Canlyniadau CDT Rhanbarth 2003

297: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 2D Creative Work : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Lauren Careless, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
2il
Sara Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Courtney Jones, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
298: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 2D Creative Work : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Lleucu Anwyl, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Josie Rylance, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff, Rhanbarth Conwy
3ydd
Mathew Mullender, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
299: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 2D Creative Work : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Naomi Horobin, Ysgol Gynradd Cystennin, Rhanbarth Conwy
2il
Sion Dylan Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
Gareth Davies, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
300: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - 2D Creative Work : Age Years 7 and 8
1af
Liam Rickard, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
2il
Elinor Lloyd, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Liam Rickard, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
301: Gwaith Creadigol 2D Oedran Blwyddyn 9 - 2D Creative Work : Age Year 9
1af
Marc Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Aled Roberts, Uwch Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Nathan Lee Nicholls, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
305: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 3D Creative work : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Chad Ryan, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Paige Parry, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
Swyn Anwyl, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
306: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 3D Creative work : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Ceri Elen Parry, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Gari Fon, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
Gareth Edwards Lee, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
307: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative work : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
1af
Perry Batty, Ysgol Gynradd Cystennin, Rhanbarth Conwy
2il
Elias Ioseff Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Alaw Roberts, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
308: Gwaith Creadigol 3D Cywaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 3D Creative work : Under 8 years (Age Year 2 and under) (Group work)
1af
Grwp Pont y Glyn, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
2il
Jamie Robson a Thomas Scottle, Ysgol Gynradd Y Plas, Rhanbarth Conwy
3ydd
Grwp Bethan Roberts, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
309: Gwaith Creadigol 3D Cywaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 3D Creative work : 8-10 years (Age Years 3 and 4) (Group work)
1af
Grwp Bethan Smith, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Grwp Angharad, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
3ydd
Rhodri, Erin, Catrin ac Elain, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
310: Gwaith Creadigol 3D Cywaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative work : 10-12 years (Age Years 5 and 6) (Group work)
1af
Prys Roberts a Harri Williams, Ysgol Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
Donna a Hanna, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Gethin Pyrs a Liam Owen, Adran Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
312: Gwaith Creadigol 3D Oedran Blwyddyn 9 - 3D Creative work : Age Year 9
1af
Ceri Nia Evans, Uwch Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
316: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Ceramics/Pottery : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
John Garry Jones, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
2il
Bethan Emily Nye, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
317: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Ceramics/Pottery : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Jordan McCarthy, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
2il
John Snape, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
3ydd
James Peel, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
318: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Ceramics/Pottery : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Gwenno Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Cai Elis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ilan Llewelyn Hughes, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
319: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Ceramics/Pottery : Age Years 7 and 8
1af
Mabon Rhun Ellis, Uwch Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
320: Serameg / Crochenwaith Oedran Blwyddyn 9 - Ceramics/Pottery : Age Year 9
1af
Lois Elena Hughes, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
Lowri Lloyd Hughes, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
321: Serameg / Crochenwaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Ceramics/Pottery : Age Years 10 and 11
1af
Mari Ellis, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
331: Anghenion Addysgol Arbennig Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Lliwen Roberts, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
2il
Thomas Smith-Jones, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
3ydd
Charlene Maguire, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
332: Anghenion Addysgol Arbennig Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 3D work in any medium ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Rhun Jones, Ysgol Gynradd Tal y Bont, Rhanbarth Conwy
333: Anghenion Addysgol Arbennig Cywaith Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium ( Group) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Grwp Katie Jackson, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
2il
Grwp Damien Knowles, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
3ydd
Grwp Nicola Carn, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
335: Anghenion Addysgol Arbennig Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 2D Work in any medium ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Amy Roberts, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
2il
Andrew Williams, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
3ydd
Simon Williams, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
336: Anghenion Addysgol Arbennig Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - 3D work in any medium ( Individual) : Under 15 years (Age Years 7,8 and 9) Special Educational Needs (Moderate)
1af
Huw Tryweryn Jones, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
339: Anghenion Addysgol Arbennig dan 25 oed - 2D Work in any medium (Individual) : Under 25 years Special Educational Needs (Moderate)
1af
Faye Roberts, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
2il
Martin Hindle, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
3ydd
Kimberely Williams, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
343: Anghenion Addysgol Arbennig Oedran Blwyddyn 6 ac iau - 2D Work in any medium. ( Individual) : Under 12 years (Age Year 6 and under) Special Educational Needs (Severe)
1af
Rhys Kyfin, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
2il
Carys Graham, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Carys Graham, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
351: Argraffu Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Printing : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Daniella Roberts, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Bethan Roberts, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
3ydd
Euros Jones, Adran Penmachno, Rhanbarth Conwy
352: Argraffu Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Printing : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Timothy Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Jessica Twitchett, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
3ydd
Chloe Williams, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
353: Argraffu Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Printing : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Aaron Martin, Ysgol Gynradd Rhydgaled, Rhanbarth Conwy
2il
Berwyn Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Stephen Griffiths, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
354: Argraffu Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Printing : Age Years 7 and 8
1af
Rachel Kirkby, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Aled Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Daniel Ryland, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
359: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Computer Graphics : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Liam Simm, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
2il
Lucy Mai Martin, Ysgol Gynradd Rhydgaled, Rhanbarth Conwy
3ydd
Rachel Hughes, Ysgol Gynradd Cynfran, Rhanbarth Conwy
360: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Computer Graphics : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Glesni Roberts, Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
Gareth Edwards Lee, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
3ydd
Anna Llywelyn Lloyd, Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
361: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Computer Graphics : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Erin Rhys Davies, Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
Gethin Pyrs, Adran Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
3ydd
Rhodri Lloyd, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
362: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Computer Graphics : Age Years 7 and 8
1af
Hayley Bellis, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Daniel Owen, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Owain Roberts, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
364: Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Computer Graphics : Age Years 10 and 11
1af
Aled Llwyd Morris, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Matthew Bouch, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ffion Jacobsen, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
367: Ffotograffeg a Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Photography with Computer Graphics : Under 12 years (Age Years 6 and below)
1af
Charlotte McCarthy, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
2il
Sion Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
3ydd
Tara Beacher, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
370: Ffotograffeg a Graffeg Cyfrifiadurol Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Photography with Computer Graphics : Age Years 10 and 11
1af
Simon Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
377: Caligraffeg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Calligraphy : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Cara Jones, Ysgol Gynradd Tal y Bont, Rhanbarth Conwy
2il
Kim Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
Mia Watson, Ysgol Gynradd Nant y Coed, Rhanbarth Conwy
383: Pypedau Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Puppets : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Steffan Wyn Horan, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Gwern Cemig Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
Jayden Darvill, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
384: Pypedau Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Puppets : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Siwan Elenid Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
Iwan Salmond, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
Chloe Mancini, Ysgol Gynradd Cynfran, Rhanbarth Conwy
390: Pypedau (Cywaith) Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Puppets (group work) : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Elin, Elin, Siwan ac Elain, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
391: Pypedau (Cywaith) Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Puppets (group work) : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Grwp Paul, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
2il
Hanna Cocking, Matthew Harbon a Scott James, Ysgol Gynradd Nant y Coed, Rhanbarth Conwy
394: Gwaith Creadigol 2D (Tecstilau) Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 2D Creative Work (Textiles) : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Caron Gwyn Evans, Adran Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
2il
Dwynwen Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
Tesni Paewai, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
395: Gwaith Creadigol 2D (Tecstilau) Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 2D Creative Work (Textiles) : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Elain Gruffudd Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
Llyr ap Gethin, Ysgol Gynradd Pentrefoelas, Rhanbarth Conwy
3ydd
Siôn Lewis Roberts, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
396: Gwaith Creadigol 2D (Tecstilau) Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 2D Creative Work (Textiles) : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Iwan Jones, Ysgol Gynradd Pentrefoelas, Rhanbarth Conwy
2il
Alaw Teleri Roberts, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Nia Williams, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
402: Argraffu neu Addurno ar Ffabrig Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Printing or Decoration on Fabric : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Lauren Brassington, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
2il
Sara Kynaston, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
William Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
403: Argraffu neu Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Printing or Decoration on Fabric : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Lowri Fflur Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
Ciran Dafydd Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Elin Lambie, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
404: Argraffu neu Addurno ar Ffabrig Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Printing or Decoration on Fabric : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Ffion Alys Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
Siân Owen, Ysgol Gynradd Rhydgaled, Rhanbarth Conwy
3ydd
Hannah Ferguson, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
406: Argraffu neu Addurno ar Ffabrig Oedran Blwyddyn 9 - Printing or Decoration on Fabric : Age Year 9
1af
Ffion Howarth, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Lauren Roberts, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Deian Howarth, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
410: Gwaith Creadigol 3D (Tecstilau) Oedran Blwyddyn 2 ac iau - 3D Creative Work (Textiles) : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Ifan Davies, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
Morgan Price Evans, Ysgol Gynradd Betws y Coed, Rhanbarth Conwy
3ydd
Sam Parker, Ysgol Gynradd Betws y Coed, Rhanbarth Conwy
411: Gwaith Creadigol 3D (Tecstilau) Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - 3D Creative Work (Textiles) : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Catrin Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
412: Gwaith Creadigol 3D (Tecstilau) Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - 3D Creative Work (Textiles) : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Gwenno Davies, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
Nia Eleni Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Jennifer Evans, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
418: Gweu (a Llaw) a / neu Crosio Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Knitting (by hand) and/or Crocheting : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Ellen Parker, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Tesni Paewai, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Erin Angharad Owen, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
420: Gweu (a Llaw) a / neu Crosio Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Knitting (by hand) and/or Crocheting : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Elen Lewis Roberts, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Lea Prysor, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Mari Gwyn Owen, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
426: Gwehyddu a / neu Macrame Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Weaving and/or Macrame : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Steffan Wyn Horan, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Phillipa Lennon, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
Chelsea Angharad Griffiths, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
427: Gwehyddu a / neu Macrame Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Weaving and/or Macrame : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Ciran Dafydd Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Angharad Wyn Evans, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
3ydd
Rhodri Wyn Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
428: Gwehyddu a / neu Macrame Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Weaving and/or Macrame : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Nathan B Roberts, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Dafydd Emyr Evans, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ffion Roberts, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
434: Ffasiwn Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Fashion : Under 12 years (Age Year 6 and under)
1af
Elain Gruffudd Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
Catrin Davies, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
Gwenno Davies, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
440: Print Du a Gwyn Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Black and White Print : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Chelsea Griffiths, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
2il
Kiesha Mason, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
3ydd
Chelsea Griffiths, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
441: Print Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Black and White Print : 8-12 years (Age Years 3,4,5 and 6)
1af
Lauren Carroll, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
2il
Mark Whittley, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
3ydd
David Maddock, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
445: Print Du a Gwyn dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol - Black and White Print : Under 25 years with the exception of school pupils
1af
Esyllt Clwyd Williams, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
2il
Esyllt Clwyd Williams, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
3ydd
Esyllt Clwyd Williams, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
446: Print Lliw Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Colour Print : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Chelsea Griffiths, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
2il
Lauren Brassington, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
3ydd
Branwen Tudur Morus, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
447: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Colour Print : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
1af
Alice Noone, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff, Rhanbarth Conwy
2il
Elias Ioseff Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Lauren Carroll, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
448: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Colour Print : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
1af
Myrddin Llwyd Owen, Uwch Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
Catrin Eleri Owen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
Catrin Eleri Owen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
449: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Colour Print : Age Years 10 and 11 ( KS4)
1af
Simon Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Simon Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Simon Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
450: Print Lliw Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Colour Print : Age Years 12 and 13
1af
Daniel James, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
451: Print Lliw dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol - Colour Print : Under 25 years with the exception of school pupils
1af
Esyllt ClwydWilliams, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
2il
Esyllt Clwyd Williams, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
3ydd
Esyllt Clwyd Williams, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
452: Cyfres o Brintiau Du a Gwyn Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Series of Black and White Prints : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Chelsea Griffiths, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
2il
Bethan Roberts, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
3ydd
Lucy Jones, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
453: Cyfres o Brintiau Du a Gwyn Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Series of Black and White Prints : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
1af
Natalie Dodd, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
2il
Jessica Kate Simonds, Ysgol Gynradd Y Plas, Rhanbarth Conwy
3ydd
James Trebinski, Ysgol Gynradd Dolwyddelan, Rhanbarth Conwy
457: Cyfres o Brintiau Du a Gwyn dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol - Series of Black and White Prints : Under 25 years with the exception of school pupils
1af
Esyllt Clwyd Williams, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
2il
Esyllt Clwyd Williams, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
3ydd
Esyllt Clwyd Williams, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
458: Cyfres o Brintiau Lliw Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Series of Colour Prints : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Jack Davies, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
459: Cyfres o Brintiau Lliw Oedran Blynyddoedd 3,4,5 a 6 - Series of Colour Prints : 8-12 years (Age Years 3 ,4 , 5 and 6 )
1af
Naiomi Fflur Morus, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
Steven Williams, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
3ydd
Nidian Ioseff Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
460: Cyfres o Brintiau Lliw Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Series of Colour Prints : Age Years 7 ,8 and 9 ( KS3)
1af
Sioned Alaw Hughes, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
2il
Angharad Lloyd, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
461: Cyfres o Brintiau Lliw Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Series of Colour Prints : Age Years 10 and 11 ( KS4)
1af
Simon Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Simon Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
462: Cyfres o Brintiau Lliw Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Series of Colour Prints : Age Years 12 and 13
1af
Daniel James, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Daniel James, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
463: Cyfres o Brintiau Lliw dan 25 oed ac eithrio disgyblion ysgol - Series of Colour Prints : Under 25 years with the exception of school pupils
1af
Esyllt Clwyd Williams, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
2il
Esyllt Clwyd Williams, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
3ydd
Esyllt Clwyd Williams, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
467: Gemwaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Jewellery : Under 8 years (Age Year 2 and under)
1af
Gwern Cemig Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
Llinos Haf Hughes, Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Steffan Wyn Horan, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
468: Gemwaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Jewellery : 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Siwan Elenid Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
Teleri Hughes, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
3ydd
James Peel, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
469: Gemwaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Jewellery : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Caddie Jones, Ysgol Gynradd Dolwyddelan, Rhanbarth Conwy
2il
Angharad Mair Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Nia Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
477: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Design Technology : 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Ynyr Jones, Ysgol Gynradd Pentrefoelas, Rhanbarth Conwy
2il
Harri Alun Williams, Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
478: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Design Technology : Age Years 7 and 8
1af
Elen Hughes, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Rosie Collins, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
479: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 9 - Design Technology : Age Year 9
1af
Bethan Thomas, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Sara Elen Williams, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Angharad Williams, Aelwyd Abergele, Rhanbarth Conwy
480: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Design Technology : Age Years 10 and 11
1af
Simon Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Simon Wyn James, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Tom Dennis, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
481: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Design Technology : Age Years 12 and 13
1af
Arwyn Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
483: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Design Technology : Under 8 years (Age Year 2 and under) (Group work)
1af
Grwp Gabbi, Ysgol Babanod Glan Gele, Rhanbarth Conwy
486: Dylunio a Thechnoleg Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Design Technology : Age Years 7 and 8 (Group work)
1af
Lowri Jones a Bethan Huws, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
490: Creu Arteffact Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Creating an Artefact : Under 12 Years (Age Year 6 and under)
1af
Rhian Simm, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
2il
Cai Elis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Melissa Bennet Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
491: Creu Arteffact Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 - Creating an Artefact : Age Years 7 and 8
1af
Jacob Roberts, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Holli Plumb, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Gareth Edge, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
492: Creu Arteffact Oedran Blwyddyn 9 - Creating an Artefact : Age Year 9
1af
David Stewart, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Connie Middleman, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Robert Plester, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
493: Creu Arteffact Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Creating an Artefact : Age Years 10 and 11
1af
Sam Lee, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Aaron Rossington, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
494: Creu Arteffact Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Creating an Artefact : Age years 12 and 13
1af
Richard Boyce, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Aron Owen, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy