Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
1 - Unawd Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Sophie Evans, Ysgol Gymraeg Aberdâr, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Joseph Cornish, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Ifan James, Ysgol Gynradd Trewen, Rhanbarth Ceredigion
 

Ciaran Eynon, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
 

Osian Jones, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn, Rhanbarth De Powys
 

Elan Meirion Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
 

Cati Rhys Fychan, Adran Tref Y Gelli, Rhanbarth Eryri
 

Owen Evans, Ysgol Gynradd Croes Atti, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Tara Camm, Ysgol Gymraeg Lôn Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Sioned Mair Beynon, Ysgol Gynradd Abernant, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Jack Guy, Ysgol Gymraeg Cwmbrân, Rhanbarth Gwent
 

Megan Lewis, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
 

Ceredig Puw, Adran Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd
 

Rhys Meilyr Jones, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
 
1af
Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
(3) 
2il
Carys Havard, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
(2) 
3ydd
Maia Wyn Davies, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(1) 
2 - Unawd Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Bethan McClean, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Rhys Thomas, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Alaw Davies, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Cerian Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
 

Sara Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
 

Teleri Thomas, Ysgol Gynradd Pontsenni, Rhanbarth De Powys
 

Amber Davies, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
 

Gwion Jones, Ysgol Gynradd Llandybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Lleucu Gwawr Llewelyn, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
 

Nia R Williams, Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Beca Richards, Ysgol Gynradd Bro Brynach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Lloyd Lewis, Ysgol Gymraeg Cwmbrân, Rhanbarth Gwent
 

Carys Jones, Ysgol Gynradd Llanfihangel yng Ngwynfa, Rhanbarth Maldwyn
 

Marged Elen Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
 
1af
Awel Williams, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
(1) 
2il
Lucy Kelly, Ysgol Gynradd Llangaffo, Rhanbarth Môn
(3) 
3ydd
Daniel Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
(2) 
7 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gynradd Penmorfa, Rhanbarth Ceredigion
 

, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Gynradd Llanwrda, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Parti Llan Mawr, Adran Llanaelhaearn, Rhanbarth Eryri
 

, Adran Y Felin, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Ysgol Gynradd Abernant, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Ysgol Gynradd Aberffraw, Rhanbarth Môn
 

, Ysgol Gynradd Castellhaidd, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw, Rhanbarth Maldwyn
(3) 
2il
Parti Robert, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
(1) 
3ydd
, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
(2) 
9 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gynradd Y Bannau, Rhanbarth De Powys
 

Parti Hannah, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Gynradd Blaenau, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Côr Elin, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Gynradd Gymraeg Blaendulais, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Ysgol Gymraeg Y Ffin, Rhanbarth Gwent
 

, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
 

, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
 

, Ysgol Gynradd Llandegfan, Rhanbarth Môn
 

, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(2) 
2il
, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
(1) 
3ydd
, Ysgol Gynradd Brynsaron, Rhanbarth Ceredigion
(3) 
12 - Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
 

Grwp Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

, Ysgol Gymraeg Lôn Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Adran Ffynnonddrain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Adran Maenclochog, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
(2) 
2il
Guto, Llyr ac Osian, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
(1) 
3ydd
, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
(3) 
14 - Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Megan Haf, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
 

Mared Jones, Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Conwy
 

Ryan Carter, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd, Rhanbarth De Powys
 

Mark Pimblett, Ysgol Gynradd Bro Famau, Rhanbarth Dinbych
 

Sian Mererid, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
 

Cari Evans, Ysgol Gymraeg Bryniago, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Rhys Davies, Ysgol Gynradd Pontyberem, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Leah Morgan, Ysgol Gymraeg Cwmbrân, Rhanbarth Gwent
 

Alis Huws, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw, Rhanbarth Maldwyn
 

Ruth Jemeima Bethany Jones, Adran Dinas Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd
 

Gwen Rh Thomas, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
 

Dominic Ciccotti, Ysgol Iau Dinbych y Pysgod, Rhanbarth Penfro
 
1af
Luis Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(1) 
2il
Hannah Roberts, Ysgol Gynradd Santes Fair, Rhanbarth Fflint Maelor
(2) 
3ydd
Epsie Thompson, Ysgol Gynradd Swiss Valley, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
(3) 
16 - Unawd Piano Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Nia Glyn Thomas, Ysgol Gymraeg Bodringallt, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Manon Browning, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Megan Haf, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
 

Lowri Llwyd, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
 

Sioned Davies, Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
 

Theo Vasmer, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
 

James Lawlor, Ysgol Gynradd Blaenau, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Bethan Morgan, Ysgol Gynradd Login Fach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Sioned Evans, Ysgol Gynradd Bancyfelin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Eluned Hollyman, Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
 

Nia Elizabeth Pugh, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
 

Carolyn Burton, Ysgol Gynradd Y Borth, Rhanbarth Môn
 

Blythe Davies, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
 
1af
Gwenno Glyn Brown, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
(1) 
2il
Jacob Owain Bullock, Aelod Unigol Cylch Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
(3) 
3ydd
Jordan Lismith, Ysgol Gynradd Santes Fair, Rhanbarth Fflint Maelor
(2) 
18 - Unawd Telyn Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Harri Foster Davies, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Lowri Llwyd, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
 

Theo Vasmer, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
 

Sophie Lewis, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Gwenno Glyn Brown, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
 

Chloe Roberts, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Elin Samuel, Ysgol Gymraeg Bryn y Môr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Elliw James, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Anna Houghton, Ysgol Gymraeg Y Ffin, Rhanbarth Gwent
 

Alis Huws, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw, Rhanbarth Maldwyn
 

Gwernan John, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
 

Niamh Roberts, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
 

Marged Elen Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
 
1af
Ben Creighton-Griffiths, Ysgol Y Gadeirlan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(3) 
2il
Shelley Musker Turner, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
(2) 
3ydd
Rebecca McIlroy, Aelod Unigol Tu allan i Gymru, Rhanbarth Tu allan i Gymru
(1) 
19 - Parti Recorder Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gynradd Tref y Rhyg, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Gynradd Carrog, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Gynradd Llangadog, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

, Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Ysgol Gynradd Gwynfryn, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Ysgol Gynradd Abermiwl, Rhanbarth Maldwyn
 

, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
 

, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
 

, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Ysgol Gynradd Penysarn, Rhanbarth Môn
(2) 
2il
, Ysgol Bro Dewi, Rhanbarth Penfro
(3) 
3ydd
, Ysgol Gynradd Caergeiliog, Rhanbarth Môn
(1) 
20 - Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd, Rhanbarth De Powys
 

, Ysgol Gynradd Carrog, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Gynradd Blaenau, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

, Adran Tref Y Gelli, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Gynradd Parc Acton, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Gynradd Pontrobert, Rhanbarth Maldwyn
 

, Ysgol Gynradd Penysarn, Rhanbarth Môn
 
1af
Lily, Hannah a Chelsea, Ysgol Gynradd Saundersfoot, Rhanbarth Penfro
(3) 
2il
, Ysgol Gymraeg Bryn y Môr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
(2) 
3ydd
, Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
22 - Band Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan
1af
Wil ac Amp Huw, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
(1) 
2il
Pwy s'isio hogia', Adran Ysgol Bro Lleu, Rhanbarth Eryri
(2) 
23 - Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Phoebe Lewis, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Sara Jones, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Meirion Thomas, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
 

Lea Pugh, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
 

Catrin Davies, Adran Glyn Ceiriog , Rhanbarth Fflint Maelor
 

Cerian Medi Williams, Ysgol Gymraeg Gellionnen, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Sioned Mair Beynon, Ysgol Gynradd Abernant, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Jack Guy, Ysgol Gymraeg Cwmbrân, Rhanbarth Gwent
 

Lloyd Cornish, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
 

Ceri Evans, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
 

Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
 
1af
Guto Bryn Roberts, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
(2) 
2il
Celyn Llwyd Cartwright, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
(1) 
3ydd
Rhys Meilyr Jones, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
(3) 
24 - Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Anwen Dixon, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Alys Humphreys, Ysgol Gynradd Sant Curig, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Ffion Jones, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
 

Gwenan Haf Campbell, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Georgia Burton, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Cerianne Davies, Ysgol Gynradd Pontardawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Beca Richards, Ysgol Gynradd Bro Brynach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Lloyd Lewis, Ysgol Gymraeg Cwmbrân, Rhanbarth Gwent
 

Lwsi Morgan, Ysgol Gynradd Llanerfyl, Rhanbarth Maldwyn
 

Heledd Williams, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys, Rhanbarth Meirionnydd
 

Ffion Elin Davies, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
 

Marged Elen Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
 
1af
Amber Davies, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
(3) 
2il
Lleucu Gwawr Llewelyn, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
(2) 
3ydd
Helena Wyn Williams, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
(1) 
29 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Tirion Davies, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Elis MacMillan, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Nia Brown, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Caryl Jacob, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
 

Awen Lewis, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn, Rhanbarth De Powys
 

Gruffydd Ifan McKee, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
 

Rhys Tiplady, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Catrin Davies, Adran Glyn Ceiriog , Rhanbarth Fflint Maelor
 

Hannah Martin, Ysgol Gymraeg Bryn y Môr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Ffion Evans, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Carys Jones, Ysgol Ifor Bach, Rhanbarth Gwent
 

Elain Wyn Evans, Ysgol Gynradd Llanfihangel yng Ngwynfa, Rhanbarth Maldwyn
 

Gwion Jones, Adran Bro Goronwy, Rhanbarth Môn
 

Rhys Phillips, Ysgol Gynradd Casblaidd, Rhanbarth Penfro
 
1af
Carwyn Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
(3) 
2il
Joseff McAlinden, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos, Rhanbarth Conwy
(2) 
3ydd
Cati Rhys Fychan, Adran Tref Y Gelli, Rhanbarth Eryri
(1) 
30 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Iwan Davies, Ysgol Gymraeg Aberdâr, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Callum Richards, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Joshua Morgan, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Mari Wynne James, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
 

Teleri Thomas, Ysgol Gynradd Pontsenni, Rhanbarth De Powys
 

Erin Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
 

Catrin Ann Thomas, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
 

Daniel Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Cerianne Davies, Ysgol Gynradd Pontardawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Nia Rhys Davies, Ysgol Gynradd Griffith Jones, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Nathan Davies, Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
 

Caryl Lewis, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
 

Heledd Williams, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys, Rhanbarth Meirionnydd
 

Lucy Kelly, Ysgol Gynradd Llangaffo, Rhanbarth Môn
 
1af
Marged Elen Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
(1) 
2il
Gwenan Haf Campbell, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
(3) 
3ydd
Lois Anna Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
(2) 
Dydd Llun (Nos)
37 - Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
(1) 

, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
(2) 

, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
(4) 

, Ysgol Gymraeg Lôn Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
(6) 

, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(7) 

, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
(8) 
1af
, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
(5) 
2il
, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
(9) 
3ydd
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
(3) 
Dydd Llun
38 - Dawns Werin Bl 4 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gymraeg Aberdâr, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
 

, Ysgol Gynradd Glan Morfa, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Gynradd Gellifor, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
 

, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw, Rhanbarth Maldwyn
 

Parti GlannauTegid, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Dawnswyr Bro Cefni, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
 

, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
(3) 
2il
Parti Elis a Bethan, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
(1) 
3ydd
, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(2) 
41 - Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
 

, Adran Ryg a Rug, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Gymraeg Tirdeunaw, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Ysgol Gymraeg Castell Nedd, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Sion a Gwen, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
 
1af
, Ysgol Gynradd Cei Newydd, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
2il
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
(2) 
3ydd
, Adran Alma, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(3) 
42 - Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
 

, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Gynradd Parcyrhun, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

, Ysgol Gynradd Santes Fair, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Gymraeg Lôn Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Ysgol Gynradd Y Model, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Ysgol Gymraeg Cwmbrân, Rhanbarth Gwent
 

, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
 

, Ysgol Gynradd Y Talwrn, Rhanbarth Môn
 

, Ysgol Gynradd Glan Cleddau, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
(2) 
2il
, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
(3) 
3ydd
, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
(1) 
46 - Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gynradd Stryd y Rhos, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Gynradd Y Model, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Ysgol Gynradd Saundersfoot, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
(3) 
2il
, Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Rhanbarth Fflint Maelor
(2) 
3ydd
, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
(1) 
47 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Hannah Pratt, Ysgol Gynradd Plasnewydd, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Lauren Hegarty, Ysgol Gynradd Oak Field, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Lauren Evans, Ysgol Gynradd Llanwnnen, Rhanbarth Ceredigion
 

Chloe Vaggs, Ysgol Gynradd Pontsenni, Rhanbarth De Powys
 

Charlotte Williams, Ysgol Gynradd Gwaenynog, Rhanbarth Dinbych
 

Ela Roberts, Ysgol Gynradd Parcyrhun, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Ayeisha Daniel, Ysgol Gynradd Derwenfa, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Hannah Williams, Ysgol Gynradd Parkland, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Katie Thomas, Ysgol Gynradd Hendygwyn, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Aimee Fieldhouse, Ysgol Gynradd St Gwladys, Rhanbarth Gwent
 

Branwen Davies, Ysgol Gynradd Rhosneigr, Rhanbarth Môn
 

Esme Greer, Ysgol Gynradd Saundersfoot, Rhanbarth Penfro
 
1af
Jack James Nash, Ysgol Gynradd Talhaiarn, Rhanbarth Conwy
(1) 
2il
Pippa Rollings, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
(3) 
3ydd
Aled Williams, Ysgol Gynradd Aberhafesp, Rhanbarth Maldwyn
(2) 
48 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Morgan Griffiths, Ysgol Gynradd Cwmfelin, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Georgia Geary, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Tara Whittingham, Ysgol Gynradd Nant y Coed, Rhanbarth Conwy
 

Imogen Cripps, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd, Rhanbarth De Powys
 

Sam Lyon, Ysgol Gynradd Heulfre, Rhanbarth Dinbych
 

Aled Davies, Ysgol Gynradd Ty Croes, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Matthew Sharp, Ysgol Gynradd Bryn Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Lena Xiao, Ysgol Gynradd Parkland, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Aniket Paranjape, Ysgol Gynradd Y Model, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Kieran Judge, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
 

Laura Hough, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
 
1af
Beth Williams, Ysgol Gynradd Saundersfoot, Rhanbarth Penfro
(3) 
2il
Freya Davies, Ysgol Gynradd Rhosneigr, Rhanbarth Môn
(2) 
3ydd
Mark Ramsey, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
51 - Ymgom Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gynradd Cwmfelin, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gynradd Eglwys Newydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
 

, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
 

, Ysgol Gynradd Henllan, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Gynradd Llywelyn, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Gynradd Derwenfa, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Gynradd St Gwladys, Rhanbarth Gwent
 

, Ysgol Gynradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
 

, Ysgol Gynradd Machynlleth, Rhanbarth Maldwyn
 

, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
 
1af
Parti Glan-llyn, Ysgol Gynradd Talhaiarn, Rhanbarth Conwy
(2) 
2il
, Ysgol Gynradd Saundersfoot, Rhanbarth Penfro
(3) 
3ydd
, Ysgol Gynradd Cynddelw, Rhanbarth Fflint Maelor
(1) 
52 - Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gynradd Hafren, Rhanbarth Maldwyn
 
1af
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
(3) 
2il
, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
(1) 
3ydd
, Ysgol Gynradd Heulfre, Rhanbarth Dinbych
(2) 
267 - Cystadleuaeth y Fedal Lenyddiaeth
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan
1af
Manon Wyn, Aelwyd Llandwrog, Rhanbarth Eryri
(1) 
2il
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
(2) 
3ydd
Catrin Lyall, Aelod Unigol Cylch Dinbych, Rhanbarth Dinbych
(3) 
Dydd Mawrth
3 - Unawd Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Carlie Enoch, Ysgol Gymraeg Aberdâr, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Steffan Arthur, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Megan Haf, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
 

Joshua Parsonage, Ysgol Gynradd Nant y Coed, Rhanbarth Conwy
 

Kelly Morgans, Ysgol Gynradd Priordy, Rhanbarth De Powys
 

Tirion Gruffudd Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
 

Dafydd Gwyn Jones, Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
 

Matthew Jones, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Tara Beynon, Ysgol Gynradd Llwynderw, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Elan Richards, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Ella Phillips, Ysgol Gymraeg Y Fenni, Rhanbarth Gwent
 

Sian Roberts, Ysgol Gynradd Efyrnwy, Rhanbarth Maldwyn
 

Sion A Jones, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Gwen Elin Jones, Adran Bro Goronwy, Rhanbarth Môn
 
1af
Catrin Raymond, Ysgol Gynradd Mathri, Rhanbarth Penfro
(2) 
2il
Greta Isaac, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(3) 
3ydd
Deiniol Jones, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
(1) 
4 - Deuawd Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Chloe a Kelsey, Ysgol Gymraeg Bodringallt, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Catrin a Greta, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Megan Haf a Megan Seira, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
 

Isabel a Gwenllian, Ysgol Gynradd Y Bannau, Rhanbarth De Powys
 

Lowri a Sophie, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Marged a Lois, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
 

Catrin a Nadia , Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Cerian a Beca, Ysgol Gynradd Bro Brynach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Rebecca a Nathan, Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
 

Robert a Gerwyn, Ysgol Gynradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
 

Hanna a Heledd, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys, Rhanbarth Meirionnydd
 

Lois ac Elin, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
 

Mared a Marged, Adran Maenclochog, Rhanbarth Penfro
 
1af
Siwan ac Anest, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
(2) 
2il
Guto a Llyr, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
(3) 
3ydd
Saran ac Osian, Ysgol Gynradd Login Fach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
(1) 
8 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
 

Parti Merched Y Bannau, Ysgol Gynradd Y Bannau, Rhanbarth De Powys
 

Parti Tomos, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Gynradd Llangadog, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Parti Cain, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Gynradd Tyle'r Ynn, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Parti Ryan a Catrin, Ysgol Gynradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
 

Parti Iolo, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
 

, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
 

, Ysgol Gynradd Glan Cleddau, Rhanbarth Penfro
 
1af
Parti Ffion Angharad, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
(1) 
2il
, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
(2) 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
(3) 
10 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

, Adran Hendre, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Gymraeg Lôn Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Ysgol Gynradd Machynlleth, Rhanbarth Maldwyn
 

Côr Isabella, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
 

, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
 

, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
(2) 
2il
, Ysgol Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
(3) 
3ydd
, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
(1) 
11 - Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Parti Jake, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Parti Carys, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Gymraeg Lôn Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Ysgol Ifor Bach, Rhanbarth Gwent
 

, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
 

, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
 

, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
 

, Adran Maenclochog, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
(3) 
2il
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
(2) 
3ydd
, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
13 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Samantha Thomas, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Anwen Dixon, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Mali Roberts, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Anna Williams, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
 

Isabel Thomas, Ysgol Gynradd Y Bannau, Rhanbarth De Powys
 

Robert Williams, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

Llinos Pritchard, Adran Llanaelhaearn, Rhanbarth Eryri
 

Lowri Thomas, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Cerianne Davies, Ysgol Gynradd Pontardawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Lloyd Lewis, Ysgol Gymraeg Cwmbrân, Rhanbarth Gwent
 

Alis Huws, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw, Rhanbarth Maldwyn
 

Caryl H Jones, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Gwen Elin Jones, Adran Bro Goronwy, Rhanbarth Môn
 

Catrin Raymond, Ysgol Gynradd Mathri, Rhanbarth Penfro
 
1af
Gwenllian Llwyd, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
(2) 
2il
Deiniol Jones, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
(3) 
3ydd
Steffan Rhys Thomas, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(1) 
15 - Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Benjamin Tomos Isaac, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Hannah Roberts, Ysgol Gynradd Llanllwni, Rhanbarth Ceredigion
 

Bethan Smith, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
 

Carwyn Jones, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn, Rhanbarth De Powys
 

Susan Cragg, Ysgol Gynradd Llantysilio, Rhanbarth Dinbych
 

Rachel Thomas, Ysgol Gymraeg Gwenllian, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Shona Stirling-Thorne, Ysgol Gynradd Cae Top, Rhanbarth Eryri
 

Awen Blandford, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Saran Davies, Ysgol Gynradd Login Fach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Charlie Kind, Ysgol Gynradd Griffith Jones, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Geraint Pugh, Adran Brithdir, Rhanbarth Meirionnydd
 

Carolyn Burton, Ysgol Gynradd Y Borth, Rhanbarth Môn
 

Chelsea Harris, Ysgol Gynradd Saundersfoot, Rhanbarth Penfro
 
1af
Isabella Kolaczynska, Ysgol Gynradd Llanidloes, Rhanbarth Maldwyn
(3) 
2il
Eluned Williams, Ysgol Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
(2) 
3ydd
Luis Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(1) 
17 - Unawd Pres Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Gavin Moulsdale, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Dafydd Phillips, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

John Hughes Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod, Rhanbarth Ceredigion
 

Robert Williams, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

Ieuan Bryden, Ysgol Gynradd Parc Acton, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Nyree Rees, Ysgol Gymraeg Trebannws, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Christopher Morgan, Ysgol Gynradd Gwynfryn, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Huw Edwards, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw, Rhanbarth Maldwyn
 

Owain Puw, Adran Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd
 

Corey Morris, Ysgol Iau Dinbych y Pysgod, Rhanbarth Penfro
 
1af
Dafydd Large, Ysgol Gynradd Llandegfan, Rhanbarth Môn
(3) 
2il
Huw Owen, Ysgol Gynradd Dolbadarn, Rhanbarth Eryri
(1) 
3ydd
James Lawlor, Ysgol Gynradd Blaenau, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
(2) 
21 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gynradd Capel Seion, Rhanbarth Ceredigion
 

, Ysgol Gynradd Heulfre, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
 

, Adran Carmel, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed, Rhanbarth Gwent
 
1af
Grwp Madog, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
(2) 
2il
, Ysgol Gynradd Y Plas, Rhanbarth Conwy
(1) 
3ydd
, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
(3) 
25 - Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Chloe Webber, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Aled Davies, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Siwan Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
 

Guto Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
 

Heledd Roberts, Ysgol Gynradd Llangadog, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Stacey Jones, Ysgol Gynradd Llanarmon D.C., Rhanbarth Fflint Maelor
 

Hannah Thomas Davies, Ysgol Gynradd Gymraeg Blaendulais, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Tomos Davies, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Rebecca Davies, Ysgol Gymraeg Bro Allta, Rhanbarth Gwent
 

Sian Roberts, Ysgol Gynradd Efyrnwy, Rhanbarth Maldwyn
 

Caryl H Jones, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Ynyr Llwyd, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
 
1af
Sophie Rudge, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
2il
Dafydd Gwyn Jones, Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
(2) 
3ydd
Sioned Llewelyn, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
(3) 
26 - Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

, Ysgol Gymraeg Lôn Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Ysgol Gymraeg Cwmbrân, Rhanbarth Gwent
 

Parti Gabrielle, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
 

, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
 

, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
 

, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
(3) 
2il
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
(2) 
3ydd
Parti Cain, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
(1) 
27 - Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
 

Côr Y Porth, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Gymraeg Lôn Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Ysgol Gymraeg Cwmbrân, Rhanbarth Gwent
 

, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
 

, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
 

, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
 
1af
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
(3) 
2il
, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
(2) 
3ydd
, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
(1) 
31 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Georgia Gray, Ysgol Gymraeg Evan James, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Christie Thomas, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Osian Evans, Ysgol Gynradd Brynsaron, Rhanbarth Ceredigion
 

Morgan Williams, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
 

Ben Watkins, Ysgol Gynradd Trefonnen, Rhanbarth De Powys
 

Cari Evans , Ysgol Gynradd Betws Gwerfyl Goch, Rhanbarth Dinbych
 

Sara O'Brien, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Efa Mair Gaffey, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
 

Robin Powell-Davies, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Lucy Russell, Ysgol Gymraeg Gellionnen, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Steffan Cennydd, Ysgol Gynradd Llangynnwr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Manon Gwynant, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
 

Alis Huws, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw, Rhanbarth Maldwyn
 

Elin Bryn Williams, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
 
1af
Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Gynradd Bryngwran, Rhanbarth Môn
(2) 
2il
Cadi Dafydd, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(1) 
3ydd
Catrin Raymond, Ysgol Gynradd Mathri, Rhanbarth Penfro
(3) 
32 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

, Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
 

Grwp Aron, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Gynradd Y Bannau, Rhanbarth De Powys
 

, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Grwp Nanw, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Gynradd Gymraeg Blaendulais, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
 

, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
 

Grwp Esther, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
 

, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
(1) 
2il
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
(2) 
3ydd
, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
(3) 
34 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gynradd Penparc, Rhanbarth Ceredigion
 

, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Saran a Bethan, Ysgol Gynradd Login Fach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Ysgol Gynradd Llangynnwr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
 

, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
 

Parti Declan, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
 

, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
 

, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
 
1af
Morgan a Magi, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
(2) 
2il
Grwp Tri Carreg Plas, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
(1) 
3ydd
, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(3) 
35 - Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

, Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
 

, Ysgol Gynradd Llandrillo, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
 
1af
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
(2) 
2il
, Ysgol Gymraeg Tirdeunaw, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
(1) 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Lôn Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
(3) 
40 - Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
 

, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
 

Parti Guto a Nia, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Gymraeg Lôn Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Ysgol Gymraeg Cwmbrân, Rhanbarth Gwent
 

, Ysgol Gynradd Machynlleth, Rhanbarth Maldwyn
 

, Ysgol Gynradd Y Graig, Rhanbarth Môn
 
1af
, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
(3) 
2il
, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
(1) 
3ydd
, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
(2) 
43 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gymraeg Coed y Gof, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos, Rhanbarth Conwy
 

, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Gynradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Gynradd Rhys Prichard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

, Adran Llanaelhaearn, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Gynradd Santes Fair, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
 

, Adran Llanfechell, Rhanbarth Môn
 
1af
, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
(2) 
2il
, Ysgol Gatholig Mair, Rhanbarth Dinbych
(1) 
3ydd
, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
(3) 
44 - Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Abbie Reardon, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Gwennan Jenkin, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Lisa Medi Jones, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Trystan Chambers, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
 

Chloe Waggett, Ysgol Gatholig Mair, Rhanbarth Dinbych
 

Anna Williams, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Chloe Roberts, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
 

Bethan Rumsey-Jones, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Kudzai Simbanda, Ysgol Gynradd Y Model, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Georgia Dandy, Ysgol Ifor Bach, Rhanbarth Gwent
 

Florence Lovell, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
 

Catrin Evans, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
 

Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
 
1af
Hannah Thomas Davies, Ysgol Gynradd Gymraeg Blaendulais, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
(3) 
2il
Elen Ebenezer, Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
(2) 
3ydd
Llio Jones, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Rhanbarth Môn
(1) 
45 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
 

Y Pum Seren Ddisglair, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Iau Felinfoel, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Angylion Bach Kelly, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Gynradd Bryn Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Gynradd Gymraeg Blaendulais, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Ysgol Gynradd Cefneithin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Ysgol Ifor Bach, Rhanbarth Gwent
 

Pyncs Penygloddfa, Ysgol Gynradd Penygloddfa, Rhanbarth Maldwyn
 

Grwp Cara, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
 

, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
 
1af
Bodiau Llachar, Adran Amlwch, Rhanbarth Môn
(1) 
2il
, Ysgol Gatholig Mair, Rhanbarth Dinbych
(3) 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(2) 
49 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Debbie Jones, Ysgol Gynradd Heolgerrig, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Lewis Hurley, Ysgol Gynradd Cwmfelin, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Jacob Takel, Ysgol Gynradd Allensbank, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Fleur Snow, Ysgol Gynradd Beulah, Rhanbarth Ceredigion
 

Katie Nash, Ysgol Gynradd Talhaiarn, Rhanbarth Conwy
 

Jay Sinadurai, Ysgol Gynradd Priordy, Rhanbarth De Powys
 

Sophie Wheeler, Ysgol Gynradd Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Alice Morris, Ysgol Garndolbenmaen, Rhanbarth Eryri
 

Victoria Thompson, Ysgol Gynradd Parkland, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Alexander Campbell, Ysgol Gynradd Tre Ioan, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Natalie Smith, Ysgol Gynradd St Gwladys, Rhanbarth Gwent
 

Elisabeth Jane Drewry Sperrin, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
 

Samantha Lunn, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
 

Holly Mowlam, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
 
1af
Jasmine McKelvey, Ysgol Gynradd Llanidloes, Rhanbarth Maldwyn
(3) 
2il
Nia Jones, Ysgol Gynradd Stryd y Rhos, Rhanbarth Dinbych
(1) 
3ydd
Lauren Killey, Ysgol Gynradd Bryn Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
(2) 
50 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gynradd Plasnewydd, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
 

, Ysgol Gynradd Nant y Coed, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Gynradd Ty Croes, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

, Ysgol Gynradd Bryn Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Gynradd Dunvant, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Ysgol Gynradd Y Model, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Grwp Laura, Ysgol Gynradd St Gwladys, Rhanbarth Gwent
 

, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llansantffraid, Rhanbarth Maldwyn
 

, Ysgol Gynradd Rhosneigr, Rhanbarth Môn
 
1af
, Ysgol Gynradd Albert, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(2) 
2il
, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
(3) 
3ydd
Parti Hannah, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
(1) 
240 - Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan
1af
Lauren Matthews, Ysgol Uwchradd Cil Y Coed, Rhanbarth Gwent
(1) 
2il
Kimberely Davies, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
(2) 
3ydd
Kirsty Hardin, Ysgol Uwchradd Cil Y Coed, Rhanbarth Gwent
(3) 
3ydd
Aimee Jones, Ysgol Uwchradd Cil Y Coed, Rhanbarth Gwent
(3) 
Dydd Mercher
5 - Parti (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Adran Bro Tâf, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

, Adran Tabernacl Isaf, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Adran Llangathen, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Parti Lowri, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
 

Parti Llio , Adran Glyn Ceiriog , Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Adran Ffynnonddrain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Adran Bro Allta, Rhanbarth Gwent
 

, Adran Llanbrynmair, Rhanbarth Maldwyn
 

Parti Gorddinan, Adran Blaenau Ffestiniog, Rhanbarth Meirionnydd
 

, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
 

, Adran Maenclochog, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Adran Llambed, Rhanbarth Ceredigion
(3) 
2il
Parti Foel Goch, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
(1) 
3ydd
, Adran Nedd, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
(2) 
6 - Côr (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Adran Bro Tâf, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

, Adran Porthcawl, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Adran Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
 

Côr Y Traeth, Adran Tref Cricieth, Rhanbarth Eryri
 

, Adran Rhos, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Adran Llwynbrwydrau, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Adran Ffynnonddrain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Adran Llanbrynmair, Rhanbarth Maldwyn
 

, Adran Maenclochog, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
(3) 
2il
, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
(2) 
3ydd
Côr Aran, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
(1) 
28 - Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Adran Porthcawl, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
 

Parti Jade, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Parti Cadi, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
 

, Adran Bodwrog, Rhanbarth Môn
 
1af
, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
(3) 
2il
, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
(2) 
3ydd
, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
(1) 
33 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Adran Porthcawl, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Adran Llambed, Rhanbarth Ceredigion
 

, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
 

, Adran Glyn Ceiriog , Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Adran Y Bont, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Adran Ffynnonddrain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Adran Llanbrynmair, Rhanbarth Maldwyn
 

Grwp Melangell, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Parti Alaw, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
 
1af
, Adran Maenclochog, Rhanbarth Penfro
(2) 
2il
Grwp Tesni, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
(1) 
3ydd
, Adran Bro Tâf, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
(3) 
36 - Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Adran Bro Tâf, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
(1) 

, Adran Porthcawl, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
(2) 

, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
(6) 

, Adran Llangybi, Rhanbarth Eryri
(7) 

, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd, Rhanbarth Môn
(8) 
1af
, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
(4) 
2il
, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
(3) 
3ydd
, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
(5) 
39 - Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gynradd Ro Wen, Rhanbarth Conwy
 

Parti Sam, Ysgol Gynradd Gellifor, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
 

, Adran Alma, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Parti Ceridwen, Ysgol Gynradd Dyffryn Banw, Rhanbarth Maldwyn
 

Parti'r Aran, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

, Ysgol Gymraeg Morswyn, Rhanbarth Môn
 
1af
, Ysgol Gynradd Cei Newydd, Rhanbarth Ceredigion
(2) 
2il
, Adran Nedd, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
(1) 
3ydd
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
(3) 
152 - Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
 

Parti Lara, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
 

Parti Lowri , Adran Wrecsam, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Parti Lois , Adran Wrecsam, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Parti'r Aran, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Uwch Adran Dinbych, Rhanbarth Dinbych
(1) 
2il
, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
(2) 
3ydd
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(3) 
153 - Côr (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Côr Elin Gwyn, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
 

, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 
1af
, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
(3) 
2il
, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(1) 
3ydd
, Uwchadran Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
(2) 
166 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Owain Roderick, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Sioned Rees, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Georgina Griggs, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Tomos Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
 

Jonathan Williams, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
 

Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
 

Alys Lewis, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Casi Wyn, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
 

Morgan Thomas, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Ceirios Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Aimee Daniel, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
 

Sion Dolben Hughes, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Martin Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
 

Angharad Edwards, Aelwyd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
 
1af
Steffan Harri Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
(3) 
2il
Guto Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
(2) 
3ydd
Osian Dafydd, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
(1) 
170 - Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Manon Roberts, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Siana Fflur, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
 

Catrin Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
 

Lisa Childs, Ysgol Gyfun Tre-gîb, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Gwenno Edwards, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
 

Francine Jones, Ysgol Uwchradd Maelor, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Alice Tomos, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Chloe Bradshaw, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
 

Elin Blake, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
 

Delyth Dempsey, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Luci Jowett, Ysgol Uwchradd Dewi Sant, Rhanbarth Penfro
 
1af
Sioned Llywelyn, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
2il
Catrin Price, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(2) 
3ydd
Sara Sutton, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
(3) 
173 - Unawd Pres Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Huw Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
 

Michael Vasmer, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

Lucy Price, Ysgol Gyfun Glan y Mor, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Guto Huws, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
 

Jamie Brownfield, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
 

Iwan Morris Lewis, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
 

Ffion Hâf Williams, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
 
1af
Beth Lloyd, Ysgol Y Gadeirlan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(2) 
2il
Jâms Coleman, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
(1) 
3ydd
Eleri Parfitt, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
(3) 
174 - Unawd Telyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Angharad Fflur Jones, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
 

Dafydd Huw Wrenall, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
 

Nia Parry, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
 

Kate Petty, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Lowri Evans, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Lucy May, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
 

Rhianwen Pugh, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
 

Ffion Hâf Roberts, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
 

Angharad Walters, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
 
1af
Glain Dafydd, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
(3) 
2il
Tomos Xerri, Aelod Unigol Tu allan i Gymru, Rhanbarth Tu allan i Gymru
(1) 
3ydd
Martha Holeyman, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(2) 
185 - Band Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Banjo Bili Bob, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
(3) 

Bwmerang, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
(5) 

Wmbo, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
(6) 
1af
Trydan, Ysgol Gyfun Tre-gîb, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
(2) 
2il
Priplicio, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
(4) 
3ydd
Xport, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
(1) 
188 - Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Emyr a Rhun, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
 

Carys a Lia, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
 

Gwenfair a Siriol, Aelwyd Llanrwst, Rhanbarth Conwy
 

Mared a Jade, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
 

Ffion a Heledd, Ysgol Gyfun Tre-gîb, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Elen ac Anna, Ysgol Uwchradd Glan-y-Môr, Rhanbarth Eryri
 

Catrin a Meg, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
 

Rhys ac Elin, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
 

Leona a Catrin, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Cara a Glesni, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Kimberley a Lisa, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
 
1af
Steffan ac Angharad, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
(3) 
2il
Tomos ac Angharad, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
(1) 
3ydd
Mared a Dafydd, Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
(2) 
198 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Grwp Helen, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
 

, Adran Wrecsam, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 
1af
Parti'r Aran, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
(2) 
2il
, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
(3) 
3ydd
, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(1) 
206 - Ymgom Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
 

Lowri, Ruth a Rhodri, Adran Abergele, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
 

Grwp Rhiannon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Parti Steffan, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
 

Parti Huw, Uwch Adran Bro Dysynni, Rhanbarth Meirionnydd
 

Grwp Lois, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
 
1af
Grwp Heledd Lewis, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
(3) 
2il
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
(1) 
3ydd
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(2) 
223 - Dawns Greadigol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gynradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
 
1af
, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
(1) 
2il
, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
(3) 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
(2) 
225 - Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Bethan Jones, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Delun Jones, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Hanna Lyn Hughes, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Anna Pardanjac, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
 

Kia Owens, Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones, Rhanbarth Dinbych
 

Katie Smith, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Zoe Edwards, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Eirlys Evans, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Sioned Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Mary Williamson, Ysgol Uwchradd Trallwm, Rhanbarth Maldwyn
 

Cara Braia, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
 

Aneura Phillips, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
 
1af
Jessica Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
(3) 
2il
Caroline Davies, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
(2) 
3ydd
Danielle Cavanagh, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
(1) 
226 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Grwp Nia, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
 

Llangel Mangel, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Uwchradd John Beddoes, Rhanbarth De Powys
 

, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Yr Angylion Du, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Grwp Egni, Ysgol Gyfun Y Gwendraeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Grwp Nia, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
 

6 Calon Cymru, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Grwp Sara, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
 
1af
Perlau Amlwch, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
(3) 
2il
, Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones, Rhanbarth Dinbych
(2) 
3ydd
Grwp Sioned, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
(1) 
230 - Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Nikky Jones, Aelod Unigol Cylch Merthyr, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

William Sullivan, Ysgol Gyfun Pencoed, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Kim Gornall, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
 

Ashley Bryan-Mejri, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
 

Aled R. Jones, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
 

Tara Hurst, Ysgol Uwchradd Y Rhyl, Rhanbarth Dinbych
 

Scarlet Shepherd, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Danielle Monks, Ysgol Gyfun Glan Afan, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Ben Coles, Ysgol Gyfun Lewis Pengam, Rhanbarth Gwent
 

Rachel Andrew, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
 

Sara Fôn Edwards, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
 

Jonathan Wilson, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton, Rhanbarth Penfro
 
1af
Katie Janes, Ysgol Uwchradd Howell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(1) 
2il
Rhys Lawson , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(2) 
3ydd
Seren Sandham Davies, Ysgol Uwchradd Treffynnon, Rhanbarth Fflint Maelor
(3) 
231 - Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gyfun Pencoed, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
 

Grwp Amy, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

Grwp Milly, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Parti Tiffany, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Uwchradd Grango, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Gyfun Glan Afan, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Ysgol Gyfun Dyffryn Tâf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Grwp Lucy, Ysgol Gyfun Tredegar, Rhanbarth Gwent
 

Grwp Courtney, Ysgol Gyfun Tredegar, Rhanbarth Gwent
 

, Ysgol Uwchradd Dewi Sant, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Ysgol Uwchradd Howell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(1) 
2il
Parti Emma, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
(2) 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton, Rhanbarth Penfro
(3) 
234 - Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9 (D)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan
1af
Grwp A, Ysgol Uwchradd John Bright, Rhanbarth Conwy
(2) 
2il
Grwp B, Ysgol Uwchradd John Bright, Rhanbarth Conwy
(1) 
273 - Cystadleuaeth y Fedal Ddrama
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan
1af
Ceri Elen, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(1) 
2il
Llyr Gwyn Lewis, Aelod Unigol Cylch Arfon, Rhanbarth Eryri
(2) 
3ydd
Gwenno Mair Davies, Aelwyd Llansannan, Rhanbarth Conwy
(3) 
365 - AA1/AA2 Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh.Arbennig
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan
1af
, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
(1) 
2il
, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
(3) 
3ydd
, Ysgol Arbennig Tir Morfa, Rhanbarth Dinbych
(2) 
Dydd Iau
144 - Unawd Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Alex Hamer, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Sioned Rees, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Angharad Davies, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Elliw Mair Davies, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
 

Angharad Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
 

Sophie Jones, Ysgol Uwchradd Aberhonddu, Rhanbarth De Powys
 

Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
 

Alys Lewis, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Hannah Newman-Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Rhiannydd Lara Chilcott, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Claire Roberts, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Sara Elin Williams, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
 

Leona Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Sioned Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
 
1af
Enlli Ll. Pugh, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
(3) 
2il
Aimee Daniel, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
(1) 
3ydd
Delun Nia Gibby, Aelwyd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
(2) 
145 - Unawd Bechgyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

James Morgan, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Sean O'Connor, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Guto Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
 

Tomos Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
 

Johnny Smith, Ysgol Gyfun Tre-gîb, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Dafydd Williamson, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
 

Kieron Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Osian Dafydd, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

James Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Tâf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Jo Dixie, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
 

Martin Jones, Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
 

James Blundell, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
 
1af
Rhys Jones, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
(1) 
2il
Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
(2) 
3ydd
Sion Dolben Hughes, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
(3) 
146 - Deuawd Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Sioned a Catrin, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Georgina a Lauren, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Carys a Lia, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
 

Tomos ac Angharad, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
 

Elen ac Anna, Ysgol Uwchradd Glan-y-Môr, Rhanbarth Eryri
 

Ceri a Lois, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Eleri a Ffion, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Siwan a Beca, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Aimee a Rhianna, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
 

Haf a Lucy, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
 

Cara a Glesni, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Kimberley a Lisa, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
 
1af
Delun ac Angharad, Aelwyd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
(3) 
2il
Ffion a Heledd, Ysgol Gyfun Tre-gîb, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
(2) 
3ydd
Manon a Lleuwen, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
(1) 
154 - Parti Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
 

Parti Sarah, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
 

Parti Angharad, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Gyfun Dyffryn Tâf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
 

, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
 

, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
 

, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
(2) 
2il
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
(3) 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
(1) 
155 - Parti Bechgyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
(2) 
2il
, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
(3) 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
(1) 
156 - Côr S.A. Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

Côr Madog, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
 
1af
Côr Mari, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
(3) 
2il
, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
(2) 
3ydd
, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
(1) 
160 - Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
 

Parti Ifan Goch, Aelwyd Llanrwst, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

, Aelwyd Berfformio Dyffryn Tywi, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
 
1af
, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
(1) 
2il
Parti Gwen, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
(3) 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
(2) 
167 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Rhian Hiscocks, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Rhidian Marc, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Elliw Alwen Roberts, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
 

Sioned Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

Lowri Pugh Morgan, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Angharad Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Laura Beth Davies, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Elin Wyn Williams, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

David Hodges, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
 

Lynwen Roberts, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
 

Catrin Roberts, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
 

Gwydion Griffiths, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
 
1af
Meinir Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
(2) 
2il
Ceirios Haf Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
3ydd
Anna Rhys Davies, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
(3) 
171 - Unawd Llinynnol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Gwenno Hughes, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
 

Owen Lloyd, Ysgol Uwchradd Tonypandy, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Owen Jordan, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
 

Owen Petrie, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

Joseph Church, Ysgol Gyfun Glan y Mor, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Alys Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
 

Hannah Reeves, Ysgol Uwchradd Yr Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Robert Colwell, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Nia Bevan, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Chloe Bradshaw, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
 

Rebecca Bugby, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Olivia Jago, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
 

Freya Edwards, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
 
1af
Harri Chambers, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
(2) 
2il
Eurion Jones-Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
(3) 
3ydd
Geraint Ballinger, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(1) 
172 - Unawd Piano Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

James Morgan, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Owen Lloyd, Ysgol Uwchradd Tonypandy, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Geraint Herbert, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Dafydd Huw Wrenall, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
 

Michael Vasmer, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

Lisa Childs, Ysgol Gyfun Tre-gîb, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Kathryn Saul, Aelod Unigol Cylch Bro Maelor, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Elidir Dafydd, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Elizabeth Ellen Rees, Adran Bro Gynin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

George McIntosh, Ysgol Gyfun Glyncoed, Rhanbarth Gwent
 

Iwan Llywelyn Griffiths, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
 

Rebecca Bugby, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Jâms Coleman, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
 

Carys Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
 
1af
Heledd Mair Griffiths, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
2il
Bryony Keyse, Aelod Unigol Cylch Bangor/Ogwen, Rhanbarth Eryri
(2) 
3ydd
Tomos Xerri, Aelod Unigol Tu allan i Gymru, Rhanbarth Tu allan i Gymru
(3) 
175 - Ensemble Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Grwp Abraham, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
 

Grwp Wil, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
 

Thomas, Rebekah a Catrin, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
 

, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
 

Lewis, Daniel a Catherine, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Caffi Cerdd, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Ysgol Uwchradd Llanidloes, Rhanbarth Maldwyn
 

Sarah, Jasmine, Bethan a Jessica, Ysgol Uwchradd Dewi Sant, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(1) 
2il
, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
(2) 
3ydd
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
(3) 
179 - Unawd Pres Bl 10-13
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

David Mace, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Rhys Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
 

Stephen Neal, Aelwyd Coleg Iâl, Rhanbarth Fflint Maelor
 

James Davies, Ysgol Gyfun Yr Olchfa, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Sion Tansley, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
 

Lona Williams, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Hywel Davies, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
 
1af
Cai Isfryn, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
(3) 
2il
Adrian Williams, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(1) 
3ydd
Catherine Showell, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
(2) 
187 - Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Llinos Coe, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Elliw Mair Davies, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
 

Tomos Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
 

Freya Bronwin, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
 

Ffion Thomas, Ysgol Gyfun Tre-gîb, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Morgan Thomas, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Emily Tucker, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Llinos Emanuel, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Rhian Evans, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
 

Thomas Jones, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
 

Leona Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
 
1af
Casi Wyn, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
(1) 
2il
Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
(3) 
3ydd
Sioned Mai Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
(2) 
193 - Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
 

, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
 

, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
 

, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
(3) 
2il
, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
(1) 
3ydd
Parti Ceri, Ysgol Uwchradd Glan-y-Môr, Rhanbarth Eryri
(2) 
197 - Llefaru Unigol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Owain Roderick, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Jared Lawthom, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Freya Bronwin, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
 

Bethany Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
 

Sian Williams, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Lara Hughes, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
 

Ceri Millen, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Glesni Euros, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Claire Thomas, Adran Bro Gynin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Iwan Gruffydd, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
 

Steffan Harri Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
 

Heulen Cynfal, Aelwyd Bro Trawsfynydd, Rhanbarth Meirionnydd
 

Lois Meleri Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
 

Gemma Robinson, Aelwyd Ffynnonwen, Rhanbarth Penfro
 
1af
Angharad Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
(3) 
2il
Jâms Powys, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(1) 
3ydd
Elliw Mair Davies, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
(2) 
199 - Grwp Llefaru Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
 

, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
 

, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Gyfun Dyffryn Tâf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Parti Osian, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
 

Parti Wythwyr, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
 
1af
, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
(3) 
2il
Grwp Ifan, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
(2) 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
(1) 
207 - Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

, Ysgol Uwchradd Glan-y-Môr, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
 
1af
, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
(3) 
2il
Grwp Heini, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
(2) 
3ydd
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(1) 
Dydd Iau(Nos)
210 - Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
(1) 

, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
(3) 

, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
(5) 

, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(6) 
1af
, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
(7) 
2il
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
(4) 
3ydd
, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(2) 
Dydd Iau
214 - Dawns Werin Bl 7-9
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 
1af
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
(3) 
2il
, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
(1) 
3ydd
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
(2) 
217 - Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Bethan Walking, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Enlli Parri, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Marged Howells, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
 

Kyra Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
 

Zoe Bennet Evans, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
 

Scarlet Shepherd, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Anest Bryn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
 

Mared Esyllt Evans, Adran Alma, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Jade Poole, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
 

Zoe Day, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
 
1af
Anna Pardanjac, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
(1) 
2il
Cerys Baldwin, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
(3) 
3ydd
Lleucu Phillips, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(2) 
218 - Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Trystan Gruffydd, Ysgol Gymraeg Garth Olwg, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Emyr Wyn Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
 

Morys Ioan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
 

Gethin Howells, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Richard Emyr Williams, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
 

Iwan Hughes, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
 
1af
Alun Tomos Howells, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(3) 
2il
Richard Holt, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
(2) 
3ydd
Robert Colwell, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
(1) 
229 - Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gyfun Glan Afan, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Ysgol Gyfun Dyffryn Tâf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 
1af
, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
(3) 
2il
, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Rhiwabon, Rhanbarth Fflint Maelor
(2) 
232 - Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Zoe Tucker, Ysgol Gyfun Pencoed, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Hannah Coakley, Ysgol Uwchradd Howell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Faye Turpin, Ysgol Uwchradd Eirias, Rhanbarth Conwy
 

Gemma Conde, Ysgol Uwchradd Castell Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Lloyd Harris, Ysgol Gyfun Tredegar, Rhanbarth Gwent
 

Lauren Evans, Ysgol Uwchradd Y Drenewydd, Rhanbarth Maldwyn
 

Fiona Harries, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
 
1af
Jessamy Ashton, Ysgol Uwchradd Llanidloes, Rhanbarth Maldwyn
(3) 
2il
Eliot Singleton, Ysgol Uwchradd Yr Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
(2) 
3ydd
Emma Counsell, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
(1) 
233 - Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gyfun Ynysawdre, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gyfun Tredegar, Rhanbarth Gwent
 
1af
, Ysgol Uwchradd Castell Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
(1) 
2il
, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
(3) 
3ydd
, Aelwyd Cic, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
(2) 
254 - Cystadleuaeth y Gadair
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan
1af
Eurig Salisbury, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
2il
Eurig Salisbury, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
(2) 
3ydd
Llyr Gwyn Lewis, Aelod Unigol Cylch Arfon, Rhanbarth Eryri
(3) 
Dydd Gwener
147 - Unawd Merched Bl 10-13
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Rebecca Moore, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Danielle Davies, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Daisy Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Ceirios Haf Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
 

Elliw Alwen Roberts, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
 

Louise Williams, Ysgol Uwchradd Aberhonddu, Rhanbarth De Powys
 

Sioned Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

Rachel Simon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Gwenllian Llyr, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Sara Naomi Jones, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Holly McIntosh, Ysgol Gyfun Glyncoed, Rhanbarth Gwent
 

Catrin Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
 

Siwan Mair Williams, Ysgol Uwchradd Bodedern, Rhanbarth Môn
 

Amanda Williams, Aelwyd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
 
1af
Eirlys Myfanwy Davies, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
(1) 
2il
Enir Jones, Aelwyd Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
(3) 
3ydd
Elin Thomas, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
(2) 
148 - Unawd Bechgyn Bl 10-13
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

James Saunders, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Rhodri Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
 

Elias M Roberts, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
 

David Price, Coleg Llanymddyfri, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Dafydd Rhun, Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
 

William Branston, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Morgan Roberts, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
 

Osian Edwards, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
 

Rhys Evans, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
 

Arwel Evans, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
 
1af
Gethin Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
(2) 
2il
Berwyn Pearce, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
(3) 
3ydd
Rhydian Marc, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(1) 
149 - Deuawd Bl 10-13
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Danielle a Lowri, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Daisy a Rhian, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Sioned a Bethan, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
 

Awel a Mererid, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

Hawys a David, Coleg Llanymddyfri, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Jenny a Rachel, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Laura a Mary, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Catrin a Hannah, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

David a Morgan, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
 

Sian a Lea, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
 

Elinor a Lowri, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
 
1af
Manon a Catrin, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
(3) 
2il
Elin a Bethan, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
(2) 
3ydd
Ceirios a Nerys, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
157 - Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
 

, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
(2) 
2il
, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
(1) 
3ydd
, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
(3) 
158 - Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Gyfun Penyrheol, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
 

, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
 
1af
, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
(3) 
2il
, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
(2) 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
(1) 
159 - Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
 

, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 
1af
, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
(2) 
2il
, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
(3) 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
(1) 
169 - Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
 

, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
(1) 
2il
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
(2) 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
(3) 
176 - Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Adam Pearce, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Steffan Raw-Rees, Coleg Crist, Rhanbarth De Powys
 

Bethany Elliott, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
 

Bethan Caryl Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Laura Beth Davies, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Angharad Lewis, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Holly McIntosh, Ysgol Gyfun Glyncoed, Rhanbarth Gwent
 

Lynwen Roberts, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
 

Mari Gwenllian Jones, Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
 

Daniel Rhys Lloyd, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
 
1af
Mair Roberts, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
(2) 
2il
Rhodri Taylor, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
3ydd
Owain Williams, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
(3) 
177 - Unawd Llinynnol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Hefin Miles, Ysgol Gyfun Brynteg, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Darrell Broom, Ysgol Uwchradd Tonypandy, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Meurig Ywain Roberts, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
 

Luke Waterfield, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

Mirain Eluned, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

Gwenno Roberts, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
 

Talfan Evans, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Hanna Hopwood, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Eirian Evans, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Lana Bradshaw, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
 

Angharad Anwyl, Ysgol Uwchradd Y Drenewydd, Rhanbarth Maldwyn
 

Lowri Angharad Jones, Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
 
1af
Georgina Jones, Ysgol Uwchradd Maelor, Rhanbarth Fflint Maelor
(3) 
2il
Jonathan Davies, Ysgol Uwchradd Y Drenewydd, Rhanbarth Maldwyn
(2) 
3ydd
Sebastian Pennar, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(1) 
178 - Unawd Piano Bl 10-13
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Angharad Edwards, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Daniel Reed, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

James Hancock-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
 

Mared Emlyn, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
 

Sioned Mai Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

Elin Williams, Ysgol Gyfun Tre-gîb, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Anna McGlinchey, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Teleri Gravell, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Lana Bradshaw, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
 

Becky Woodbridge, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
 

Ioan Coleman, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
 
1af
Emily Jeffcott, Ysgol Uwchradd Yr Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
(2) 
2il
Tim Rolff, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
(1) 
3ydd
Sara Mair Smithies, Aelod Unigol Tu allan i Gymru, Rhanbarth Tu allan i Gymru
(3) 
180 - Unawd Telyn Bl 10-13
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Angharad Edwards, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Llywelyn Jones, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
 

Mared Emlyn, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
 

Cerian Ellis Jones, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
 

Gwawr Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

Manon Tomos, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Anne Denholm, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Lana Bradshaw, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
 

Ellen Davies, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
 
1af
Gwenllian Llyr, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
(1) 
2il
Elfair Grug Dyer, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
(2) 
3ydd
Marged Hall, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(3) 
Dydd Gwener (Nos)
184 - Cerddorfa/Band dan 25 oed
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gyfun Yr Olchfa, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
(4) 

, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
(5) 

, Ysgol Uwchradd Llanidloes, Rhanbarth Maldwyn
(6) 

, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(8) 
1af
, Ysgol Uwchradd Greenhill, Rhanbarth Penfro
(1) 
2il
, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
(7) 
3ydd
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(2) 
Dydd Gwener
189 - Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Mair Rowlands, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Nerys Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
 

Manon Celyn, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
 

Awel Vaughan-Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

Eirlys Myfanwy Davies, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Gwenllian Llyr, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Enir Jones, Aelwyd Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Gwydion Griffiths, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
 
1af
Catrin Roberts, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
(3) 
2il
Elliw Mai, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
(1) 
3ydd
Lynwen Roberts, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
(2) 
190 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Manon, Mared a Heledd, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
 

Sioned, Bethan, Elgan ac Eleias, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
 

Awel a Mererid, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

Gwenllian ac Annell, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Luke ac Elen , Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Hana ac Elin, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Catrin a Manon, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
 
1af
Meinir a Ffion, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
(1) 
2il
Alys a Ffion, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
(3) 
3ydd
Siwan, Elen, Elen a Non, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
(2) 
194 - Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
 
1af
, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
(3) 
2il
, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
(1) 
3ydd
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
(2) 
200 - Llefaru Unigol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Thomas Addiscott, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Owen John, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Ffion Lewis, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Elliw Alwen Roberts, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
 

Megan Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
 

Tesni Prys Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Lowri Mair, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

David Hodges, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
 

Louise Harding, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
 

Ceindeg Llewellyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Manon Wynn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
 

Rhiannon Llewelyn, Aelwyd Ffynnonwen, Rhanbarth Penfro
 
1af
Hanna Hopwood, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(1) 
2il
Elin Mair Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
(3) 
3ydd
Elen Angharad Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
(2) 
201 - Grwp Llefaru Bl 10-13
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
 

, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
 

Parti Rachael, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Merched Unarddeg, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Parti Blwyddyn Deuddeg, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
 
1af
, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
(2) 
2il
Parti Heledd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
(1) 
3ydd
, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(3) 
204 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10-13
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan
1af
, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(1) 
2il
, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
(2) 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
(3) 
205 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan
1af
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
2il
, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
(2) 
208 - Ymgom Bl 10-13
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
 

, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
 

Jack a Connie, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
 

Non a Catrin, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
 

Gwenno, Anest a Katie, Ysgol Uwchradd Glan-y-Môr, Rhanbarth Eryri
 

Elain, Leah a Daniel, Aelwyd Madog, Rhanbarth Eryri
 

Ni'n Tair, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Sara a David, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
 

Melangell a Sian, Ysgol Uwchradd Ardudwy, Rhanbarth Meirionnydd
 

Grwp Cae Swings, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
 

, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
 
1af
Jessica, Jennifer ac Elgan, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
(3) 
2il
Ni'n Dwy, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
(1) 
3ydd
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(2) 
209 - Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 10-13
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
(1) 

, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
(5) 

, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(6) 

, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
(7) 
1af
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
(3) 
2il
, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
(4) 
3ydd
, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
(2) 
215 - Dawns Werin Bl 10-13
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Parti Kylie, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
 

, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
 
1af
, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
(2) 
3ydd
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(3) 
219 - Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Emma Matulla, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
 

Mari G. Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
 
1af
Hannah Rowlands, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
(3) 
2il
Nerys Howells, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(2) 
3ydd
Anest Eifion, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
(1) 
220 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Huw Jones, Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
 
1af
Gethin Page, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(2) 
2il
Tudur Phillips, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
3ydd
Gareth Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
(3) 
224 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
 
1af
, Aelwyd Canolfan y Celfyddydau, Rhanbarth Ceredigion
(3) 
2il
, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
(2) 
3ydd
, Adran Llanfechell, Rhanbarth Môn
(1) 
227 - Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Ryan Bennett, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Rachel Varnham, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
 

Rachel Norton, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
 

Gabriella Owens, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Sasha Williams, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
 

Kayleigh Prescott, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Elin Wyn Williams, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Grace Turner, Ysgol Uwchradd Y Drenewydd, Rhanbarth Maldwyn
 

Amy Nicholas, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
 

Natalie George, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
 
1af
Mark Caldecott, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
(1) 
2il
Jordan Ward, Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones, Rhanbarth Dinbych
(3) 
3ydd
Lowri Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones, Rhanbarth Môn
(2) 
228 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
 

Ace, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones, Rhanbarth Dinbych
 

Perlau Brynrefs, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Ysgol Uwchradd Trallwm, Rhanbarth Maldwyn
 
1af
, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
(3) 
2il
, Adran Amlwch, Rhanbarth Môn
(1) 
3ydd
, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
(2) 
235 - Cyflwyniad Dramatig 15-25 oed (D)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan
1af
, Aelwyd Cic, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
(1) 
266 - Cystadleuaeth y Goron
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan
1af
Gwenno Mair Davies, Aelwyd Llansannan, Rhanbarth Conwy
(1) 
2il
Manon Wyn, Aelwyd Llandwrog, Rhanbarth Eryri
(2) 
2il
Guto Dafydd, Ysgol Glan y Môr, Rhanbarth Eryri
(2) 
3ydd
Rhiannon Marks, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
(3) 
278 - Cystadleuaeth y Prif Gyfansoddwr
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan
1af
Glian Llwyd, Aelod Unigol Cylch Penllyn, Rhanbarth Meirionnydd
(1) 
2il
Laura Jenkins, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
(2) 
3ydd
Elen Hydref, Aelod Unigol Tu allan i Gymru, Rhanbarth Tu allan i Gymru
(3) 
Dydd Sadwrn
150 - Unawd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Rhian Pound, Aelod Unigol Cylch Pontypridd, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Wyn Edwards Davies, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Gwawr Edwards, Aelod Unigol Cylch Aeron, Rhanbarth Ceredigion
 

Nia Eleri Hughes, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
 

Elin Pritchard, Aelod Unigol Cylch Rhuddlan, Rhanbarth Dinbych
 

Sion Lloyd, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
 

Glesni Haf Jones, Aelod Unigol Cylch Treffynnon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Aled Owain Morgan, Aelod Unigol Cylch Cwmtawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Lona Meleri, Aelod Unigol Cylch Penllyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Llio Eleri Evans, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
 

Nerys Alwena Brown, Aelod Unigol Tu allan i Gymru, Rhanbarth Tu allan i Gymru
 
1af
Osian Gwyn, Aelod Unigol Cylch Llanelli, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
(1) 
2il
Joy Cornock, Aelod Unigol Cylch Abergwaun, Rhanbarth Penfro
(3) 
3ydd
Sion Owen, Aelod Unigol Cylch Mynydd Mawr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(2) 
151 - Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Gwawr Loader, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Danielle Davies, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
 

Manon Celyn, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
 

Sioned Elen Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
 

Rhian Davies, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Elin Mai, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
 

Dafydd Rhun Williams, Aelod Unigol Cylch Yr Wyddgrug, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Delyth Elen Rees, Aelod Unigol Cylch Nedd ac Afan, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Rita Bevan, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

David Hodges, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
 

Meilir Wyn Jones, Aelwyd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
 

Catrin Roberts, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
 

Trystan Llyr Griffiths, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
 
1af
Dewi Sion Evans, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
(2) 
2il
Rhidian Marc, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(3) 
3ydd
Steffan Roberts, Aelwyd Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
(1) 
161 - Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
 

, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
 

Parti Alaw, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
 

Parti Lois, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
 

, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Parti Hedd, Aelwyd Penllys, Rhanbarth Maldwyn
 

Parti Gerallt, Aelwyd Penllys, Rhanbarth Maldwyn
 
1af
, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
(3) 
2il
, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
(2) 
3ydd
Grwp Fflur, Aelwyd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
(1) 
162 - Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
 

, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
 

, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
 

, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Aelwyd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
 

, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
 
1af
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
(2) 
2il
, Aelwyd Rhuthun, Rhanbarth Dinbych
(1) 
3ydd
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(3) 
163 - Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
 

, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
 

, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Aelwyd Penllys, Rhanbarth Maldwyn
 

, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
 
1af
, Aelwyd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
(2) 
2il
, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
(3) 
3ydd
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(1) 
164 - Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
 

, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
 

, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
 

, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

, Aelwyd Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

, Aelwyd Rhuthun, Rhanbarth Dinbych
(3) 

, Aelwyd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
(5) 
1af
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(4) 
2il
, Aelwyd Penllys, Rhanbarth Maldwyn
(2) 
3ydd
, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
(1) 
165 - Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
 

, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
 

, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
 

, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
 
1af
, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(2) 
2il
, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
(3) 
3ydd
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(1) 
168 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Lowri Mai Daniel, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Esyllt Tudur Davies, Aelwyd Llanrwst, Rhanbarth Conwy
 

Ffion Bryn, Aelwyd Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Gafyn Lloyd Jones, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
 

Llio Evans, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
 

Ffion James, Aelod Unigol Cylch Abergwaun, Rhanbarth Penfro
 

Hilary Price, Aelod Unigol Cylch Dewi, Rhanbarth Penfro
 
1af
Elain Llwyd, Aelod Unigol Cylch Arfon, Rhanbarth Eryri
(1) 
2il
Manon Mai Rhys, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
(2) 
3ydd
Meilir Wyn Jones, Aelwyd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
(3) 
181 - Deuawd Piano Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Charlie a Harry, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Betsan ac Endaf, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
 

Joseff ac Angharad, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

Siwan a Meinir, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
 

Siriol a Sara, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

Rhys ac Anwen, Adran Bro Gynin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 

Lana a Chloe, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
 

Hannah ac Elinor, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
 

Sera a Sara, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
 
1af
Gwenllian a Catrin, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
2il
Gwawr a Catrin, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
(3) 
3ydd
Gwenllian a Rhiannon, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(2) 
182 - Unawd Offerynnol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Claire Jones, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
(2) 
1af
Rhys Taylor, Aelod Unigol Cylch Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
2il
Miriam Hughes, Aelod Unigol Cylch Bro Maelor, Rhanbarth Fflint Maelor
(4) 
3ydd
Davinder Singh, Aelod Unigol Cylch Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
(3) 
183 - Ensemble 15-25 oed
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
 

Luke, Mirain, Amy, Joseff a Sam, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
 

, Ysgol Gyfun Tre-gîb, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
 

, Ysgol Gyfun Penyrheol, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 
1af
Grwp Angelo, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(3) 
2il
, Ysgol Uwchradd Y Drenewydd, Rhanbarth Maldwyn
(2) 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
(1) 
186 - Grwp/Band 15-25 oed
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Gwaed o Garreg, Ysgol Gyfun Penyrheol, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 
1af
Eusebio, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
(1) 
2il
Fferat, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
(2) 
3ydd
Folta, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
(3) 
191 - Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Manon Mai Rhys, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
 

Nia Eleri Hughes, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
 

Betsan Lewis, Aelwyd Penllys, Rhanbarth Maldwyn
 

Ffion Bryn, Aelwyd Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

Trystan Llyr Griffiths, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
 
1af
Elain Llwyd, Aelod Unigol Cylch Arfon, Rhanbarth Eryri
(3) 
2il
Huw Foulkes, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
(1) 
3ydd
Glesni Fflur, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(2) 
192 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan
1af
Manon a Betsan, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
2il
Nia ac Elin, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
(2) 
3ydd
Gwenno, Eleri a Llio, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
(3) 
195 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
(1) 
1af
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
(3) 
2il
, Aelwyd Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
(4) 
3ydd
, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
(2) 
196 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
 

, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
 

, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
 

Parti Hyn , Aelwyd Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
 

, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
 

Parti Iau , Aelwyd Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
(2) 
1af
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
(4) 
2il
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(1) 
3ydd
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
(3) 
202 - Llefaru Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Lowri Mai Daniel, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Catrin Medi Pugh, Aelod Unigol Cylch Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
 

Rhian Smith, Aelwyd Rhuthun, Rhanbarth Dinbych
 

Rhian Dobson, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
 

Dewi Meirion Pugh, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor, Rhanbarth Meirionnydd
 

Huw Alun Foulkes, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
 
1af
Owain Phillips, Aelod Unigol Cylch Mynydd Mawr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(3) 
2il
Esyllt Tudur Davies, Aelwyd Llanrwst, Rhanbarth Conwy
(2) 
3ydd
Gwenllian Glyn, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
203 - Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
 

, Aelwyd Rhuthun, Rhanbarth Dinbych
 

, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
 

, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 
1af
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
(3) 
2il
, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
3ydd
Parti Glannau Tegid, Aelwyd Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
(2) 
211 - Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14-25 oed
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
 

, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
 

, Ysgol Berfformio Antur Liwt, Rhanbarth Dinbych
 

, Aelwyd Rhuthun, Rhanbarth Dinbych
 

, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
 

, Aelwyd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
 
1af
, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
(1) 
2il
, Aelwyd Berfformio Dyffryn Tywi, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(2) 
3ydd
, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
(3) 
212 - Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan
1af
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
(2) 
2il
, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
(3) 
3ydd
, Aelwyd Penllys, Rhanbarth Maldwyn
(1) 
213 - Cyflwyniad Theatrig Unigol 14-25 oed
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

Gwawr Loader, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
 

Sion Young, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Leah Fflur Dafydd, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Sian Eleri Price, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
 

Connie Ann Middleman, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
 

Non Haf Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
 

Catrin Mai Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
 

Elen Gwenllian, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
 

Glesni Euros, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Lowri Mair, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
 

Lisa Thomas, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
 
1af
Elin Phillips, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
(2) 
2il
Elen Angharad Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
(3) 
3ydd
Elain Llwyd, Aelod Unigol Cylch Arfon, Rhanbarth Eryri
(1) 
216 - Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan
1af
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(2) 
2il
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
3ydd
, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
(3) 
221 - Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Grwp Clocsio Menter Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
 

Sioned a Tudur, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
 

Hannah, Mannon, Leyla ac Alice, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
 

, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
 

Catrin a Ffion, Aelwyd Ryg a Rug, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
 

Bechgyn Llangefni, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
 
1af
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(3) 
2il
Merched Rhosmeirch, Aelwyd Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
(1) 
3ydd
Anest ac Anest, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
(2) 
222 - Dawns Stepio dan 25 oed*
Safle
Enw Parti
Trefn Llwyfan

, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
 

, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
 

, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
 
1af
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
(2) 
2il
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
(1) 
3ydd
, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
(3)