Grwp Beth, Ysgol Gynradd Carrog, Rhanbarth Dinbych
2il
Grwp Legolass, Ysgol Gynradd Carrog, Rhanbarth Dinbych
193: Tap Fideo i ddysgwyr Gwaith ar Dap Fideo Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Work on Video Tape under 12 years (Age Year 6 and under)
2il
Ysgol Gynradd Heulfre, Ysgol Gynradd Heulfre, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Ysgol Gynradd Rhewl, Ysgol Gynradd Rhewl, Rhanbarth Dinbych
197: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Poetry 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Undeg Steffan, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
201: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 9 - Poetry Age Year 9
3ydd
Elan Iorwerth, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Ynyr Edwards, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
202: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Poetry Age Years 10 and 11
3ydd
Lliwen Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
217: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 9 - Prose Age Year 9
3ydd
Ynyr Edwards, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
218: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Prose Age Years 10 and 11
1af
Non Haf Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
223: Rhyddiaith Rhyddiaith - Erthygl Newyddiadurol dan 25 oed - Prose Under 25 years
2il
Gwenno Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Catrin Morris, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
230: Cywaith Cywaith Oedran Blwyddyn 7 - Group Work Age Year 7
3ydd
Criw o H, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
231: Cywaith Cywaith Oedran Blwyddyn 8 - Group Work Age Year 8
2il
Enwogion, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Mabinogi, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
232: Cywaith Cywaith Oedran Blwyddyn 9 - Group Work Age Year 9
2il
Dosbarth 9YH, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
242: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Drama Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Drama Composition under 12 years (Age Year 6 and under)
2il
Elan Iâl, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
251: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10-13 - Music Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
1af
Ffion Evans, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
264: Gwyddoniaeth Gwyddoniaeth Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Science: (KS3) (Group) Age Years 7, 8 and 9
1af
Gwyddonwyr Gwallgof, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
273: Mathemateg Mathemateg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Mathemateg: (KS2) (Individual) 10-12 years
3ydd
Arwyn Edwards, Ysgol Gynradd Bro Elwern, Rhanbarth Dinbych