Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2004 (Un Rhanbarth)


181: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose 10-12 years
3ydd
Veronica Stanwell-Smith, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
187: Rhyddiaith i ddysgwyr Cywaith dan 12 oed -
2il
Ysgol Gynradd Comins Coch, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
196: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 1 a 2 - Poetry Under 8 years (Age Years 1 and 2)
3ydd
Siwan Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
197: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Poetry 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Llion Thomas, Adran Llambed, Rhanbarth Ceredigion
200: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 8 - Poetry Age Year 8
1af
Carys Mair Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
202: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Poetry Age Years 10 and 11
3ydd
Ffion Llewelyn, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
214: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose 10-12 years (Age Years 5 and 6)
3ydd
Lleucu Mererid, Ysgol Gynradd Penboyr, Rhanbarth Ceredigion
229: Cywaith Cywaith Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Group Work Under 12 years (Age Years 6 and under)
2il
Perlau Man, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Perlau Man - Grwp 2, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
248: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Music Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
1af
James A Hancock-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
249: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Music Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
1af
Eurion Jones-Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
251: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10-13 - Music Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
2il
Rhydian Bowen, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
256: Cerdd Dant (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerdd Dant dan 19 oed -
1af
Helen Meirianwen Jones-Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
271: Mathemateg Mathemateg Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Mathemateg: (KS2) (Individual) 8-10 years
3ydd
Daniel Dumbarton, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
272: Mathemateg Mathemateg Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Mathemateg: (KS2) (Group) 8-10 years
3ydd
Ffynnon, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
273: Mathemateg Mathemateg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Mathemateg: (KS2) (Individual) 10-12 years
1af
Dafydd Llyr Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion