Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)


183: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 8 a 9 - Prose Age Years 8 and 9
1af
Charlotte Morris, Ysgol Uwchradd Castell Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
185: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Prose Age Years 11 and 12
3ydd
Delyth Williams, Ysgol Uwchradd Castell Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
187: Rhyddiaith i ddysgwyr Cywaith dan 12 oed -
1af
Ysgol Gynradd Brynffordd, Ysgol Gynradd Brynffordd, Rhanbarth Fflint Maelor
192: Tap Sain i ddysgwyr Gwaith ar Dap Sain Oedran Blynyddoedd 10-13 - Work on Audio Tape under 15-19 years (Age Years 10-13)
1af
Blwyddyn 13, Ysgol Uwchradd Castell Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Blwyddyn 12, Ysgol Uwchradd Castell Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
231: Cywaith Cywaith Oedran Blwyddyn 8 - Group Work Age Year 8
2il
Genod Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
258: Gwyddoniaeth Gwyddoniaeth Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Science: (KS1) (Group) Under 8 years
3ydd
Grwp Candi, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
270: Mathemateg Mathemateg Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Mathemateg: (KS1) (Group) Under 8 years
2il
Grwp Sffer, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor